Thông tin liên hệ với Bem2

Địa chỉ: 79/17 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: bem2.vn@gmail.com

Website: https://bem2.vn