CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG) part 7 potx – Tài liệu text

CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG) part 7 potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (980.07 KB, 9 trang )

B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Đặc điểm của HPLC
Pha tĩnh được nhồi trong cột
Pha động ở trạng thái lỏng: Các dung môi, hỗn hợp dung môi hoặc nước
Phân loại HPLC dựa vào vật liệu nhồi
 Pha thông thường (Normal phase): vật liệu nhồi là silica đơn giản
 Trao đổi ion: silica biến tính (mdified silica)
 Pha đảo (reverse-phase): silica biến tính
Phần lớn các HPLC là pha đảo
 Chất phân tích được giữ trên pha tĩnh
phân cực nhỏ hơn cho đến khi bị rữa trôi
bởi pha động phân cực đủ lớn
 Thao tác đơn giản
 Hiệu quả cao
 Cột làm việc ổn định
Có thể phân tích cho cả hai loại cấu tử có
đặc tính tương tự hoặc khác xa nhau
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Mặc dầu có nhiều lý thuyết nghiên cứu về việc sử dụng pha đảo nhưng phần
lớn các chương trình HPLC pha đảo đều thu được từ phương pháp thử và
sai (by trial and error).
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
 Gốc R là C8 (n-octyl), C12 (n-octyl)
hoặc C18 (n-octyldecyl).
 Pha động là H2O + dung môi hòa tan
(acetonitrile, methanol, ethanol,
isopropanol).
 Các cấu tử phân cực sẽ bị rửa ra

nhanh nhất, tăng độ phân cực của pha
động sẽ làm tăng thời gian chạy mẫu
Pha tĩnh-Pha đảo
(Stationary Phases for Reversed-Phase LC)
Pha tĩnh bình thường của LC
(Stationary Phases for Normal LC)
 Pha động tương đối không phân cực:
Hexane, Isopropyl eter, toluene…
 Các cấu tử không phân cực sẽ bị rửa
ra nhanh nhất, tăng độ phân cực của pha
động sẽ giảm thời gian chạy mẫu
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Ảnh hưởng của bản chất pha tĩnh đến chất lượng tách
Pha đảo
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Sơ đồ nguyên lý của HPLC
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Các yêu cầu đối với dung môi
 Áp suất bơm: vài trăm atm (6000psi), lưu lượng 0,1 – 10 ml.min
-1
với E<0,5%
 Vật liệu bơm bền ăn mòn đối với nhiều loại dung môi khác nhau
 Chế độ bơm piston
 Cỡ hạt trong cột sắc ký: 3 – 10m
 Một hoặc nhiều bình chứa dung môi (500 ml)
 Loại bỏ hoàn toàn khí hòa tan và cặn trong dung môi giảm độ rộng của peak
(band spreading) và ảnh hưởng đến chất lượng detector

Xem thêm  GTA 3 MA CON LE MOTO | GTA LIBERTY CITY STORIES! (RIGIOCHIAMO TUTTI I GTA) | những tin tức về game mới cập nhật tại Bem2

 Đuổi khí hòa tan trong dung môi bằng khí trơ (sparger)
 Lựa chọn chế độ tách rửa (elution) cho dung môi
 Trang bị các loại valves tỷ lệ (proportionating valves) cho phép đưa dung môi từ
hai bình chứa với các lưu lượng thay đổi liên tục
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Hiệu quả tách bằng phương
pháp gradient elution
 Sử dụng một dung môi đơn giản có thành
phần không đổi: isocratic
 Sử dụng hai hay nhiều hơn các hệ dung
môi có độ phân cực (polarity) khác nhau
nhiều: gradient elution
 Tỷ lệ các loại dung môi được chương trình
hóa liên tục hoặc theo từng bậc
 Gradient elution: tăng chất lượng của quá
trình tách (improve seperation efficiency)
Quá trình tách rửa (Elution)
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Polar Solvents
Water > Methanol > Acetonitrile > Ethanol > Oxydipropionitrile
Non-polar Solvents
N-Decane > N-Hexane > N-Pentane > Cyclohexane
Độ phân cực của một số dung môi sử dụng trong HPLC
Lựa chọn pha động và pha tĩnh
Chủ yếu dựa vào sự phân cực của cấu tử phân tích, pha động, pha tĩnh
Quy tắc chung: độ phân cực (polarity) của cấu tử cần phân tích và pha tĩnh là
tương đương còn pha động có độ phân cực sai biệt
Khi độ phân cực của cấu tử và pha tĩnh quá giống nhau: thương tác mạnh giữa

cấu tử cần phân tích và pha tĩnh  thời gian phân tích kéo dài
B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)
Tính chất một số loại dung môi sử dụng trong HPLC
nhanh nhất, tăng độ phân cực của phađộng sẽ làm tăng thời hạn chạy mẫuPha tĩnh-Pha hòn đảo ( Stationary Phases for Reversed-Phase LC ) Pha tĩnh thông thường của LC ( Stationary Phases for Normal LC )  Pha động tương đối không phân cực : Hexane, Isopropyl eter, toluene …  Các cấu tử không phân cực sẽ bị rửara nhanh nhất, tăng độ phân cực của phađộng sẽ giảm thời hạn chạy mẫuB. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC ) Ảnh hưởng của thực chất pha tĩnh đến chất lượng táchPha đảoB. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC ) Sơ đồ nguyên tắc của HPLCB. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC ) Các nhu yếu so với dung môi  Áp suất bơm : vài trăm atm (  6000 psi ), lưu lượng 0,1 – 10 ml.min – 1 với E < 0,5 %  Vật liệu bơm bền ăn mòn so với nhiều loại dung môi khác nhau  Chế độ bơm piston  Cỡ hạt trong cột sắc ký : 3 - 10  m  Một hoặc nhiều bình chứa dung môi ( 500 ml )  Loại bỏ trọn vẹn khí hòa tan và cặn trong dung môi  giảm độ rộng của peak ( band spreading ) và tác động ảnh hưởng đến chất lượng detector  Đuổi khí hòa tan trong dung môi bằng khí trơ ( sparger )  Lựa chọn chính sách tách rửa ( elution ) cho dung môi  Trang bị những loại valves tỷ suất ( proportionating valves ) được cho phép đưa dung môi từhai bình chứa với những lưu lượng biến hóa liên tụcB. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography - HPLC ) Hiệu quả tách bằng phươngpháp gradient elution  Sử dụng một dung môi đơn thuần có thànhphần không đổi : isocratic  Sử dụng hai hay nhiều hơn những hệ dungmôi có độ phân cực ( polarity ) khác nhaunhiều : gradient elution  Tỷ lệ những loại dung môi được chương trìnhhóa liên tục hoặc theo từng bậc  Gradient elution : tăng chất lượng của quátrình tách ( improve seperation efficiency ) Quá trình tách rửa ( Elution ) B. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography - HPLC ) Polar SolventsWater > Methanol > Acetonitrile > Ethanol > OxydipropionitrileNon-polar SolventsN-Decane > N-Hexane > N-Pentane > CyclohexaneĐộ phân cực của một số ít dung môi sử dụng trong HPLCLựa chọn pha động và pha tĩnhChủ yếu dựa vào sự phân cực của cấu tử nghiên cứu và phân tích, pha động, pha tĩnhQuy tắc chung : độ phân cực ( polarity ) của cấu tử cần nghiên cứu và phân tích và pha tĩnh làtương đương còn pha động có độ phân cực sai biệtKhi độ phân cực của cấu tử và pha tĩnh quá giống nhau : thương tác mạnh giữacấu tử cần nghiên cứu và phân tích và pha tĩnh  thời hạn nghiên cứu và phân tích kéo dàiB. Sắc ký lỏng hiệu suất cao cao ( Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC ) Tính chất một số ít loại dung môi sử dụng trong HPLC

Xem thêm  I Love FO3 | Xây Dựng Đội Hình Trẻ Sinh Năm 1996 Trong Fifa Online 3 | Best Young Player Born 1996 | thông tin về game mới cập nhật tại Bem2

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *