Tổ chức Công Nghệ Thông Tin (CNTT) của Doanh nghiệp

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ miêu tả một cách ngắn gọn về tổ chức triển khai CNTT của Doanh nghiệp, CNTT của Doanh nghiệp thường được tổ chức triển khai như thế nào, và sự phụ thuộc vào lẫn nhau giữa những ngành CNTT của Doanh nghiệp, khắc phục sự cố CNTT. Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé !

Mục lục bài viết

1. CNTT của Doanh nghiệp là gì ?

CNTT của Doanh nghiệp là một tổ chức CNTT hỗ trợ cho một công ty lớn. Đây sẽ là những công ty trong danh sách Fortune 1000 hoặc những công ty có quy mô tương đương bao gồm nhiều đơn vị kinh doanh, có nhiều địa điểm văn phòng, và thậm chí, có thể hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia. Tất cả những doanh nghiệp lớn này đều có cơ cấu tổ chức CNTT tương tự nhau. Việc hiểu về các cấu trúc này giúp cho bạn hiểu được cách điều hướng tổ chức khi khắc phục một sự cố.

Tổ chức CNTT của Doanh nghiệp

2. Bộ phận CNTT của Doanh nghiệp được Tổ chức như thế nào ?

Bộ phận CNTT của Doanh nghiệp thông thường bao gồm các ngành chính như dưới đây:
Phát triển ứng dụng – Ngành này chịu trách nhiệm cho việc phát triển và hỗ trợ cho các ứng dụng/ hệ thống mà những người dùng nội bộ và khách hàng của doanh nghiệp sử dụng. Điều này bao gồm các trang web, các dịch vụ, máy khách đầy đủ ( fat máy khách) được phát triển trong nội bộ, v.v… Có thể có nhiều hoặc chỉ một nhóm phát triển ứng dụng tùy thuộc vào tổ chức của công ty. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật và tuân thủ, nhóm phát triển ứng dụng thường được tách biệt về mặt tổ chức đối với các nhóm khác.
Hỗ trợ cơ sở hạ tầng – Đây là sự kết hợp của rất nhiều ngành hỗ trợ cho những công nghệ back- end cho phép các ứng dụng hoạt động một cách đúng đắn. Có một số ngành cốt lõi mà mọi nhóm cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm và sau đó một vài nhóm tiếp tuyến có thể hoặc không được bao gồm trong phạm vi của nhóm hỗ trợ Cơ sở hạ tầng, tùy thuộc vào cách công ty được tổ chức như thế nào. Dưới đây là những ngành phổ biến được bao gồm trong Hỗ trợ Cơ sở hạ tầng:
+ Các ngành cốt lõi – Mạng, Máy chủ, Lưu trữ, Quản trị cơ sở dữ liệu, Lưu trữ web, Đám mây.
+ Các ngành tiếp tuyến (thỉnh thoảng tách biệt khỏi Hỗ trợ Cơ sở hạ tầng) – Hỗ trợ máy tính (bao gồm cả máy tính ảo), hỗ trợ hệ thống Âm thanh/Hình ảnh, hỗ trợ sản phẩm nền tảng doanh nghiệp được chia sẻ ( ví dụ, hỗ trợ về hệ thống email /đặt lịch, các hệ thống tin nhắn tức thời, các hệ thống báo cáo, các hệ thống quản lý tài liệu, v.v…), các lĩnh vực Quản lý Dịch vụ ( Hỗ trợ Dịch vụ, các nhà quản lý thay đổi, các nhà quản lý sự cố, v.v…)
Bảo mật – Các nhóm Bảo mật thông tin bảo vệ doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, cả nội bộ lẫn bên ngoài. Nhóm này thường được tách biệt thành nhóm riêng trong tổ chức CNTT của Doanh nghiệp. Nhóm này thường bao gồm BC/ DR. Trong quá khứ, thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn thấy Bảo mật bên dưới hỗ trợ Cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, giờ đây điều này hiếm khi xảy ra do xung đột về quyền lợi.
Quản lý Dự án/ Chương trình – các nhóm quản lý Dự án/ chương trình thường làm việc cùng với mọi ngành CNTT của Doanh nghiệp và do đó thường tách biệt.
Nhóm khác – Một vài nhóm khác thường được thấy trong các tổ chức CNTT của Doanh nghiệp tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và trọng tâm của lĩnh vực kinh doanh. Chúng (các nhóm khác) bao gồm Kiến trúc, Sáng tạo/ Chuyển đổi, Phân tích Dữ liệu, v.v…

Xem thêm  Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng - Tài liệu text

Bài viết này sẽ tập trung chuyên sâu vào những thưởng thức từ quan điểm của nhân sự Hỗ trợ Cơ sở hạ tầng và sẽ gồm có những góc nhìn của Phát triển Ứng dụng và Bảo mật vì chúng rất quan trọng khi khắc phục sự cố do những yếu tố với CNTT của Doanh nghiệp. Một quan tâm quan trọng là ngay cả những công ty Công nghệ ( ví dụ : Apple, Google, Microsoft, Cisco, v.v … ) cũng có những tổ chức triển khai CNTT nội bộ tương tự như tách biệt với tổ chức triển khai tăng trưởng mẫu sản phẩm của họ .

Mẫu sơ đồ tổ chức CNTT của Doanh nghiệp

3. Những nghành trọng tâm của CNTT Doanh nghiệp

Hãy cùng mô tả những gì mà mỗi ngành thường hỗ trợ:
– Kỹ thuật Mạng – Thường chịu trách nhiệm đối với các bộ định tuyến, bộ chuyển mạch mạng, tường lửa, DNS, các cấu hình Dynamic Host Controll Protocol ( DHCP), kịch bản đánh địa chỉ Gói Internet (Internet Packet) cho công ty, các thiết bị Mạng Riêng Ảo ( VPN), các mạch Mạng Diện Rộng (WAN) với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
– Kỹ thuật Máy chủ – Thường chịu trách nhiệm đối với cấu hình/tiêu chuẩn hóa hệ điều hành ( bao gồm các tiêu chuẩn tự động hóa và định danh xây dựng máy chủ), sản phẩm/ cấu hình Ảo hóa, bảo mật nền tảng Máy chủ (ví dụ, Active Directory), giám sát sử dụng máy chủ, và hoạch định công suất.
– Kỹ thuật Lưu trữ – Thường chịu trách nhiệm đối với NAS ( Network Attached Storage) và SANs (Storage Area Networks). SANs đặc biệt đòi hỏi thiết lập về kiến trúc, giám sát sử dụng và việc nhân bản của chúng. Sao lưu / khôi phục thường được bao gồm trong cùng nhóm này nhưng đôi khi được tách biệt thành một nhóm chuyên biệt .
– Quản trị Cơ sở dữ liệu – Thường chịu trách nhiệm đối với cơ sở dữ liệu ( kiến trúc, khởi tạo, bảo trì, bảo mật, sao lưu/ khôi phục, giám sát việc sử dụng, và tối ưu hiệu suất). Lưu ý rằng các DBA (Quản trị viên Cơ sở dữ liệu) thường được cấp quyền truy cập để lên lịch trình sao lưu cơ sở dữ liệu của họ bằng cách sử dụng tiêu chuẩn sao lưu được hỗ trợ bởi nhóm Hỗ trợ Lưu trữ.
– Lưu trữ trang Web – Đôi khi nằm dưới Kỹ thuật Máy chủ và / hoặc Kỹ thuật Mạng, nhưng thường là tách biệt. Những kỹ sư này thường chịu trách nhiệm đối với các máy chủ web, các máy chủ ứng dụng, các bộ cân bằng tải, và các sản phẩm bảo mật web.
– Quản lý Sự cố/ Vấn đề – Thường chịu trách nhiệm cho việc tổ chức phản ứng với một sự cố bằng cách có được nhân sự phù hợp tham gia và giao tiếp một cách thường xuyên với các bên liên quan. Nhân sự này cũng theo dõi các vấn đề có tính chất lâu dài.

Xem thêm  Top 19 mg làm dây dẫn điện mới nhất 2021

4. Sự nhờ vào lẫn nhau giữa Công nghệ và Tổ chức trong CNTT của Doanh nghiệp

Sơ đồ diễn đạt sự nhờ vào lẫn nhau giữa những ngành hạ tầng trong một bộ phận CNTT của Doanh nghiệp

Sơ đồ trên đây mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những ngành cơ sở hạ tầng khác nhau trong một bộ phận CNTT của Doanh nghiệp. Có những nhận xét chủ yếu về hình ảnh này như sau:
– Máy chủ là trung tâm của mọi thứ. Cuối cùng thì mọi ứng dụng đều chạy trên các máy chủ, và mọi dịch vụ khác được khớp lại để hỗ trợ cho điều này. Do đó, mọi nhóm đều làm việc với các Kỹ sư Máy chủ, dù cách này hay cách khác.
– Các nhóm phát triển ứng dụng làm việc trực tiếp với các kỹ sư DBA và Lưu trữ Web ( và ở một mức độ thấp hơn là các Kỹ sư Máy chủ) và ít trực tiếp hơn, nếu có, với các Kỹ sư Lưu trữ và Kỹ sư Mạng. Điều này là đúng bởi vì các nhà phát triển ứng dụng cần xác định các bảng biểu của họ trên cơ sở dữ liệu và triển khai các ứng dụng của họ đến các máy chủ web.
– Các Kỹ sư Cơ sở dữ liệu làm việc chặt chẽ với các Kỹ sư Lưu trữ hơn là với các Kỹ sư Mạng hoặc Kỹ sư Lưu trữ Web. Điều này là đúng bởi vì các cơ sở dữ liệu phụ thuộc nhiều vào khả năng lưu trữ nhanh chóng vì chúng hỗ trợ một lượng lớn dữ liệu .
– Các Kỹ sư Lưu trữ Web làm việc chặt chẽ với các Kỹ sư Mạng hơn là với các Kỹ sư Lưu trữ hoặc các DBA. Điều này đúng bởi vì các Máy chủ Web thường được cân bằng tải một cách cục bộ và theo vị trí địa lý vốn dẫn đến nhu cầu tương tác với kỹ thuật mạng.
– Quản lý Sự cố và Vấn đề cần làm việc với mọi ngành nói trên khi giải quyết các vấn đề phát sinh.

5. Các khuynh hướng mới nổi ảnh hưởng tác động tới những Tổ chức CNTT của Doanh nghiệp

– Cơ sở hạ tầng được xác định-bởi phần mềm – Ý tưởng về việc có cơ sở hạ tầng điện toán chịu sự kiểm soát phần lớn hoặc toàn bộ bởi phần mềm thông qua các API đã được khám phá bởi các nhà sản xuất phần cứng. Mục tiêu là để tối thiểu hóa sự liên quan thủ công của con người. Điều này bao gồm SDC (Software Defined Compute – Điện toán được Xác định bởi Phần mềm, nghĩa là, Ảo hóa), SDN (Software Defined Networking – Mạng được Xác định bởi Phần mềm), SDWAN, SDS (Lưu trữ được Xác định bởi Phần mềm), SDDC, v.v… Cơ sở hạ tầng được xác định bởi phần mềm cho phép cơ sở hạ tầng như mã lập trình.
– Cơ sở hạ tầng như mã lập trình – Quá trình quản lý và cung cấp các trung tâm dữ liệu máy tính thông qua các tập tin định nghĩa mà cả máy và con người- có thể đọc được (ví dụ, YAML), thay vì các cấu hình phần cứng vật lý hoặc các công cụ thiết lập cấu hình tương tác. Các tập tin định nghĩa kết quả được quản lý như các tập tin mã lập trình, bao gồm kiểm soát mã nguồn, kiểm soát phiên bản, v.v… Cơ sở hạ tầng như mã lập trình tự động hóa và cho phép điện toán đám mây và DevSecOps.
– Điện toán đám mây – Các nhóm được chia sẻ về các tài nguyên hệ thống máy tính có thể cấu hình được và các dịch vụ cao cấp mà có thể được cung cấp và mở rộng một cách nhanh chóng với nỗ lực quản lý tối thiểu, thường là qua mạng Internet. Điều này cho phép các doanh nghiệp tận dụng được tính kinh tế của quy mô từ các nhà cung cấp đám mây trong khi tập trung vào những năng lực kinh doanh cốt lõi thay vì quản lý cơ sở hạ tầng CNTT. Các biến thể bao gồm SaaS, Điện toán không Máy chủ, PaaS và IaaS .
– DevSecOps hoặc DevOps (các nhóm dựa trên Sản phẩm) – Một phương pháp luận phát triển phần mềm kết hợp phát triển phần mềm (Dev) và vận hành công nghệ thông tin (Ops) và đôi khi với các thực tiễn Bảo mật tốt nhất (Sec). Mục tiêu của DevOps là rút ngắn vòng đời phát triển hệ thống đồng thời cung cấp các chức năng, bản vá lỗi, và cập nhật một cách thường xuyên trong sự liên kết chặt chẽ với các mục tiêu của doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận DevOps là để bao gồm tự động hóa và giám sát sự kiện tại mọi bước của quá trình xây dựng phần mềm.

Xem thêm  Top 10 Online/Offline PC Games for Kids 2018 | SidTheGeek | Tin tức game mới cập nhật tại Bem2

Xem thêm: Cách tắt ứng dụng chạy nền trên iPhone, iPad nhanh chóng, dễ làm – https://bem2.vn

( Nguồn dịch tài liệu tìm hiểu thêm từ : Group FB Quản trị và Bảo mật mạng lưới hệ thống ASV )
Nếu có bất kể vướng mắc hay góp ý nào, vui vẻ phản hồi phía dưới, hoặc liên hệ với HOSTVN, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ bạn ngay lập tức !

  • Website: https://hostvn.net/
  •  Điện thoại: 024 4455 3333 (Hà Nội) – 028 4455 3333 (HCM) – Nhánh 1
  • Tổng đài miễn cước: 1800 888 939
  • Email: [ email protected ]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *