Nguyên tắc tạm ứng vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nguyên tắc tạm ứng vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước pháp luật tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 52/2018 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016 / TT-BTC pháp luật về quản trị, thanh toán giao dịch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ; Thông tư 108 / năm nay / TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016 / TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành, đơn cử như sau :
– Đối với những việc làm thực thi trải qua hợp đồng, bên giao thầu ( chủ đầu tư ) tạm ứng vốn cho bên nhận thầu ( nhà thầu ) để triển khai những công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị thiết yếu trước khi tiến hành thực thi những việc làm theo hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời gian tạm ứng và những nội dung khác để bảo vệ việc tịch thu tạm ứng do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng lao lý và phải được pháp luật rõ trong hợp đồng .
– Việc tạm ứng vốn được triển khai sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, đồng thời chủ đầu tư đã nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp đồng của nhà thầu ( so với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng ) với giá trị tương tự của khoản tiền tạm ứng. Riêng so với hợp đồng thiết kế xây dựng, nếu có giải phóng mặt phẳng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng theo pháp luật tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 37/2015 / NĐ-CP ngày 22/4/2015 của nhà nước lao lý cụ thể về hợp đồng xây dựng .

Xem thêm  Tải 360 Độ Về Điện Thoại Android, Tải Camera 360 Độ Miễn Phí Về Điện Thoại Android

– Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu nêu tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính, thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

– Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn chủ đầu tư có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định của hợp đồng và mức vốn tạm ứng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp kế hoạch vốn bố trí trong năm không đủ mức vốn tạm ứng theo hợp đồng thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp lý tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng theo quy định.

Xem thêm  7 ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng Microsoft Store của Windows 10

Xem thêm: TOP 8 phần mềm xem tivi trên máy tính tốt nhất hiện nay

– Đối với những việc làm triển khai không trải qua hợp đồng, việc tạm ứng vốn được thực thi sau khi dự trù được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở ý kiến đề nghị của chủ đầu tư. Căn cứ vào nhu yếu tạm ứng vốn, chủ đầu tư hoàn toàn có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần bảo vệ không vượt mức vốn tạm ứng tối đa theo pháp luật tại Điểm b Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016 / TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp kế hoạch vốn sắp xếp trong năm không đủ mức vốn tạm ứng tối đa so với dự trù được duyệt thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau ”
Ban chỉnh sửa và biên tập phản hồi thông tin đến bạn .

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *