Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

PHÒNG GD&ĐTTPTH ÁI NGUYÊNSố : 05 / BC-TrMNQV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUANG VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

P.Quang Vinh, ngày 4 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động công nghệ thông tin học kỳ I năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào công văn số 844 / KH-GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên ;Thực hiện kế hoạch số 97 / KH-MNQV ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2018 – 2019 của trường mần nin thiếu nhi Quang Vinh ;Căn cứ vào đặc thù tình hình của nhà trường ;Trường mần nin thiếu nhi Quang Vinh xin báo cáo sơ kết học kỳ I về tác dụng tiến hành thực thi trách nhiệm CNTT năm học 2018 – 2019 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1. Đội ngũ

– Tổng số CBGVNV : 20 đ / c+ Trong đó đội ngũ tham gia vào triển khai trang thông tin điện tử và mạng lưới hệ thống thông tin quản trị giáo dục gồm CB, GV là 3 chiến sỹ ( Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên đảm nhiệm ) .

2. Cơ sở vật chất:

– Tổng số phòng học : 4 lớp trong đó có 4/4 lớp được lắp mạng Internet- Phòng hành chính được lắp mạng Internet- Phòng hành chính, khu vực sân trường và cổng trường được lắp ráp camera .

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

Nhà trường đã kết nối mạng Internet để thuận tiện cho việc cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời.

– Hệ thống camera quan sát chống chộm tại khu vực dễ sảy ra chộm cắp xe- Cán bộ văn phòng đều thành thạo máy vi tính lấy những thông tin, tài liệu về tiến hành việc làm rất nhanh và thuận tiện .- Được sự chỉ huy trực tiếp và hướng dẫn đơn cử của Phòng Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy thành phố Thái Nguyên về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, dạy và học- Nhà trường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất tối thiểu cho những nhóm, lớp, tiếp tục tu sửa, tăng cấp bảo vệ đường truyền tốt .- Đa số CBGV đã tự mua được máy tính tại nhà để soạn giáo án và biết khai thác thông tin trên mạng Internet để vận dụng vào việc làm giảng dạy của mình .- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tiếp cận CNTT nhanh .

2. Khó khăn:

– Điều kiện CSVC của nhà trường một số ít máy tính đã cũ mức độ sử dụng đã xuống cấp trầm trọng chưa đủ cung ứng nhu yếu cho việc ứng dụng CNTT trong công tác làm việc dạy học .- Còn một số ít giáo viên trẻ mới ra trường, 1 số ít giáo viên tuổi cao việc tiếp cận ứng dụng CNTT trong dạy học và tự nghiên cứu và điều tra còn hạn chế .- Do đặc trưng công tác làm việc nhà trường không có giáo viên, nhân viên cấp dưới chuyên công nghệ thông tin nên việc ứng dụng công nghệ còn hạn chế .

Xem thêm  Cách ẩn ứng dụng trên Win 10

III. NHÀ TRƯỜNG ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG;

1. Nhà trường đã thiết kế xây dựng và tiến hành kế hoạch thực thi trách nhiệm công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019 tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhắm tăng cường việc thay đổi giải pháp giảng dạy, học tập, ứng dụng CNTT nột cách thiết thực, hiệu suất cao trong công tác làm việc quản trị của nhà trường và công tác làm việc đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực về CNTT, coi đây là trách nhiệm liên tục và lâu bền hơn .

2. Nhà trường đã phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách triển khai nhiệm vụ CNTT của nhà trường; Kiện toàn tổ công tác về ứng dụng CNTT; Triển khai các ứng dụng CNTT và xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch làm việc cụ thể, tập trung vào 2 lĩnh vực: Ứng dụng CNTT trong dạy học và UDCNTT trong quản lý, điều hành đơn vị. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ phụ trách CNTT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Nhà trường đã có và tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử ( Website ), liên tục chỉ huy update thông tin về giáo dục một cách liên tục, kịp thời, phân công rõ nghĩa vụ và trách nhiệm chỉnh sửa và biên tập và quản trị website .4. Nhà trường tiếp tục trao đổi, update thông tin về giáo dục giữ những đơn vị chức năng giáo dục trải qua hộp thư điện tử theo tên miền @ thainguyen. edu.vn .5. Nhà trường tăng cường góp vốn đầu tư trang thiết bị Giao hàng cho ứng dụng công nghệ thông tin, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ mạng lưới hệ thống máy tính và thiết bị điện tử .6. Nhà trường không cho nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới vị trí của công nghệ thông tin trong quản trị và dạy học về niềm tin và nội dung những văn bản sau :- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới, đăng tải những văn bản lên mục tài nguyên của website đơn vị chức năng gồm những văn bản sau :+ Thông tư số 53/2012 / TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lao lý về tổ chức triển khai hoạt động giải trí, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ( GDMN ), giáo dục phổ thông ( GDPT ) và giáo dục tiếp tục ( GDTX ) .+ Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của nhà nước về quản trị, cung ứng, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng .+ Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng nhà nước về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước .7. Nhà trường tăng cường bảo vệ bảo mật an ninh thông tin cho những thanh toán giao dịch điện tử và những mạng lưới hệ thống thông tin điện tử của cơ quan .8. Thực hiện tráng lệ trách nhiệm được phân công. Viết những tin bài với những hoạt động giải trí chính của nhà trường và đăng tải lên trang Website của trường theo đúng kế hoach, lao lý. Viết tin bài những hoạt động giải trí chính của nhà trường ( tối thiểu 2 tin bài / tháng ) và đăng tải lên website của trường, lựa chọn tin bài tiêu biểu vượt trội gửi về phòng GDĐT thành phố ( tối thiểu 1 tin bài / quý )9. Cập nhật và sử dụng những ứng dụng tương hỗ công tác làm việc quản trị, dạy học theo nội dung đã được tập huấn .8. Thường xuyên thanh tra rà soát việc triển khai những trách nhiệm CNTT, báo cáo định kỳ, đột xuất theo nhu yếu .

Xem thêm  Tìm hiểu vai trò của nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhà trường đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non tại đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời: là thành viên của cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên được cấp bản quyền quản trị; Tin học hóa toàn diện nghiệp vụ của nhà trường : quản lý lớp học, đánh giá trẻ, tăng cường hiệu quả công tác quản lý; Công tác tổng hợp, báo cáo có thể thực hiện trực tuyến từ hệ thống tuân thủ theo quy định và các biểu mẫu của ngành giáo dục số liệu báo cáo được cập nhật kịp thời và đầy đủ; việc báo cáo định kỳ, đột xuất nhanh chóng và có tính chính xác cao; giảm thiểu được thủ tục hồ sơ sổ sách, các mẫu biểu đã được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ GDĐT. Cập nhật đầy đủ dữ liệu về cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, cơ sở vật chất lên phần mềm quản lý giáo dục đảm bảo chính xác, kịp thời.

2. Khai thác, sử dụng có hiệu suất cao Cổng thông tin điện tử tương thích với nhu yếu tại Thông tư số 53/2012 / TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT ; Sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng kế toán, ứng dụng quản trị ăn bán trú, tính khẩu phần ăn của trẻ3. Triển khai có hiệu suất cao những mạng lưới hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành của Bộ GDĐT như : Hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục và chống mù chữ tại địa chỉ http://pcgd.moet.gov.vn, ứng dụng cơ sở tài liệu ngành giáo dục và huấn luyện và đào tạo, ứng dụng quản trị văn bản Voffice4. 100 % giáo viên soạn giáo án bằng máy tính, tự chọn tài liệu và ứng dụng để giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin .5. Khai thác hiệu suất cao những mạng lưới hệ thống thông tin của Bộ, Sở, Phòng : Cơ sở tài liệu Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ : http://moet.gov.vn, cổng thông tin ngành giáo dụcThái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn, cổng thông tin Phòng GD và ĐT thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://pgdtpthainguyen.thainguyen.edu.vn6. 4/4 lớp trong nhà trường đã ứng dụng CNTT thay đổi giải pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng hoạt động giải trí giáo dục để nâng cao hiệu suất cao bài dạy. Giáo viên đã sử dụng thành thạo ứng dụng trình chiếu trong dạy những hoạt động học tương thích với nội dung bài dạy, lứa tuổi trẻ của lớp có hiệu suất cao. Mỗi chủ đề có tối thiểu 02 hoạt động giải trí ứng dụng CNTT .7. Nhà trường duy trì sử dụng dịch vụ viễn thông Internet do Viettel Thái Nguyên hỗ trợ vốn và mạng Internet của VNPT bảo vệ 100 % nhóm lớp và những phòng thao tác có đường truyền Internet .8. Trang bị đủ thiết bị CNTT ship hàng công tác làm việc quản trị, điều hành quản lý : Máy tính, máy in. Mỗi tổ trình độ trong trường có máy tính, máy in dùng riêng cho hoạt động giải trí trình độ. Nhân viên y tế có máy tính nối mạng Internet, máy in Giao hàng cho việc nhập tài liệu sức khỏa cho trẻ9. Trang bị ứng dụng diệt vi rút so với những máy tính có ứng dụng kế toán kinh tế tài chính, ứng dụng tính khẩu phần ăn của trẻ ; tiếp tục tăng cấp ứng dụng theo định kỳ, những máy tính của cán bộ quản trị .10. Sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị và quản lý và điều hành nhà trường .11. Khai thác ứng dụng mã nguồn mở vào những hoạt động giải trí dạy, học .12. Nhà trường đã thanh tra rà soát, nhìn nhận đúng, tu dưỡng cho cán bộ, giáo viên năng lượng ứng dụng CNTT cung ứng chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT theo pháp luật tại Thông tư 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông đạt hiệu quả tốt .13. 100 % cán bộ quản trị, nhân viên cấp dưới có kỹ năng và kiến thức sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014 / BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông .Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động giải trí thực thi trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin của trường mần nin thiếu nhi Quang Vinh trong học kỳ I của năm học 2018 – 2019. / .

Xem thêm  Mẹo bẻ khóa Wifi trên Android đơn giản, ai cũng làm được!

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT ( B / c ) ;

– Lưu VP, CM.

HIỆU TRƯỞNG

Nông Thị Thu

Video liên quan

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.