Phương Trình Điện Li Nh3 – Lý Thuyết Và Bài Tập Sự Điện Li

Mục lục bài viết

Phương Trình Điện Li Nh3 – Lý Thuyết Và Bài Tập Sự Điện Li

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ nắm vững lí thuyết mà các em cần nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và đầy đủ nhất.

Đang xem : Phương trình điện li nh3

I. Bài tập hóa 11: Chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

– Lý thuyết:

+ Những chất tan trong nước ( hoặc nóng chảy ) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là những chất điện li .
+ Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm :
Các axit mạnh : HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3, … Các dung dịch bazơ : NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2, … Hầu hết những muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều ( → ) .
+ Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có 1 số ít phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn sống sót dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm :
Các axit trung bình và yếu như : H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH … Các bazơ không tan như : Mg ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3 … Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ( ) .
– Các chất điện li mạnh : Ca ( OH ) 2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl ( SO4 ) 2.12 H2O .
– Các chất điện li yếu : CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF .

Xem thêm  I Love FO3 | Đội Hình Cầu Thủ Trẻ Trong Fifa Online 3 | Sinh Năm 1992 Part 1 | thông tin về game mới cập nhật tại Bem2

Bài 2: Dựa vào định luật bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a ) K2CrO4 b ) Fe ( NO3 ) 3 c ) Mg ( MnO4 ) 2 d ) Al2 ( SO4 ) 3 e ) Na2S f ) Ba ( OH ) 2 g ) NH4Cl h ) CH3COONa

Bài 3:

– Lí thuyết : Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường khác nhau .
Ta có bảng sau :

Muối Môi trường
Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh
( NaCl, K2SO4, .. )
Trung tính
Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu
( AlCl3, FeSO4, … )
Axit
Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh
( Na2CO3, K2SO3, … )
Bazơ
Tạo bới axit yếu, bazơ yếu Còn tuỳ vào gốc đơn cử

– Quỳ tím hóa đỏ : NH4Cl, FeCl3, Al2 ( SO4 ) 3 .
– Quỳ tím hóa xanh : CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3 ,
– Quỳ tím hóa không đổi màu : Ba ( NO3 ) 2 NaCl .

II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol
0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04
0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a )
0,01 0,01 mol
b )
0,1 0,1 mol
0,02 0,04 mol
0,3 0,3 mol
c )
1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: Xác định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong 4 dung dịch gồm : Ba2 +, Mg2 +, Pb2 +, Na +, SO42 –, Cl –, CO32 –, NO3 –. Đó là 4 dung dịch gì ?

Xem thêm  - Hướng Dẫn Chơi Game Left 4 Dead 2 Qua Garena | Kèm Theo Hướng Dẫn Mods_By Vinh VerSus | Tin tức hữu ích về game mới nhất từ Bem2

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ít muối tan nhất thì xét trước .
Xét từ cation, Pb2 + chỉ tích hợp với NO3 – mới tạo muối tan. => Pb ( NO3 ) 2 .
Ba2 + tạo kết tủa với CO32 – và SO42 – nên muối tan sẽ là BaCl2 .
Mg2 + tạo kết tủa với CO32 – nên muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3 .

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích :

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được :

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => a = b = 0,1 mol .
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được :
Từ ( 1 ) và ( 2 ) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol .

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: Bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: – Tính pH: Nếu = 10-a thì pH = a

pH = – log
pH + pOH = 14 .
Xem thêm : Các Phương Trình Của Fe ) – Tính Chất Hoá Học Của Sắt Fe, Bài Tập Về Sắt
1 )
0,04 0,04 M
pH = – log = 1,4 .
2 )
0,01 0,02 M
0,05 0,05 M
pH = – log = – log < 0,02 + 0,05 > = 1,15 .
3 )
10-3 10-3 M
pOH = – log = – log < 10-3 > = 3 .
=> pH = 14 – 3 = 11 .
4 )
0,1 0,1 M
0,2 0,4 M
pOH = – log = – log < 0,1 + 0,4 > = 0,3 .
=> pH = 14 – 0,3 = 13,7 .

Xem thêm  [Review] 15 Phần mềm hay cho máy tính win 7 được các chuyên gia khuyên dùng

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol
PTHH :
Trước pư : 0,1 0,15
Pư : 0,1 0,1
Sau pư : 0,05 .
dư = 0,05 : 0,5 = 0,1 M
pOH = – log = 1
=> pH = 14 – 1 = 13 .
PTHH :
Trước pư : 0,03 0,032
Pư : 0,03 0,03
Sau pư : 0,002 mol
dư = 0,002 : 0,2 = 0,01 M
pOH = – log = 2
=> pH = 14 – 2 = 12 .

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH :
0,15 0,15 mol
mNa = 0,15. 23 = 3,45 g .

Bài 5:

a ) pH = 3 => pOH = 11
= 10-3 ; = 10-11 .
b ) pH giảm 1 => tăng 10 => V giảm 10 lần .
Cần bớt thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch có pH = 2 .
c ) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần .

Xem thêm: 3 Bài Mẫu Dàn Ý Nghị Luận Văn Học Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương Ngắn Gọn

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch có pH = 4 .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Điều hướng bài viết

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *