Be | Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng Dịch vụ, sử dụng ứng dụng Be, Quý Khách hàng cam kết và bảo đảm bảo rằng:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này.
2. Những thông tin cung cấp cho Be Group luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.
Việc sử dụng Dịch vụ, sử dụng ứng dụng Be là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ.
Không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng ứng dụng Be của mình.
3. Không được chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản người dùng ứng dụng Be của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
4. Cam kết luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan được áp dụng tại quốc gia của mình và tại Việt Nam nơi sử dụng Dịch vụ.
5. Có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Quý Khách hàng đã tải đúng ứng dụng Be tương thích dành cho thiết bị di động của mình. Be Group không chịu trách nhiệm đối với việc Quý Khách hàng không có một thiết bị tương thích với ứng dụng Be và/hoặc đã tải một phiên bản ứng dụng Be không phù hợp, không tương thích dành cho thiết bị di động của Quý Khách hàng.
6. Công ty bảo lưu quyền không cho phép Quý Khách hàng sử dụng Dịch vụ trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng ứng dụng Be trên một thiết bị không tương thích, không được cho phép hoặc sử dụng ứng dụng Be có mục đích khác với mục đích mà ứng dụng Be có hỗ trợ.

Xem thêm  Chất bán dẫn là gì? Ứng dụng của chất bán dẫn trong đời sống

Bằng việc sử dụng ứng dụng Be, Quý Khách hàng cam kết, đồng ý rằng:

1. Không sử dụng ứng dụng Be để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật hiện hành của Việt Nam.
2. Không liên hệ với Đối tác trên Sàn TMĐT Be nhằm mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ mà ứng dụng Be có hỗ trợ.
3. Không sử dụng thông tin của Be Group, của Nhà cung cấp cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ.
4. Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) có thể gây tổn hại cho ứng dụng Be, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của Be Group và/hoặc Nhà cung cấp.
5. Không sao chép, bán lại, tặng cho hoặc phân phối ứng dụng Be và/hoặc phần mềm hỗ trợ liên quan khi không có sự cho phép bằng văn bản của Be Group.
6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản sử dụng ứng dụng Be (Tài khoản Người dùng) của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Be Group cung cấp để Khách hàng sử dụng ứng dụng Be.
7. Cung cấp cho Be Group bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà Be Group có thể yêu cầu vì mục đích cung cấp Tài khoản Người dùng, cung cấp Dịch vụ.
8. Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Be Group để sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Quý Khách hàng xác nhận rằng nếu các thông tin về Quý Khách hàng là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Be Group có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Quý Khách hàng bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo.
9. Không thực hiện các hành vi lừa dối Be Group và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại hoặc chiến dịch nào do Be Group tiến hành.
10. Khi yêu cầu Dịch vụ thông qua ứng dụng Be hoặc khi sử dụng Dịch vụ, quý khách phải tự chi trả cước viễn thông theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
11. Không được thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của ứng dụng Be và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan của Be Group.
12. Việc sử dụng ứng dụng Be, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên ứng dụng Be của Quý Khách hàng sẽ phù hợp và tuân theo Chính sách Bảo mật thông tin của Be Group.
13. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân Quý Khách hàng, Đối tác, Be Group và bất kỳ bên thứ ba nào khi Quý Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

Xem thêm  Phương Trình Điện Li Nh3 – Lý Thuyết Và Bài Tập Sự Điện Li

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán : Trường THCS Quảng Long

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *