Nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Năm 2019: từ ngày 10/9 đến 10/10/2019 (xem chi tiết tại đây)

1. Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn.

2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ

Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến của Nước Ta và những tổ chức triển khai cá thể khác có tương quan .

3. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân đăng ký nhận tài trợ, hỗ trợ

a. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:

Có tư cách pháp nhân, có năng lượng hoạt động giải trí tương thích với nghành nghề dịch vụ trình độ của đề tài, có đủ những điều kiện kèm theo cơ sở vật chất – kỹ thuật ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu của đề tài .

b. Đối với chủ nhiệm đề tài:

– Có trình độ tương thích với nội dung nghiên cứu của đề tài ;
– Có năng lượng nghiên cứu cung ứng nhu yếu của đề tài : Trình độ từ ĐH trở lên và có tác dụng nghiên cứu chuyên ngành tương thích với nghành nghiên cứu của đề tài, phân phối một trong những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian năm 05 (năm) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có kết quả nghiên cứu đã được công bố (bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc quốc gia có uy tín, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng) trong thời gian 10 (mười) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ được ứng dụng;
 • Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài.
Xem thêm  Top Game Offline Mobile Đồ Họa Đẹp, Nội Dung Hay Nhất 2020 |TopGame | thông tin về game mới cập nhật tại Bem2

– Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ trình độ và kỹ năng và kiến thức tương thích với nội dung nghiên cứu của đề tài, gồm có :

 • Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: có trình độ từ đại học trở lên; có kết quả nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín hoặc có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 05 (năm) năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;
 • Thành viên có trình độ từ đại học trở lên và có kết quả nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trên tạp chí quốc gia hoặc quốc tế, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng;
 • Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

– Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân làm chủ nhiệm không quá 01 (một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp là nhiệm vụ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn).

4. Thời gian thực hiện: không quá 36 (ba mươi sáu) tháng (không kể thời gian gia hạn).

5. Kết quả của đề tài:

– Đối với đề tài trong nghành khoa học xã hội và nhân văn, hiệu quả của đề tài là những chiêu thức, phương pháp mới để xử lý những yếu tố về xã hội, con người ;
– Đối với đề tài trong nghành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, hiệu quả của đề tài là công nghệ tiên tiến mới, gồm có tuyệt kỹ kỹ thuật, giải pháp, tiến trình công nghệ tiên tiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, thay đổi công nghệ tiên tiến .

Xem thêm  Cách tải và cài CH Play (Google Play Store) trên điện thoại Android - Hi Tech Junior Team

6. Sản phẩm của đề tài

– Sản phẩm của đề tài trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải cung ứng một trong những nhu yếu sau đây :

 • 02 (hai) bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 (hai) bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc 01 (một) bằng độc quyền sáng chế và 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng;
 • 01 (một) bằng độc quyền sáng chế hoặc 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng; và 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 (một) bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích.
 • Trường hợp chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ giống cây trồng thì phải có thông báo chấp nhận đơn và minh chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ giống cây trồng và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp.

– Sản phẩm của đề tài trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội và nhân văn phải cung ứng một trong những nhu yếu sau đây :

 • 02 (hai) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;
 • 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;
 • Trường hợp do đặc thù của vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế thì sản phẩm đề tài phải có ít nhất 01 (một) sách chuyên khảo (đã xuất bản) và 02 (hai) bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín. Hội đồng khoa học đánh giá xét chọn đề xuất các trường hợp này để Quỹ xem xét, quyết định.
Xem thêm  Top 10 ứng dụng tuyệt vời nhất dành cho trẻ nhỏ

– Chủ nhiệm đề tài là tác giả của tối thiểu 01 ( một ) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 ( một ) bằng độc quyền sáng tạo, giải pháp hữu dụng hoặc 01 ( một ) bằng bảo lãnh giống cây xanh từ hiệu quả của đề tài .
– Công trình khoa học là mẫu sản phẩm của đề tài lao lý tại Điều này phải được ghi rõ là hiệu quả nghiên cứu của đề tài được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ vốn .

7. Hồ sơ đăng ký

– Hồ sơ ĐK triển khai đề tài gồm 01 ( một ) bộ hồ sơ bản giấy và hồ sơ điện tử mẫu được lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này, gồm có :

 • Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NCUD01);
 • Thuyết minh đề tài (Mẫu NCUD02);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (Mẫu NCUD03) và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;
 • Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.

– Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Quỹ hoặc qua đường bưu điện ( so với hồ sơ bản giấy ) và đường điện tử ( so với hồ sơ bản điện tử ) trong thời hạn theo thông tin của Quỹ .
– Hồ sơ có rất đầy đủ những biểu mẫu và cung ứng những nhu yếu lao lý tại Khoản 3 Điều này sẽ được Quỹ xác nhận về việc tiếp đón hồ sơ ( bản giấy nếu nộp trực tiếp, bản điện tử nếu nộp qua đường bưu điện ) .

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *