Ứng dụng của tích phân Tính thể tích khối tròn xoay cực hay – Toán lớp 12

Mục lục bài viết

Ứng dụng của tích phân Tính thể tích khối tròn xoay cực hay

Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay

Bài giảng: Ứng dụng của tích phân tính diện tích, tính thể tích – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Gọi B là phần vật thể số lượng giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại những điểm a và b ; S ( x ) là diện tích quy hoạnh thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x, ( a ≤ x ≤ b ). Giả sử S ( x ) là hàm số liên tục trên đoạn [ a ; b ] .
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài toán 1: Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), trục hoành và hai đường thẳng x=a, x=b quanh trục Ox:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài toán 2: Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường x=g(y), trục hoành và hai đường thẳng y=c, y=d quanh trục Oy:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài toán 3: Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x) và hai đường thẳng x=a, x=b quanh trục Ox:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính thể tích khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y=(1-x2 ), y=0, x=0 và x=2 khi quay quanh trục Ox.

Xem thêm  Luận Ngữ Ứng Dụng Trong Kinh Doanh - Tải Sách Miễn Phí

Hướng dẫn:

Thể tích khối tròn xoay được số lượng giới hạn bởi những đường
y = ( 1 – x2 ), y = 0, x = 0 và x = 2 khi quay quanh trục Ox là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 2: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x; y=x quay quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay tạo.

Hướng dẫn:

Giải phương trình √ x = x ⇔ x ∈ { 0 ; 1 } .
Thể tích khối tròn xoay số lượng giới hạn bởi những đường y = √ x ; y = x khi quay quanh trục Ox là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 3: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y=tanx; Ox; x=0; x=π/4. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Thể tích khối tròn xoay được số lượng giới hạn bởi những đường y = tanx ; Ox ; x = 0 ; x = π / 4 là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra do quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x3, trục Ox, x=-1, x=1 một vòng quanh trục Ox.

Hiển thị đáp án
Thể tích khối tròn xoay được số lượng giới hạn bởi những đường y = x3, trục Ox, x = – 1, x = 1 một vòng quanh trục Ox là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 2: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y=2x-x2; Ox. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay. Tính thể tích của (H)

Hiển thị đáp án
Phương trình hoành độ giao điểm :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Suy ra

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 3: Tính thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi y=lnx,y=0,x=e quay quanh trục Ox.

Xem thêm  Top 7 ứng dụng, phần mềm dịch tiếng Trung chuẩn [kèm link tải]

Hiển thị đáp án
Phương trình hoành độ giao điểm : lnx = 0 ⇔ x = 1
Khi đó thể tích cần tìm là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 4: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
trục Ox và trục Oy. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox.

Hiển thị đáp án
Phương trình hoành độ giao điểm :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Suy ra
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 5: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y=3x ;y=x ; x=1. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay (H).

Hiển thị đáp án
Phương trình hoành độ giao điểm : 3 x = x ⇔ x = 0 .
Suy ra :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 6: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y=x+1; y=6/x; x=1; x > 0. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Phương trình hoành độ giao điểm : x + 1 = 6 / x ⇔ x2 + x-6 = 0 ⇒ x = 2 .
Suy ra :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 7: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=1/cosx, x=0 và x=π/4

Hiển thị đáp án
Thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường y = 1 / cosx, x = 0 và x = π / 4 là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
xung quanh trục Ox.

Hiển thị đáp án
Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường
y = √ tanx, y = 0, x = 0, x = π / 4 xung quanh trục Ox là :
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Xem thêm  Ứng dụng phương pháp siêu trí nhớ để học tiếng Anh | Action English

Bài 9: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y=e2x, y=0, x=0 và x=2. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox.

Hiển thị đáp án
Thể tích khối tròn xoay tạo thành là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 10: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục x.

Hiển thị đáp án
Thể tích cần tìm là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *