PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN NGÂN HÀNG TPBank

Ngày đăng : 30/04/2019, 14 : 00

THÔNG TIN ỨNG VIÊN Ảnh 3×4 I THÔNG TIN DỰ TUYỂN Thu nhập chấp nhận được: Vị trí ứng cử 1: Mã số: Vị trí ứng cử 2: Mã số: Thu nhập mong muốn: Khu vực dự tuyển: Ngày bắt đầu làm việc: II THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Thông tin liên lạc: Ngày sinh: Nơi sinh: DĐ: Số CNMD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: NR: Giới tính: Email: Nam Tình trạng nhân: Nữ Chiều cao: m Cân nặng: kg Chưa kết hôn Đã kết hôn Khác: Hộ thường trú: Địa liên lạc tại: III GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Giáo dục phổ thông Từ năm Đến năm Tên trường Thành phố/ Môn học Nước ưa thích Loại tốt nghiệp Giáo dục đại học (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học) Từ năm Đến năm Chuyên ngành Tên trường/tổ chức Thành phố/ Nước Loại cấp Loại tốt nghiệp Loại hình đào tạo Chứng Loại tốt nghiệp Các chương trình đào tạo có cấp chứng khơng cấp chứng Thời gian (từ… đến…) BM05.QT02/QTNL V1.0 Tên khoá đào tạo Tổ chức đào tạo Quốc gia Trang số: 1/5 IV KỸ NĂNG Kỹ ngoại ngữ Ngoại ngữ sử dụng Mức độ thành thạo Nghe Nói Đọc A: Thơng thạo, lưu lốt Viết B: Đáp ứng yêu cầu công việc C: Hiểu nội dung & phản hồi dạng đơn giản Tiếng Anh Ngoại ngữ khác: D: Giao tiếp khó khăn Kỹ sử dụng máy tính Tên phần mềm Thành thạo Sử dụng ứng dụng Biết sơ qua Word Excel Khác: Khác: V KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (liệt kê theo thứ tự thời gian đếm ngược, công việc trở trước) Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: Từ / / Chức danh: đến / / Các trách nhiệm chính: Thu nhập Khởi điểm: Cuối cùng: Họ tên & chức danh người quản lý trực tiếp: Thành tích đạt (nếu có): Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): Lý nghỉ việc: Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: Từ / / Chức danh: đến / / Các trách nhiệm chính: Thu nhập Khởi điểm: BM05.QT02/QTNL V1.0 Trang số: 2/5 Cuối cùng: Thành tích đạt (nếu có): Họ tên & chức danh người quản lý trực tiếp: Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: Từ / / Chức danh: đến / / Các trách nhiệm chính: Thu nhập Khởi điểm: Cuối cùng: Họ tên & chức danh người quản lý trực tiếp: Thành tích đạt (nếu có): Lý nghỉ việc: Số nhân viên Anh/Chị quản lý (nếu có): VI CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC Kế hoạch phát triển vòng – năm tới (đánh số 1, theo thứ tự ưu tiên anh/chị): Ổn định cố gắng phát triển theo công việc chuyên môn Học chương trình nước ( Đi du học nước ngồi ( khơng khơng có, bậc học ngành học: ) có, bậc học ngành học: ) Thay đổi công việc khác phù hợp với lực chuyên môn Kế hoạch khác: Các thơng tin cá nhân khác Sở thích cá nhân: Các kỹ đặc biệt (nếu có): Những điểm thân cần khắc phục: BM05.QT02/QTNL V1.0 Trang số: 3/5 Các hiệp hội chun mơn, đồn thể, tổ chức xã hội đã, tham gia (nếu có): Quan hệ gia đình (vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột) Họ tên Quan hệ Đơn vị công tác/nơi Người báo tin trường hợp khẩn cấp: Họ tên: Quan hệ: Điện thoại: Địa chỉ: VII THƠNG TIN THAM KHẢO Anh/Chị làm việc ngồi giờ? Có Khơng Anh/Chị cơng tác? Có Anh/Chị có đồng ý thay đổi địa điểm làm việc khơng? Có Khơng Khơng Anh/Chị ứng cử vào TPBANK trước chưa? Có Khơng Nếu có, xin vui lòng cho biết thời gian vị trí chức danh anh/chị ứng cử trước đây: Thời gian: .Vị trí chức danh ứng cử: Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng từ nguồn đây? Báo chí Website TPBANK Website khác: Người quen làm TPBANK Nguồn khác: Anh/Chị có người thân bạn bè làm việc TPBANK khơng? Khơng Có, xin vui lòng cho biết họ tên, chức danh mối quan hệ với người này: Anh/Chị có người thân bạn bè làm việc cho ngân hàng/tổ chức tín dụng khác Việt Nam khơng? Có Khơng Nếu có, xin vui lòng cho biết chi tiết Tên: Tên: Chức vụ: Chức vụ: Phòng/Chi nhánh: Phòng/Chi nhánh: Mối quan hệ: Mối quan hệ: BM05.QT02/QTNL V1.0 Trang số: 4/5 Anh/chị vui lòng cho biết người tham khảo (khơng phải người thân) Ngân hàng/Công ty anh/chị làm việc gần biết rõ trình làm việc anh/chị mà TPBANK tham khảo: TT Họ tên Chức danh Đơn vị công tác Điện thoại/Email VIII Cam kết: Tôi cam đoan thông tin cung cấp thật Tôi đồng ý để TPBANK thực điều tra xác minh thơng tin cá nhân, q trình làm việc, tình hình tài chính, sức khỏe vấn đề liên quan khác cần thiết cho việc định tuyển dụng TPBANK Họ tên: BM05.QT02/QTNL V1.0 Chữ ký: Ngày _/ _/ Trang số: 5/5 … tin tuyển dụng từ nguồn đây? Báo chí Website TPBANK Website khác: Người quen làm TPBANK Nguồn khác: Anh/Chị có người thân bạn bè làm việc TPBANK khơng? Khơng Có, xin vui lòng cho biết… rõ trình làm việc anh/chị mà TPBANK tham khảo: TT Họ tên Chức danh Đơn vị công tác Điện thoại/Email VIII Cam kết: Tôi cam đoan thông tin cung cấp thật Tôi đồng ý để TPBANK thực điều tra xác minh… cơng tác? Có Anh/Chị có đồng ý thay đổi địa điểm làm việc khơng? Có Khơng Khơng Anh/Chị ứng cử vào TPBANK trước chưa? Có Khơng Nếu có, xin vui lòng cho biết thời gian vị trí chức danh anh/chị ứng

Xem thêm  Vì sao không cài đặt được ứng dụng trên Samsung

Xem thêm: Cách dừng ứng dụng chạy ngầm trên Windows 10

– Xem thêm –

Xem thêm: PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN NGÂN HÀNG TPBank, PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN NGÂN HÀNG TPBank

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *