Lỗi Thanh Taskbar Che Mất Ứng Dụng, Sửa Lỗi Auto, Thanh Taskbar Bị Che Khuất Khi Mở Các Ứng Dụng

Nhờ những bạn giúp mình 2 yếu tố sau : 1. Máy tính mình tự nhiên bị hiện tượng kỳ lạ. Thanh taskbar phía dưới bị che khuất khi mở những ứng dụng, khi muốn sử dụng nó phải thoát ra ngoài màn hình hiển thị Destop mới dùng được, thật phiền phức. 2. Khi tắt máy thay vì hiện 3 lựa chọn quen thuộc là Stanby, turn off và reset thì nó lại hiện một hành lang cửa số có những lựa chọn như trên, khi mình bấm lựa chọn nào rồi phải bấm thêm OK ở dưới nữa thì mới có hiệu lực thực thi hiện hành. Như vậy tự nhiên phải thêm 1 thao tác thật không tiện. Mình đang dùng win XP SP2. Mong những bạn giúp sức .Bạn đang xem : Thanh taskbar che mất ứng dụng thuy linhTrả lời 11 năm trước 1. bạn bấm chuột phải lên taskbar, chọn properties, sau đó bỏ chọn ở dòng Keep the taskbar ontop đi là ok.2. Bạn thử vào control panel chọn User account, bạn chọn tiếp change the way user logon or logoff, thử bỏ mấy dấu tick ở đó đi xem sao “,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”151 ng\u00e0y”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:139891,”user”:{“id”:1,”login_name”:”phamkhanhlinh22012005gmail.com”,”name”:”Kh\u00e1nh Linh Ph\u1ea1m”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”phamkhanhlinh22012005 Lâm Nguyễn TiếnTrả lời 5 năm trước mình cũng bị thanh taskbar phía dưới bị che khuất khi mở các ứng dụng và mình theo cách 1 và cuối cùng thì thành công Nguyễn Thị PhápTrả lời 5 năm trước bạn ơi, mình cũng bị lỗi vậy, nhwung k tìm thấy dòng Keep the taskbar ontop, bạn hướng dẫn giúp mình vs 🙂 Khánh Linh PhạmTrả lời 151 ngày trước mình cũng làm thử nhưng ko đcgiúp mình với ạ Trần Thy NgọcTrả lời 8 năm trước thuy linhTrả lời 11 năm trước 1. bạn bấm chuột phải lên taskbar, chọn properties, sau đó bỏ chọn ở dòng Keep the taskbar ontop đi là ok. 2. Bạn thử vào control panel chọn User account, bạn chọn tiếp change the way user logon or logoff, thử bỏ mấy dấu tick ở đó đi xem sao “, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 151 ng \ u00e0y “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 139891, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” phamkhanhlinh22012005gmail.com “, ” name ” : ” Kh \ u00e1nh Linh Ph \ u1ea1m “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” phamkhanhlinh22012005 Lâm Nguyễn TiếnTrả lời 5 năm trước mình cũng bị thanh taskbar phía dưới bị che khuất khi mở những ứng dụng và mình theo cách 1 và sau cuối thì thành công xuất sắc Nguyễn Thị PhápTrả lời 5 năm trước bạn ơi, mình cũng bị lỗi vậy, nhwung k tìm thấy dòng Keep the taskbar ontop, bạn hướng dẫn giúp mình vs 🙂 Khánh Linh PhạmTrả lời 151 ngày trước mình cũng làm thử nhưng ko đcgiúp mình với ạ Trần Thy NgọcTrả lời 8 năm trước

Xem thêm  Phần Mềm Đọc Trộm Tin Nhắn Điện Thoại Ý Tưởng, 7 Theo Dõi Điện Thoại Ý Tưởng

Mình đã làm theo như bạn bảo, nhưng khi mở một trang web thì vẫn bị mất thanh ở bên dưới, muốn làm gì lại phải thoát ra desktop mới được. Bạn chỉ giúp phải làm thế nào bây giờ

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”8 n\u0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:139891,”user”:{“id”:1,”login_name”:”tranthyngoc”,”name”:”Tr\u1ea7n Thy Ng\u1ecdc”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”thyngoc.tntqdo minh thienTrả lời 8 năm trước may a chi gium e voi sao laptop e xai win xp khi ket noi wifi tenda no doi pai dien 2 dong 1 dong la network key dong thu 2 confirm networkey e khong hieu lam ai biet chi gium e voi e dien the nao cung ko duoc het ai biet gui cach” lam qua mail cua e gium e cam on nhieu nha thiendd08gmail.com.”, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 8 n \ u0103m “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 139891, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” tranthyngoc “, ” name ” : ” Tr \ u1ea7n Thy Ng \ u1ecdc “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” thyngoc.tntqdo minh thienTrả lời 8 năm trước may a chi gium e voi sao máy tính e xai win xp khi ket noi wifi tenda no doi pai dien 2 dong 1 dong la network key dong thu 2 confirm networkey e khong hieu lam ai biet chi gium e voi e dien the nao cung ko duoc het ai biet gui cach ” lam qua mail cua e gium e cam on nhieu nha thiendd08gmail.com. \r\n\n”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”8 n\u0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:139891,”user”:{“id”:1,”login_name”:”ts3868″,”name”:”do minh thien”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”thiendd08 \r\nb\u1ea1n click chu\u1ed9t ph\u1ea3i v\u00e0o thanh taskbar ch\u1ecdn properties ch\u1ecdn auto hide the tasbar l\u00e0 s\u1ebd c\u00f3 \u1edf d\u01b0\u1edbi khi b\u1ea1n \u0111\u01b0a chu\u1ed9t xu\u1ed1ng\r\n\n”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”7 n\u0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:139891,”user”:{“id”:1,”login_name”:”Playboya2″,”name”:”Nguy\u1ec5n phi Hi\u1ec3n”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”Dungbuonnheem0412 “,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”5 n\u0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:139891,”user”:{“id”:1,”login_name”:”huongtranlamthien”,”name”:”H\u01b0\u01a1ng Tr\u1ea7n L\u00e2m Thi\u00ean”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”huongtranlamthien Các bước thực hiện SFC quéthttp://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-gaming/windows-7-taskbar-always-on-top/219e43ad-303c-4cd5-a30b-8780d608c45f?auth=1\ r \ n \ n “, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 8 n \ u0103m “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 139891, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” ts3868 “, ” name ” : ” do minh thien “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” thiendd08 \ r \ nb \ u1ea1n click chu \ u1ed9t ph \ u1ea3i v \ u00e0o thanh taskbar ch \ u1ecdn properties ch \ u1ecdn auto hide the tasbar l \ u00e0 s \ u1ebd c \ u00f3 \ u1edf d \ u01b0 \ u1edbi khi b \ u1ea1n \ u0111 \ u01b0a chu \ u1ed9t xu \ u1ed1ng \ r \ n \ n “, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 7 n \ u0103m “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 139891, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” Playboya2 “, ” name ” : ” Nguy \ u1ec5n phi Hi \ u1ec3n “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” Dungbuonnheem0412 “, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 5 n \ u0103m “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 139891, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” huongtranlamthien “, ” name ” : ” H \ u01b0 \ u01a1ng Tr \ u1ea7n L \ u00e2m Thi \ u00ean “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” huongtranlamthien Các bước triển khai SFC quéthttp : / / answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-gaming/windows-7-taskbar-always-on-top/219e43ad-303c-4cd5-a30b-8780d608c45f?auth=1Các bước triển khai SFC quét

Xem thêm  3 Cách cài đặt ứng dụng giải trí cho tv box

1. Bấm vào nút Start

2.

You watching: Thanh taskbar che mất ứng dụng, sửa lỗi auto

See more: Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ, Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ Tính Như Thế Nào

See more: Kinh Nghiệm Khi Đi Mua Lò Vi Sóng Cơ Hay Điện Tử Tốt Hơn, Nên Mua Lò Vi Sóng Cơ Hay Điện Tử

Từ Start Menu, Bấm Tất cả các chương trình tiếp theo là phụ kiện 3. Trong trình đơn kiện, Right Click vào tùy chọn Command Prompt

4. Từ trình đơn thả xuống Open, nhấp vào tùy chọn ” Run as administrator “5. Nếu bạn có User Account Control ( UAC ) được kích hoạt, bạn sẽ được hỏi được cho phép trước khi mở dấu nhắc lệnh. Bạn chỉ hoàn toàn có thể cần phải bấm nút Continue nếu bạn là người quản trị hay chèn mật khẩu quản trị vv6. Trong hành lang cửa số Command prompt, gõ : sfc / scannow và sau đó nhấn Enter7. Một thông tin sẽ Open nói rằng ” những mạng lưới hệ thống quét sẽ khởi đầu “

8. Hãy kiên nhẫn vì quá trình quét có thể mất một thời gian

9. Nếu bất kể tập tin cần bất kỳ SFC thay thế sửa chữa sẽ thay thế sửa chữa chúng. Bạn hoàn toàn có thể được nhu yếu để chèn Vista DVD của bạn cho quy trình này để liên tục10. Nếu mọi thứ đều ổn, bạn nên, sau khi quét, thấy thông tin sau ” sự bảo vệ tài nguyên Windows không tìm thấy bất kể hành vi vi phạm toàn vẹn “11. Sau khi quy trình quét hoàn tất, Đóng hành lang cửa số nhắc lệnh khởi động lại máy tính và kiểm tra .

Xem thêm  Khối lượng dung dịch trước và sau phản ứng
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *