Giáo án Toán lớp 8 mới nhất, chuẩn nhất | Giáo án Toán 8 Đại số, Hình học theo hướng phát triển năng lực hay nhất

Mục lục bài viết

Giáo án Toán lớp 8 theo hướng phát triển năng lực hay nhất

Với mục tiêu giúp những Thầy / Cô giảng dạy môn Toán thuận tiện biên soạn Giáo án Toán lớp 8, VietJack biên soạn Bộ Giáo án Toán 8 Đại số, Hình học vừa đủ Học kì 1 và Học kì 2 giải pháp mới theo hướng tăng trưởng năng lượng bám sát mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo. Hi vọng tài liệu Giáo án Toán 8 này sẽ được Thầy / Cô đảm nhiệm và góp phần những quan điểm quí báu .

Tải xuống

Mục lục Giáo án Toán lớp 8

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- HS nêu lên được các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức:

A ( B ± C ) = AB ± AC. Trong đó A, B, C là đơn thức .

2. Kĩ năng: – HS thực hiện đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử & không quá 2 biến.

3. Thái độ  – Rèn  luyện khả năng suy luận, linh ho¹t vµ s¸ng t¹o.- Rèn luyện  tính  cẩn thận, chính xác khi giải toán

4. Phát triển năng lực: – Năng lực tính toán

II. CHUẨN BỊ

– GV: Bảng phụ ghi các bài tập ?,  máy tính bỏ túi;. . .

– HS : Ôn tập kỹ năng và kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi ;. . .
– Phương pháp cơ bản : Nêu và xử lý yếu tố, hỏi đáp .

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

B1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)

B2. Kiểm tra bài cũ: không.

B3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng

1. KHỞI ĐỘNG

GV : Y / c HS thực thi hoạt động giải trí khởi động
Phương thức hoạt động giải trí : Cá nhân
Nhiệm vụ của HS :
+ Nhớ lại công thức tính diện tích quy hoạnh hình chữ nhật .
+ Thực hiện ba hoạt động giải trí theo shd / 5
GV : Quan sát hs hoạt động giải trí, kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí của HS .
GV tương hỗ
? Dựa vào tác dụng câu c có nhận xét gì diện tích quy hoạnh của hcn ABCD so với diện tích quy hoạnh của hcn AMND và BCNM .
? Vậy để tính diện tích quy hoạnh của hcn ABCD em làm như thế nào ?
GV : Nếu thay k là một đơn thức và ( a + b ) là một đa thức thì nhân đơn thức với đa thức có giống như cách tính trên hay không ?

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (14 phút).

– Hãy cho một ví dụ về đơn thức ?
– Hãy cho một ví dụ về đa thức ?
– Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng những tích tìm được .
Ta nói đa thức 6×3 – 6×2 + 15 x là tích của đơn thức 3 x và đa thức 2×2 – 2 x + 5
– Qua bài toán trên, theo những em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta triển khai như thế nào ?
– Treo bảng phụ nội dung quy tắc .

Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải bài tập. (20 phút).

– Treo bảng phụ ví dụ SGK .
– Cho học viên làm ví dụ SGK .
– Nhân đa thức với đơn thức ta thực thi như thế nào ?

– Hãy vận dụng vào giải bài tập ?2

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

– Tiếp tục ta làm gì ?

– Treo bảng phụ ?3

– Hãy nêu công thức tính diện tích quy hoạnh hình thang khi biết đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao ?
– Hãy vận dụng công thức này vào thực thi bài toán .
– Khi triển khai cần thu gọn biểu thức tìm được ( nếu hoàn toàn có thể ) .
– Hãy tính diện tích quy hoạnh của mảnh vường khi x = 3 mét ; y = 2 mét .
– Sửa hoàn hảo giải thuật bài toán .

Chẳng hạn :
– Đơn thức 3 x
– Đa thức 2×2 – 2 x + 5
3 x ( 2×2 – 2 x + 5 ) = 3 x. 2×2 + 3 x. ( – 2 x ) + 3 x. 5 = 6×3 – 6×2 + 15 x
– Lắng nghe .
– Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích với nhau .
– Đọc lại quy tắc và ghi bài .
– Đọc nhu yếu ví dụ
– Giải ví dụ dựa vào quy tắc vừa học .
– Ta triển khai tương tự như như nhân đơn thức với đa thức nhờ vào đặc thù giao hoán của phép nhân .

– Thực hiện lời giải ?2 theo gợi ý của giáo viên.

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

– Vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức .

– Đọc yêu cầu bài toán ?3

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

– Thực hiện theo nhu yếu của giáo viên .
– Lắng nghe và vận dụng .
– Thay x = 3 mét ; y = 2 mét vào biểu thức và tính ra hiệu quả sau cuối .
– Lắng nghe và ghi bài .

1. Quy tắc.

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích với nhau .

2. Áp dụng.

Làm tính nhân

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

?3

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

Diện tích mảnh vườn khi x = 3 mét ; y = 2 mét là :
S = ( 8.3 + 2 + 3 ). 2 = 58 ( mét vuông ) .

3. LUYỆN TẬP

Bài tập 1/6 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Cá nhân
Nhiệm vụ của HS :
+ Áp dụng quy tắc triển khai phép nhân – trình bầy giải thuật bài tập 1 .
+ Đại diện HS nhắc lại cách làm .
GV : chốt lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức .

Bài tập 2/6 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Cặp đôi
Nhiệm vụ của HS :
+ Phân tích đầu bài .
+ Thảo luận cách làm thống nhất giải thuật .
+ Hoat động cá thể trình diễn giải thuật câu a
+ So sánh tác dụng .
GV kiểm tra chốt cách thực thi ,
GV Lưu ý HS :
– Khi thực thi phép tính hiệu quả luôn để dưới dạng đa thức đã thu gọn .
– Thay giá trị x và y cho trước vào biểu thức đã thu gọn rồi tính giá trị BT .

Bài tập 3/6 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Nhóm 2 bàn
Nhiệm vụ cho HS :
+ Phân tích đầu bài
+ Thảo luận cách tìm x
+ Trình bày giải thuật bài toán
GV tương hỗ HS nêu cách giải :
? Muốn tìm x ta làm như thế nào ?
GV chốt lại PP giải .

– Thực hiện theo nhu yếu của giáo viên .
– Lắng nghe và vận dụng .

Bài tập 1/6 – SHD: Thực hiện phép nhân:

Giáo án Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức mới nhất

Bài tập 2/6 – SHD

Thực hiện phép tính, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức :
a ) x ( x + y ) + y ( x – y ) tại x = – 8 ; y = 7
Ta có :
x ( x + y ) + y ( x – y ) = x2 + xy + xy – y2
= x2 + 2 xy – y2
Thay x = – 8 ; y = 7 vào đa thức x2 + 2 xy – y2
ta được : ( – 8 ) 2 + 2. ( – 8 ). 7 – 72 = 64 – 112 – 49 = – 97

Bài tập 3/6 – SHD: Tìm x, biết:

a / 2 x ( 12 x – 5 ) – 8 x ( 3 x – 1 ) = 30
⇒ 24×2 – 10 x – 24×2 + 8 x = 30
⇒ – 2 x = 30 ⇒ x = – 15

4. VẬN DỤNG

GV giao học sinh về nhà thực hiện

* Học thuộc quy tắc nhân dơn thức với đa thức và vận dụng làm bài tập .
* Làm bài tập phần vận dụng

GV gợi ý:

– Bài 1 : Áp dụng công thức tính diện tích quy hoạnh hình thang để viết công thức tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn .
– Bài 2 : Tự lấy tuổi của mình hoặc người thân trong gia đình và làm theo sách hướng dẫn trang 7
* Đọc trước bài nhân đa thức với đa thức .

* Học thuộc quy tắc nhân dơn thức với đa thức và vận dụng làm bài tập .
* Làm bài tập phần vận dụng

Bài 1:

a ) 5 xy + 5 y + y2
b ) diện tích quy hoạnh mảnh vườn :
5.4.3 + 5.3 + 32 = 84 mét vuông

5. MỞ RỘNG

GV giao học sinh khá giỏi về nhà thực hiện : GV gợi ý:

Bài 1 : Thực hiện nhân đơn thức với đa thức thu gọn những đơn thức đồng dạng .
Bài 2 : Thực hiện như gợi ý SHD

Thực hiện nhân đơn thức với đa thức thu gọn những đơn thức đồng dạng .

Bài 1: kết quả 20

Bài 2: thay 70 bởi x – 1 vào biểu thức đã cho ta được:

x5 – ( x – 1 ). x4 – ( x – 1 ). x3 – ( x – 1 ). x2 – ( x – 1 ). x + 34 = x + 34
Thay x = 71 vào biểu thức x + 34 ta được tính giá trị của biểu thức bằng 105

4. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút)

– Quy tắc nhân đơn thức với đa thức .
– Vận dụng vào giải những bài tập 1 a, b ; 2 b ; 3 trang 5 SGK .
– Xem trước bài 2 : “ Nhân đa thức với đa thức ” ( đọc kĩ ở nhà quy tắc ở trang 7 SGK ) .

Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: – HS nêu lên được các qui tắc về nhân đa thức với đa thức.

– Biết cách nhân 2 đa thức một biến đ sắp xếp cùng chiều

2. Kỹ năng:- HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức             một biến đ sắp xếp )

3. Thái độ:- Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận.

– Chủ động phát hiện kiên thức, sở hữu tri thức mới. Có ý thức hợp tác trong học tập .

4. Phát triển năng lực: – Năng lực tính toán

II. CHUẨN BỊ

– GV: Bảng phụ ghi các bài tập ?, máy tính bỏ túi;. . .

– HS : Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, máy tính bỏ túi ;. . .
– Phương pháp cơ bản : Nêu và xử lý yếu tố, hỏi đáp, so sánh, đàm đạo nhóm .

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút).

HS1 : Tìm x, biết 3 x ( 12 x – 4 ) – 9 x ( 4 x – 3 ) = 30

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng

1. KHỞI ĐỘNG

– HS1 : Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? Thực hiện tính .

Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức mới nhất

GV – HS nhận xét
GV : Yêu cầu HS thực thi hoạt động giải trí khởi động
Phương thức hoạt động giải trí : Cặp đôi
Nhiệm vụ của HS :
+ Thực hiện hai hoạt động giải trí theo shd / 8
GV : Quan sát, hs hoạt động giải trí, kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí của HS .
? Qua phần khởi động gợi cho em kỹ năng và kiến thức nào ?

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (16 phút).

– Treo bảng phụ ví dụ SGK .
– Qua ví dụ trên hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức .
– Gọi một vài học viên nhắc lại quy tắc .
– Em có nhận xét gì về tích của hai đa thức ?
– Hãy vận dụng quy tắc và triển khai xong ? 1 ( nội dung trên bảng phụ ) .
– Sửa hoàn hảo giải thuật bài toán .
– Hướng dẫn học viên triển khai nhân hai đa thức đã sắp xếp .
– Từ bài toán trên giáo viên đưa ra quan tâm SGK .

Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc  giải bài tập áp dụng. (15 phút).

– Treo bảng phụ bài toán ? 2
– Hãy triển khai xong bài tập này bằng cách triển khai theo nhóm .
– Sửa bài những nhóm .
– Treo bảng phụ bài toán ? 3
– Hãy nêu công thức tính diện tích quy hoạnh của hình chữ nhật khi biết hai size của nó .
– Khi tìm được công thức tổng quát theo x và y ta cần thu gọn rồi sau đó mới thực thi theo nhu yếu thứ hai của bài toán .

– Quan sát ví dụ trên bảng phụ và rút ra Kết luận .
– Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau .
– Nhắc lại quy tắc trên bảng phụ .
– Tích của hai đa thức là một đa thức .
– Đọc nhu yếu bài tập ? 1

Ta nhân Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức mới nhất
 với (x3 – 2x – 6) và nhân (-1) với (x3 – 2x – 6) rồi sau đó cộng các tích lại sẽ được kết quả.

– Lắng nghe, sửa sai, ghi bài .
– Thực hiện theo nhu yếu của giáo viên .
– Đọc lại chú ý quan tâm và ghi vào tập .
– Đọc nhu yếu bài tập ? 2
– Các nhóm thực thi trên giấy nháp và trình diễn giải thuật .
– Sửa sai và ghi vào tập .
– Đọc nhu yếu bài tập ? 3

– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

( 2 x + y ) ( 2 x – y ) thu gọn bằng cách triển khai phép nhân hai đa thức và thu gọn đơn thức đồng dạng ta được 4×2 – y2

1. Quy tắc.

Ví dụ : ( SGK ) .
Quy tắc : Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau .
Nhận xét : Tích của hai đa thức là một đa thức .

Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức mới nhất

Chú ý : Ngoài cách tính trong ví dụ trên khi nhân hai đa thức một biến ta còn tính theo cách sau :

Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức mới nhất

2. Áp dụng.

?2

a ) ( x + 3 ) ( x2 + 3 x – 5 )
= x. x2 + x. 3 x + x. ( – 5 ) + 3. x2 + 3.3 x + 3. ( – 5 )
= x3 + 6×2 + 4 x – 15
b ) ( xy – 1 ) ( xy + 5 )
= xy ( xy + 5 ) – 1 ( xy + 5 )
= x2y2 + 4 xy – 5

?3

– Diện tích của hình chữ nhật theo x và y là :
( 2 x + y ) ( 2 x – y ) = 4×2 – y2
– Với x = 2,5 mét và y = 1 mét, ta có :
4. ( 2,5 ) 2 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24 ( mét vuông ) .

3. LUYỆN TẬP

Tiết 2

Bài tập 2/10 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Cá nhân
GV : cho 2 HS lên bảng chữa bài tập và HS khác nhận xét hiệu quả
GV : chốt cách làm bài tập .
Lưu ý : Ta hoàn toàn có thể nhân nhẩm và cho tác dụng trực tiếp vào tổng khi nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất với từng số hạng của đa thức thứ 2 ( không cần những phép tính trung gian )
+ Ta hoàn toàn có thể đổi chỗ ( giao hoán ) 2 đa thức trong tích và triển khai phép nhân .

Bài tập 3/10 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Nhóm
GV Quan sát, hs hoạt động giải trí, kiểm tra đánh
giá hoạt động giải trí của HS.
? Để điền được hiệu quả giá trị của biểu thức em làm như thế nào ?
GV chốt cách làm bài tập

Bài tập 4/10 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Cá nhân
GV tương hỗ
? Để chứng tỏ giá trị của biểu thức không nhờ vào vào giá trị của biến, ta làm như thế nào ?
GV : Chốt cách giải dạng bài tập chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào vào giá trị của biến

Bài tập 5/10 – SHD

Phương thức hoạt động giải trí : Cặp đôi
– GV tương hỗ cách tìm x
? Nêu cách tìm x ?
GV chốt cách làm

Nhiệm vụ của HS :
+ Tìm hiểu nhu yếu của bài
+ Trình bày giải thuật .
Nhiệm vụ của HS :
+ Tìm hiểu nhu yếu của bài
+ Trình bày cách tính giá trị của biểu thức
+ Tính giá trị của biểu thức, điền tác dụng
+ Tìm cách tính nhanh
Nhiệm vụ của HS :
+ Tìm hiểu nhu yếu của bài
+ Trình bày cách tính chứng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào vào giá trị của biến ..
+ Trình bày giải thuật .
Nhiệm vụ của HS :
+ Đọc đề bài
+ Nêu cách làm
+ Trình bày giải thuật .

Bài tập 2/10 – SHD

Giáo án Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức mới nhất

Bài tập 3/10 – SHD

Bài tập 4/10 – SHD

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không nhờ vào vào giá trị của biến x .
( x – 5 ) ( 3 x + 3 ) – 3 x ( x – 3 ) + 3 x + 7 = 3×2 + 3 x – 15 x – 15 – 3×2 + 9 x + 3 x + 7 = – 8
Vậy : Biểu thức không phụ thuộc vào vào biến x

Bài tập 5/10 – SHD: Tìm x:

( x + 2 ) ( x + 1 ) – ( x – 3 ) ( x + 5 ) = 0
⇒ x2 + x + 2 x + 2 – x2 – 5 x + 3 x + 15 = 0
⇒ x + 17 = 0
⇒ x = – 17

4. VẬN DỤNG

GV giao học sinh về nhà thực hiện

* Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức và vận dụng làm bài tập .
* Làm thêm bài tập phần vận dụng và phần tìm tòi lan rộng ra .

GV gợi ý:

Bài 2:

– Viết dạng tổng quát của 3 số tự nhiên chẵn liên tục .
– Biểu thị mối liên hệ giữa tích 2 số đầu và tích 2 số sau .
– Vận dụng cách làm bài 5/10 để tìm những số đó .

Bài 3: Biến đổi đa thức đó về dạng tích trong đó có một thừa số chia hết cho 6

* Đọc trước bài những hàng đẳng thức đáng nhớ .

* Học thuộc quy tắc nhân dơn thức với đa thức và vận dụng làm bài tập .
* Làm bài tập phần vận dụng

Bài 2:

Gọi ba số chẵn liên tục là x ; x + 2 ; x + 4
theo bài ra ta có :
( x + 2 ) ( x + 4 ) – x ( x + 2 ) = 192
giải ra ta được số thứ nhất là 46
số thứ hai là 48 số thứ ba là 50

Bài 3:

n ( n + 5 ) – ( n – 3 ) ( n + 2 ) = 6 n + 6 chia hết cho 6

5. MỞ RỘNG

– Hãy nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức .
– Hãy trình diễn lại trình tự giải những bài tập vận dụng .
Làm bài tập phần lan rộng ra

4. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (3 phút)

– Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức .
– Vận dụng vào giải những bài tập 7 b, 8, 9 trang 8 SGK ; bài tập 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK .
– Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức .
– Tiết sau rèn luyện ( mang theo máy tính bỏ túi ) .

Giáo án Toán 8 Luyện tập (trang 8-9)

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức : Củng cố kiến thức và kỹ năng về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức .
Kĩ năng : Có kĩ năng triển khai thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua những bài tập đơn cử .
Thái độ : Giáo dục đào tạo cẩn trọng, lòng thương mến bộ môn .

II. CHUẨN BỊ

– GV : Bảng phụ ghi những bài tập 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK, phấn màu ; máy tính bỏ túi ;. . .
– HS : Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi ;. . .
– Phương pháp cơ bản : Nêu và xử lý yếu tố, hỏi đáp, so sánh, đàm đạo nhóm .

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút).

HS1 : Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. Áp dụng : Làm tính nhân ( x3-2×2+x-1 ) ( 5 – x )
HS2 : Tính giá trị của biểu thức ( x – y ) ( x2 + xy + y2 ) khi x = – 1 và y = 0

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng

Hoạt động 1: Bài tập 10 trang 8 SGK. (8 phút).

– Treo bảng phụ nội dung .
– Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào ?
– Hãy vận dụng công thức vào giải bài tập này .
– Nếu đa thức tìm được mà có những hạng tử đồng dạng thì ta phải làm gì ?
– Sửa hoàn hảo giải thuật bài toán .

– Đọc nhu yếu đề bài .
– Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau .
– Vận dụng và triển khai .
– Nếu đa thức tìm được mà có những hạng tử đồng dạng thì ta phải thu gọn những số hạng đồng dạng .
– Lắng nghe và ghi bài .

Bài tập 10 trang 8 SGK.

Giáo án Toán 8 Luyện tập (trang 8-9) mới nhất

Hoạt động 2: Bài tập 11 trang 8 SGK. (5 phút).

– Treo bảng phụ nội dung .
– Hướng dẫn cho học viên triển khai những tích trong biểu thức, rồi rút gọn .
– Khi thực thi nhân hai đơn thức ta cần quan tâm gì ?
– Kết quả ở đầu cuối sau khi thu gọn là một hằng số, điều đó cho thấy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào vào giá trị của biến .
– Sửa hoàn hảo giải thuật bài toán .

– Đọc nhu yếu đề bài .
– Thực hiện những tích trong biểu thức, rồi rút gọn và có tác dụng là một hằng số .
– Khi triển khai nhân hai đơn thức ta cần chú ý quan tâm đến dấu của chúng .
– Lắng nghe và ghi bài .
– Lắng nghe và ghi bài .

Bài tập 11 trang 8 SGK.

( x – 5 ) ( 2 x + 3 ) – 2 x ( x – 3 ) + x + 7
= 2×2 + 3 x – 10 x – 15 – 2×2 + 6 x + x + 7
= – 8
Vậy giá trị của biểu thức ( x – 5 ) ( 2 x + 3 ) – 2 x ( x – 3 ) + x + 7 không phụ thuộc vào vào giá trị của biến .

Hoạt động 3: Bài tập 13 trang 9 SGK. (9 phút).

– Treo bảng phụ nội dung .
– Với bài toán này, thứ nhất ta phải làm gì ?
– Nhận xét xu thế giải của học viên và sau đó gọi lên bảng thực thi .
– Sửa hoàn hảo giải thuật bài toán .

– Đọc nhu yếu đề bài .
– Với bài toán này, thứ nhất ta phải triển khai phép nhân những đa thức, rồi sau đó thu gọn và suy ra x .
– Thực hiện giải thuật theo khuynh hướng .
– Lắng nghe và ghi bài .

Bài tập 13 trang 9 SGK.

( 12 x – 5 ) ( 4 x – 1 ) + ( 3 x – 7 ) ( 1 – 16 x ) = 81
48×2 – 12 x – 20 x + 5 + 3 x – 48×2 – 7 + 112 x = 81
83 x = 81 + 1
83 x = 83
Suy ra x = 1
Vậy x = 1

Hoạt động 4: Bài tập 14 trang 9 SGK. (9 phút).

– Treo bảng phụ nội dung .
– Ba số tự nhiên chẵn liên tục có dạng như thế nào ?
– Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán gì ?
– Vậy để tìm ba số tự nhiên theo nhu yếu bài toán ta chỉ tìm a trong biểu thức trên, sau đó thuận tiện suy ra ba số cần tìm .
– Vậy làm thế nào để tìm được a ?
– Hãy triển khai xong bài toán bằng hoạt động giải trí nhóm .
– Sửa hoàn hảo giải thuật những nhóm .

– Đọc nhu yếu đề bài .
– Ba số tự nhiên chẵn liên tục có dạng 2 a, 2 a + 2, 2 a + 4 với a ∈ N .
– Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán trừ
( 2 a + 2 ) ( 2 a + 4 ) – 2 a ( 2 a + 2 ) = 192
– Thực hiện phép nhân những đa thức trong biểu thức, sau đó thu gọn sẽ tìm được a .
– Hoạt động nhóm và trình diễn giải thuật .

Bài tập 14 trang 9 SGK.

Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tục là 2 a, 2 a + 2, 2 a + 4 với a ∈ N .
Ta có :
( 2 a + 2 ) ( 2 a + 4 ) – 2 a ( 2 a + 2 ) = 192
⇒ a + 1 = 24
⇒ a = 23
Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tục cần tìm là 46, 48 và 50 .

4. VẬN DỤNG

Hãy nhắc lại đặc thù về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, đặc thù về liên hệ giữa thứ tự và phép nhân .* Làm bài tập phần vận dụng

5. MỞ RỘNG

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học kinh nghiệm
Sưu tầm và làm 1 số ít bài tập nâng cao
Làm bài tập phần mở rộng

4. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút)

– Xem lại những bài tập đã giải ( nội dung, chiêu thức ) .
– Thực hiện những bài tập còn lại trong SGK theo dạng đã được giải trong tiết học .
– Xem trước nội dung bài 3 : “ Những hằng đẳng thức đáng nhớ ” ( cần phân biệt những hằng đẳng thức trong bài ) .

Tải xuống

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký các khóa học tốt lớp 8 bởi các thầy cô nổi tiếng của vietjack tại Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giáo án Toán lớp 8 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát chuẩn Giáo án môn Toán 8 của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 8 khác

Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký các khóa học tốt lớp 8 bởi các thầy cô nổi tiếng của vietjack tại Khóa học tốt lớp 8

Rate this post
Xem thêm  Ứng dụng của máy nông nghiệp

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *