Câu 11: Ứng Dụng Của Hiện Tượng Giao Thoa Ánh Sáng Để Đo:, Ứng Dụng Của Hiện Tượng Giao Thoa Ánh Sáng

… gọi vân giao thoa ta phải thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng để giải thích tượng giao thoa cảu ánh sáng 2 Giải thích tượng giao thoa ánh sáng S nguồn sáng đơn sắc(đỏ) Đ S1 S Sóng ánh sáng từ … TN a* dùng ánh sáng đơn sắc (màu đỏ) Ta thấy có vân sáng (đỏ),vân tối xen kẽ cách đặn Hiện tượng gọi tượng giao thao ánh sáng Thí nghiệm Iâng tượng giao thoa ánh sáng b.* dùng ánh sáng trắng … vạch sáng trắng, hai bên có giải màu cầu vồng, tím trong, đỏ Thí nghiệm Iâng tư ợg giao thoa ánh sáng Hình ảnh giao thoa dùng ánh sáng: đỏ, tím, trắng A S1 S S2 Giải thích tượng giao thoa ánh sáng…… gọi vânta phải thừa nhậncó đặc thù sóng để giải thíchcảu2 Giải thíchS nguồnđơn sắc ( đỏ ) Đ S1 S Sóngtừ … TN a * dùngđơn sắc ( màu đỏ ) Ta thấy có vân ( đỏ ), vân tối xen kẽ cách đặngọithaoThí nghiệm Iângb. * dùngtrắng … vạchtrắng, hai bên có giải màu cầu vồng, tím trong, đỏ Thí nghiệm Iâng tư ợgHình ảnhdùngđỏ, tím, trắng A S1 S S2 Giải thíchsáng …

Bạn đang xem: ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng

*
… III-KẾT LUẬN -Hiện tượng hai chùm sáng gặp vùng gặp xuất y hiệnntượng ch tối xen kẻ Vậ vạch sá g vạ giao cách đặn gọi tượng giao thoa ánh sáng thoa ánh sáng gì? -Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng … vồng Ánh sáng + Ánh sáng = Bóng tối Điều có vô lý không ? 43 – HIỆN TƯNG GIAO THOA ÁNH SÁNG I-THÍ NGHIỆM IÂNG VỀ HIỆN TƯNG GIAO THOA ÁNH SÁNG II-GIẢI THÍCH HIỆN TƯNG III-KẾT LUẬN 43 – HIỆN TƯNG GIAO … nghiệm giao thoa ánh sáng, dùng ánh sáng trắng thì: A)Không có tượng giao thoa B)Có tượng giao thoa với vân sáng màu trắng C)Chính có vạch trắng, hai bên khoảng tối đen D)Có tượng giao thoa với…
*
… lọc sắt F (kính đỏ chẳng hạn) để lọc ánh sáng  nghiệm Young tượng ánh sáng tới S ánh sáng đơn sắc giao thoa ánh sáng – Chùm sáng đơn sắc tiếp tục chiếu sáng hai khe S1, S2 M’12 Hai khe S1, S2 … quan sát tượng giao thoa ánh sáng: Đặt mắt sau M12 cho hai chùm tia sáng lọt qua * Học sinh nhắc lại định nghĩa khe S1 S2 vào mắt Điều tiết để nhìn vào khe S, ta thấy tượng giao thoa vùng sáng hẹp … PHƯƠNG PHÁP I I THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO * Học sinh nhắc lại thí THOA ÁNH SÁNG: nghiệm tượng giao thoa Thí nghiệm: sóng học – Dùng đèn Đ để chiếu sáng khe hẹp S M * Sau GV trình bày…
*
Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng a) Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng Hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt không suốt gọi tượng giao thoa ánh sáng mỏng Khi nhìn ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ, bong bóng xà phòng… ta thấy có vân màu sặc sỡ, tựa vẽ mặt lớp váng Đó tượng giao thoa ánh sáng mỏng chiếu ánh sáng trắng vào mỏng Hiện … 49.5 GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng mỏng ? HS : Vệt sáng ab GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với ? HS : Xuất vệt sáng tròn bao quanh vân tròn GV : Hướng dẫn học sinh bố trí thí sáng tối nằm…
*
… Hiện tượng giao thoa Lý thuyết giao thoa Sóng dừng Cho P dao động B A P Nội dung Hiện tượng giao thoa Lý thuyết giao thoa Sóng dừng Hình ảnh sóng mặt nước ổn định Nội dung Hiện tượng giao thoa Lý … Nội dung Hiện tượng giao thoa Lý thuyết giao thoa CÂU HỎI ÔN TẬP Tìm câu phát biểu sai tượng giao thoa 1.Sóng dừng tượng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền 2 .Giao thoa tổng hợp hai hay … có chỗ rung mạnh chỗ không rung Nội dung Hiện tượng giao thoa Lý thuyết giao thoa Sóng dừng Nội dung Hiện tượng giao thoa Lý thuyết giao thoa Giải thích Dao động từ P truyền tới M bị phản xạ…
*
giao thoa ánh sáng đèn phát ánh sáng đơn sắc D Ta quan sát hệ vân giao thoa Thời gian 30 giây Câu hỏi :4 Màu sác rực rỡ bong bóng xà phòng do: A Hiện tượng tán sắc ánh sáng B Hiện tượng giao thoa … Câu hỏi 3: Hai bóng đèn điện hoàn toàn giống chiếu sáng vào tường th : A Không quan sát vân giao thoa đèn nguồn sáng điểm B Không quan sát vân giao thoa ánh sáng phát từ hai nguồn … Hiện tượng giao thoa C Hiện tượng phản xạ ánh sáng D Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Hãy chọn đáp án A B C Thời gian 30 giây D Bài tập nhà 1.Quan sát số loài bướm ta thấy cánh chúng thay đổi chập…
… không đổi theo thời gian Kết luận: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng * Hiện tượng giao thoa ánh sáng thường gặp sáng phản xạ váng dầu, mỡ, mặt … màu sắc sặc sỡ – ánh C A B Củng cố Câu hỏi 1: Trong trường hợp nêu đây, trường hợp liên quan đến tượng giao thoa ánh sáng? A Vết sáng tường chiếu ánh sáng từ đèn pin B Màu sắc ánh sáng trắng sau … So sánh điều kiện giao thoa sóng nước ánh sáng Sóng nước nguồn phát sóng tần số Độ lệch pha nguồn phát sóng không đổi theo t.gian ánh sáng nguồn sáng có tần số Độ lệch pha…
… Sử dụng ánh sáng đơn sắc đỏ Đ M1 S M2 S1 S2 F *Hiện tượng quan sát Có vùng sáng hẹp xuất vạch sáng đỏ & vạch tối xen kẽ đặn – Sử dụng ánh sáng trắng *Hiện tượng quan sát được Một vạch sáng trắng … Ta gọi vạch sáng tối vân giao thoa Hin tng trờn c gi l hin tng giao thoa ỏnh sỏng Giải thích tượng Nếu thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng *Với ánh sáng đơn Tại hai nguồn sắc Giao thoa sóngxuất … 64 1.Thí 1.Thí nghiệm Iâng tượng giao thoa ánh sáng a- Dụng cụ – Đèn chiếu sáng Đ cụ – Màn chắn M1 có khe hẹp S – Màn chắn M2 đặt song song M1, có hai khe hẹp S1&S2 gần song song với S – Các…
… trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác giống C ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh … số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím d bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Câu hỏi 2: Phát biu no sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Khi ánh sáng … Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Hãy ghép mệnh đề cho phù hợp Khi qua lăng kính chùm sáng trắng bị lệch phía đáy mà Mỗi ánh sáng đơn sắc qua lăng kính ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc a không bị tán…

Xem thêm  Quyết định 1688/QĐ-BTTTT 2019 sửa đổi định mức chi phí quản lý dự án

… III-KẾT LUẬNhai chùmgặp vùng gặp xuất y hiệnntượng ch tối xen kẻ Vậ vạch sá g vạcách đặn gọigì?chứng … vồng= Bóng tối Điều có vô lý không ? 43 – HIỆN TƯNGSÁNG I-THÍ NGHIỆM IÂNG VỀ HIỆN TƯNGSÁNG II-GIẢI THÍCH HIỆN TƯNG III-KẾT LUẬN 43 – HIỆN TƯNG… nghiệmdùngtrắng thì: A)Không cóB)Cóvới vânmàu trắng C)Chính có vạch trắng, hai bên khoảng tối đen D)Cóvới…… lọc sắt F (kính đỏ chẳng hạn) để lọc nghiệm Youngtới Sđơn sắc- Chùmđơn sắc tiếp tục chiếuhai khe S1, S2 M’12 Hai khe S1, S2 … quan sátĐặt mắt sau M12 cho hai chùm tialọt qua * Học sinh nhắc lại định nghĩa khe S1 S2 vào mắt Điềuđể nhìn vào khe S, ta thấyvùnghẹp … PHƯƠNG PHÁP I I THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG* Học sinh nhắc lại thíSÁNG: nghiệmThí nghiệm: sóng học – Dùng đèn Đ để chiếukhe hẹp S M * Sau GV trình bày……a) Thí nghiệmkhông tuân theo định luật truyền thẳng, quan sáttruyền qua lỗ nhỏ, gần mépsuốt không suốt gọi…mỏng Khi nhìnphảnváng dầu, mỡ, bong bóng xà phòng… ta thấy có vân màu sặc sỡ, tựa vẽ mặt lớp váng Đómỏng chiếutrắng vào mỏng… 49.5 GV :mỏng ? HS : Vệtab GV : Hai sóngvới ? HS : Xuất vệttròn bao quanh vân tròn GV : Hướng dẫn học sinh bố trí thítối nằm…… Hiện tượngLý thuyếtSóng dừng Cho P dao động B A P Nội dung Hiện tượngLý thuyếtSóng dừng Hình ảnh sóng mặt nước ổn định Nội dung Hiện tượngLý … Nội dung Hiện tượngLý thuyếtCÂU HỎI ÔN TẬP Tìm câu phát biểu sai tượng1.Sóng dừng tượngsóng tới sóng phản xạ phương truyền 2tổng hợp hai hay … có chỗ rung mạnh chỗ không rung Nội dung Hiện tượngLý thuyếtSóng dừng Nội dung Hiện tượngLý thuyếtGiải thích Dao động từ P truyền tới M bị phản xạ……đèn phátđơn sắc D Ta quan sát hệ vânThời gian 30 giây Câu hỏiMàu sác rực rỡ bong bóng xà phòng do: Atán sắc… Câu hỏiHai bóng đèn điện hoàn toàn giống chiếuvào tường thA Không quan sát vânđèn nguồnđiểm B Không quan sát vânphát từ hai nguồn …phản xạkhúc xạHãy chọn đáp án A B C Thời gian 30 giây Dtập nhà 1.Quan sát số loài bướm ta thấy cánh chúng thay đổi chập…… không đổi theo thời gian Kết luận:chứng thực nghiệm khẳng địnhcó tính chất sóng *thường gặpphản xạ váng dầu, mỡ, mặt … màu sắc sặc sỡ -C A B Củng cố Câu hỏiTrong trường hợp nêu đây, trường hợp liên quan đếnA Vếttường chiếutừ đèn pin B Màu sắctrắng sau … So sánh điều kiệnsóng nướcSóng nước nguồn phát sóng tần số Độ lệch pha nguồn phát sóng không đổi theo t.giannguồncó tần số Độ lệch pha…… Sử dụngđơn sắc đỏ Đ M1 S M2 S1 S2 Fquan sát Có vùnghẹp xuất vạchđỏ & vạch tối xen kẽ đặn – Sử dụngtrắngquan sát được Một vạchtrắng … Ta gọi vạchtối vânHin tng trờn c gi l hin tngỏnh sỏng Giải thíchNếu thừa nhậncó tính chất sóng *Vớiđơn Tại hai nguồn sắcsóngxuất … 64 1.Thí 1.Thí nghiệm Iânga- Dụng cụ – Đèn chiếuĐ cụ – Màn chắn M1 có khe hẹp S – Màn chắn M2 đặt song song M1, có hai khe hẹp S1&S2 gần song song với S – Các…… trườngđỏ nhỏ nhất,tím lớn B Chiết suất chất làm lăng kínhđơn sắc khác giống Cđơn sắckhông bị tán sắc qua lăng kính Dtrắng tập hợp vô số… sốđơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím d bị tách thành nhiều chùmcó màu sắc khác Câu hỏiPhát biu no sau sai nóitrắngđơn sắc? A Khi… Kiểm tra cũ Câu hỏiHãy ghép mệnh đề cho phù hợp Khi qua lăng kính chùmtrắng bị lệch phía đáy mà Mỗiđơn sắc qua lăng kínhtrắngđơn sắc a không bị tán…

Xem thêm : Định Nghĩa Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Của Một Số Hữu Tỉ ? Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

Giáo án Vật lý 12 nâng cao – TIẾT 60: HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. ppt

… DUNG -Phát biểu định luật -Thảo luận 1 .Hiện tượng nhiễu xạ ánh truyền thẳng trả lời ánh sáng sáng -Nhận xét, bổ -Hiện tượng ánh sáng không sung trả lời tuân theo định luật truyền -Mô tả tượng … bạn nhiễu xạ cho HS thẳng, quan sát ánh -Thảo luận sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt trả lời không suốt gọi -Nhận xét,bổ -Hiện tượng nhiễu tượng nhiễu xạ ánh sung trả lời xạ gì? sáng … trả lời xạ gì? sáng bạn -Thảo luận ể giải thích trả lời Giao thoa ánh sáng tượng nhiễu xạ phải -Nhận xét,bổ a) Thí nghiệm thừa nhận ánh sáng sung trả nguồn phát ánh sáng có tính chất sóng…
Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng a) Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng Hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt không suốt gọi tượng giao thoa ánh sáng mỏng Khi nhìn ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ, bong bóng xà phòng… ta thấy có vân màu sặc sỡ, tựa vẽ mặt lớp váng Đó tượng giao thoa ánh sáng mỏng chiếu ánh sáng trắng vào mỏng Hiện … có tượng ? Hoạt động : GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Quan sát thí nghiệm 49.5 mỏng ? GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với HS : Vệt sáng ab ? HS : Xuất vệt sáng tròn GV : Hướng dẫn học…
… vạch tối kính lúp, em thấy tượng ? GV : Hiện tượng giao thoa ? GV : Cái gọi vân giao HS : Ánh sáng có tính chất sóng thoa ? HS : Khe S GV : Ánh sáng có tính chất ? GV : Quan sát thí nghiệm cho … giao thoa Hoạt động : HS : Có vân màu sặc sỡ ? GV : Khi nhìn ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà HS : Nêu định nghĩa phòng, em thấy có tượng ? GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Một … HS : Nêu định nghĩa GV : Thế hai sóng kết hợp ? HS : Hiện tượng giao thoa GV : Thế vùng giao thoa ? chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng GV : Nêu kết luận tượng giao…
xạ phản xạ ló phòng, em thấy có tượng ? Hoạt động : GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Quan sát thí nghiệm 49. 5 mỏng ? GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với HS : Vệt sáng ab ? HS : Xuất vệt … định nghĩa tượng ? HS : Các vạch sáng vạch tối GV : Hiện tượng giao thoa ? HS : Ánh sáng có tính chất sóng GV : Cái gọi vân giao thoa ? HS : Khe S GV : Ánh sáng có tính chất ? GV : Quan sát thí … giao thoa ? Hoạt động : GV : Nêu kết luận tượng giao HS : Có vân màu sặc sỡ ? thoa HS : Nêu định nghĩa GV : Khi nhìn ánh sáng phản xạ HS : Một sóng phản xạ sóng váng dầu, mỡ bong bóng xà khúc xạ…
… phản xạ HS : Một sóng phản xạ sóng váng dầu, mỡ bong bóng xà khúc xạ phản xạ ló phòng, em thấy có tượng ? Hoạt động : GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Quan sát thí nghiệm 49. 5 mỏng ? GV : … GV : Thế hai sóng kết hợp ? định ánh sáng có tính chất sóng GV : Thế vùng giao thoa ? Hoạt động : GV : Nêu kết luận tượng giao HS : Có vân màu sặc sỡ ? thoa HS : Nêu định nghĩa GV : Khi nhìn ánh … hình vẽ 49. 1 HS : Thấy vạch sáng màu đỏ GV : Quan sát hình ảnh phía sau M2 vạch tối kính lúp, em thấy HS : Nêu định nghĩa tượng ? HS : Các vạch sáng vạch tối GV : Hiện tượng giao thoa ? HS : Ánh…
Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 A x x x B x x x x x x x x x D x x x x C x x x x Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 12 Bài 14 Bài 16 Bài 18 Bài 20 Bài 22 Bài 24 Bài 26 Bài 28 Bài 30 Bài 32 Bài 34 Bài … 11 Bài 13 Bài 15 Bài 17 Bài 19 Bài 21 Bài 23 Bài 25 Bài 27 Bài 29 Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 Bài 41 Bài 43 Bài 45 376 A x B C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bài Bài Bài Bài … Bài 36 Bài 38 Bài 40 A B x x C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP 369 Chủ đề Hiện tượng giao thoa ánh sáng Bài tập vận dụng Bài 1:…
Từ khóa: một số ứng dụng của hiện tượng giao thoaung dung cua hien tuong giao thoacác ứng dụng của hiện tượng phân cực ánh sángứng dụng của hiện tượng phân cực ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏhiện tượng giao thoa ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng trắnghiện tượng giao thoa ánh sáng là gìhien tuong giao thoa anh sang qua khe youngkhái niệm hiện tượng giao thoa ánh sáng là gìthí nghiệm hiện tượng giao thoa ánh sángkhái niệm hiện tượng giao thoa ánh sánggiải thích hiện tượng giao thoa ánh sángthí nghiệm về hiện tượng giao thoa ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc là gìNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
… DUNG – Phát biểu định luật – Thảo luận 1 truyền thẳng trả lờisáng sáng – Nhận xét, bổsáng không sung vấn đáp tuân theo định luật truyền – Mô tả … bạncho HS thẳng, quan sát-Thảo luận sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mépsuốt vấn đáp không suốt gọi – Nhận xét, bổsung trả lờigì ? sáng … trả lờigì ? sáng bạn – Thảo luậnể lý giải trả lờisángphải – Nhận xét, bổ a ) Thí nghiệm thừa nhậnsáng sung trảnguồn phátsáng có đặc thù sóng …… a ) Thí nghiệmkhông tuân theo định luật truyền thẳng, quan sáttruyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt không suốt gọi … mỏng dính Khi nhìnphảnváng dầu, mỡ, khủng hoảng bong bóng xà phòng … ta thấy có vân màu sặc sỡ, tựa vẽ mặt lớp váng Đómỏng chiếutrắng vào mỏng dính … có ? Hoạt động : GV : HS : Quan sát thí nghiệm 49.5 mỏng mảnh ? GV : Hai sóngvới HS : Vệtab ? HS : Xuất vệttròn GV : Hướng dẫn học …… vạch tối kính lúp, em thấy ? GV ? GVCái gọi vânHSsáng có đặc thù sóng ? HSKhe S GVsáng có đặc thù ? GVQuan sát thí nghiệm cho … Hoạt độngHSCó vân màu sặc sỡ ? GVKhi nhìnsáng phảnváng dầu, mỡ khủng hoảng bong bóng xà HSNêu định nghĩa phòng, em thấy có ? GVsáng HSMột … HSNêu định nghĩa GVThế hai sóng phối hợp ? HSGVThế vùng ? chứng thực nghiệm quan trọng khẳng địnhsáng có đặc thù sóng GVNêu kết luậngiao …… phảnló phòng, em thấy có ? Hoạt độngGVsáng HSQuan sát thí nghiệm5 mỏng mảnh ? GVHai sóngsángvới HSVệt sáng ab ? HSXuất vệt … định nghĩa ? HSCác vạch sáng vạch tối GV ? HSsáng có đặc thù sóng GVCái gọi vân ? HSKhe S GVsáng có đặc thù ? GVQuan sát thí … ? Hoạt độngGVNêu kết luậnHSCó vân màu sặc sỡ ? HSNêu định nghĩa GVKhi nhìnsáng phảnHSMột sóng phảnsóng váng dầu, mỡ khủng hoảng bong bóng xà khúc xạ …… phảnHSMột sóng phảnsóng váng dầu, mỡ khủng hoảng bong bóng xà khúcphảnló phòng, em thấy có ? Hoạt độngGVsáng HSQuan sát thí nghiệm5 mỏng dính ? GV. .. GVThế hai sóng phối hợp ? địnhsáng có đặc thù sóng GVThế vùng ? Hoạt độngGVNêu kết luậnHSCó vân màu sặc sỡ ? HSNêu định nghĩa GVKhi nhìn … hình vẽ1 HSThấy vạch sáng màu đỏ GVQuan sát hình ảnh phía sau M2 vạch tối kính lúp, em thấy HSNêu định nghĩa ? HSCác vạch sáng vạch tối GV ? HSÁnh …… 3133353739 A x x x B x x x x x x x x x D x x x x C x x x xBàiBài10121416182022242628303234 … 111315171921232527293133353739414345 376 A x B C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xBàiBài … 363840 A B x x C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊNĐẾNVỚISÁNG HỖN HỢP 369 Chủ đềtập vận dụng1 : … Từ khóa : 1 số ít ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ giao thoaung dung cua hien tuong giao thoacác ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân cực ánh sángứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân cực ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏhiện tượng giao thoa ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng trắnghiện tượng giao thoa ánh sáng là gìhien tuong giao thoa anh sang qua khe youngkhái niệm hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sáng là gìthí nghiệm hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sángkhái niệm hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sánggiải thích hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sángthí nghiệm về hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sánghiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc là gìNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật tư biến hóa ( metamaterials ) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản trị hoạt động giải trí dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và giảng dạy trong việc tuyên truyền, giáo dục, hoạt động thiết kế xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về quy mô thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ( Luận văn thạc sĩ ) Sở hữu ruộng đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn ( lạng sơn ) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động giải trí của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ ( Luận văn thạc sĩ ) Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo pháp lý tố tụng hình sự Nước Ta từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu ( Luận văn thạc sĩ ) Nguyên tắc phân hóa nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Nước Ta ( Luận văn thạc sĩ ) Giáo án Sinh học 11 bài 14 : Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14 : Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14 : Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động nữ theo pháp lý lao động Nước Ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ( Luận văn thạc sĩ ) Chiến lược marketing tại ngân hàng nhà nước Agribank Trụ sở TP HCM từ 2013 – 2015HI ỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua và bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc thù chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Xem thêm  3 ứng dụng điều khiển điều hòa bằng smartphone tốt nhất hiện nay

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *