Toán học rời rạc – Wikipedia tiếng Việt

Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Người ta thường kể đến trong toán học rời rạc lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp, đại số Boole.

Một quan điểm thoáng rộng hơn, gộp toàn bộ những ngành toán học thao tác với những tập hữu hạn hoặc đếm được vào toán học rời rạc như số học modulo m, triết lý nhóm hữu hạn, triết lý mật mã, …

Tiếng Việt:

 • Kenneth H. Rosen (dịch bởi Phạm Văn Thiều và Đặng Hữu Thịnh), Toán học rời rạc Ứng dụng trong tin học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2007.
 • Đỗ Đức Giáo, Toán Rời rạc, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.
 • PGS Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 • Hoàng Chúng, Đại cương về toán học hữu hạn, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
 • Nguyễn Cam – Chu Đức Khánh, Lý thuyết đồ thị, Nhà xuất bản trẻ, 1998.
 • Giáo trình Toán rời rạc I, Đại học Mở TP. HCM, 1993.
 • TSKH Vũ Đình Hòa, Định lý và vấn đề về đồ thị hữu hạn, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
 • TSKH Vũ Đình Hòa, Một số kiến thức cơ sở về Graph hữu hạn, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
 • Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – Hà Nội 2000.
 • Doãn Tam Hòe, Toán học rời rạc
 • Doãn Tam Hòe, Lý thuyết tối ưu và đồ thị, Nhà xuất bản Giáo dục 2005.
 • GS Nguyễn Hữu Anh, “Toán rời rạc”, Nhà xuất bản lao động xã hội
Xem thêm  Mê Tuấn Trần như điều đổ, Tường Vi nhờ anh trai tư vấn để tiếp cận | Tập 6 - KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0

Tiếng Anh:

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *