Kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”

Ủy Ban Nhân Dân QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / KH-THCSPL

 

HĐ Hà Đông, ngày 05 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

tiến trình 2020 – 2025 ” Q. HĐ Hà Đông

          Căn cứ Thông tư số 06/2019 / TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT ) về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục ; Kế hoạch số 168 / KH-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) thành phố Thành Phố Hà Nội về thực thi Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tiến trình 2020 – 2025 ” ; Kế hoạch số 3081 / KH-SGDĐT ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT TP.HN về triển khai Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học quy trình tiến độ 2020 – 2025 ” ; Kế hoạch số

896 / KH-PGDĐT

ngày 28 tháng 9 năm 2020 KH

triển khai Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học quy trình tiến độ 2020 – 2025 ” Q. HĐ Hà Đông .

Trưởng THCS Phú Lãm xây dựng Kế hoạch thực thi Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tiến trình 2020 – 2025 ” nội dung đơn cử như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện ; tạo chuyển biến cơ bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới, học viên tăng trưởng năng lượng, hoàn thành xong nhân cách, lối sống văn hóa ; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và giảng dạy ; góp thêm phần xây dựng người TP.HN lịch sự, văn minh ,

yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, chịu khó, phát minh sáng tạo .

Xây dựng và thực thi quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT ; Kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, bảo vệ tương thích với điều kiện kèm theo và đặc trưng của nhà trường .

Hằng năm, 100 % cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới, học viên được tuyên truyền, phổ cập, học tập những yếu tố tương quan đến văn hóa ứng xử, môi trường tự nhiên văn hóa trong mái ấm gia đình, nhà trường và hội đồng .

Phấn đấu 100 % cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được tu dưỡng nâng cao năng lượng ứng xử văn hóa .

Phấn đấu nhà trường đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp thêm phần xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa trong nhà trường .

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức

1.1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyềnsâu rộng, tạo sự chuyển biến can đảm và mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản trị giáo dục, nhân viên cấp dưới ,học viên ,mái ấm gia đình và hội đồng vềnhững chủ trương, đường lối của Đảng ; chủ trương, pháp lý của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học ; mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà trường, mái ấm gia đình người học, tổ chức triển khai, đoàn thể, chính quyền sở tại địa phương so với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ; thái độ, hành vi, ngôn từ, chuẩn mực của người học, người dạy, cán bộ, nhân viên cấp dưới trong trường học .

Cung cấp tài liệu giáo dục, tuyên truyền về ứng xử văn hóa cho cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên trong nhà trường do Bộ GDĐT phát hành .

Tuyên truyền ,

giáo dục lòng yêu nước, tình yêu thương con người và truyền thống cuội nguồn văn hóa ứng xử của dân tộc bản địa Nước Ta ,

nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên cấp dưới và người đứng đầu nhà trường

trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

1.2. Hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên bảng tin, cổng thông tin điện tử của của nhà trường .

Tuyên truyền thông qua tổ chức triển khai cuộc thi, hội nghị, hội thảo chiến lược, tọa đàm, forum về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động giải trí tuyên truyền .

2. Xây dựng và thực thi Quy tắc ứng xử trong trường học

2.1. Căn cứThông tư số 06/2019 / TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục tiếp tục; Quyết định số 522 / QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố Thành Phố Hà Nội ; Quyết định số 1665 / QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phát hành quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa phận Thành phố ; Kế hoạch số168 / KH-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thực thi Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học quá trình 2020 – 2025 ”;Kế hoạch số 3081 / KH-SGDĐT ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT Thành Phố Hà Nội về thực thi Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tiến trình 2020 – 2025 ”. Các nhà trường xây dựng và thực thi quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của những bên tương quan ( cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới, học viên, cha mẹ học viên … ) .

2.2. Nội dung Quy tắc ứng xử trong trường học

2.2.1. Quy tắc ứng xử chung

Thực hiện trang nghiêm những lao lý của pháp lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học .

Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, chăm sóc san sẻ và giúp sức người khác .

Bảo vệ, giữ gìn cảnh sắccơ sở giáo dục ; xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, thân thiện ,xanh, sạch, đẹp .

Cán bộ quản trị, giáo viên phải sử dụng phục trang lịch sự và trang nhã, tương thích với môi trường tự nhiên và hoạt động giải trí giáo dục ; nhân viên cấp dưới phải sử dụng phục trang tương thích với môi trường tự nhiên giáo dục và đặc thù việc làm ; người học phải sử dụng phục trang thật sạch, ngăn nắp tương thích với lứa tuổi và hoạt động giải trí giáo dục ;cha mẹngười học và khách đến trường phải sử dụng phục trang tương thích với thiên nhiên và môi trường giáo dục .

Không sử dụng phục trang gây phản cảm .

Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo pháp luật của pháp lý ; không tham gia tệ nạn xã hội .

Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, phản hồi những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng tác động xấu đến thiên nhiên và môi trường giáo dục .

Không gian lận, gian dối, vu oan giáng họa, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, rình rập đe dọa, đấm đá bạo lực với người khác .

Không làm tổn hại đến sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể .

2.2.2. Ứng xử của cán bộ quản trị cơ sở giáo dục

Ứng xử với người học : Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu ; yêu thương, nghĩa vụ và trách nhiệm, bao dung ; tôn trọng sự độc lạ, đối xử công minh, lắng nghe và động viên, khuyến khích người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành .

Ứng xử

với giáo viên, nhân viên cấp dưới : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khuyến khích, động viên ; tráng lệ, gương mẫu, sát cánh trong việc làm ; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lượng của

giáo viên và nhân viên cấp dưới ; đoàn kết, dân chủ, công minh, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn vất vả, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, tránh mặt nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi .

Ứng xử với cha mẹ học viên : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, tương hỗ, hợp tác, san sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà, vụ lợi .

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự và trang nhã, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

2.2.3. Ứng xử của giáo viên

Ứng xử với cán bộ quản trị : Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và bộc lộ rõ chính kiến ; phục tùng sự chỉ huy, điều hành quản lý và phân công của chỉ huy theo pháp luật. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết ; không lãnh đạm, tránh mặt hoặc che giấu những hành vi sai phạm của cán bộ quản trị .

Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới : Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, san sẻ, tương hỗ ; tôn trọng sự độc lạ ; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết .

Ứng xử với cha mẹ học viên : Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, san sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi .

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục:Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

2.2.4. Ứng xử của nhân viên cấp dưới

Ứng xử với học viên : Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm, khoan dung, trợ giúp. Không gây khó khăn vất vả, phiền hà,xúc phạm, đấm đá bạo lực .

Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên : Ngôn ngữ đ úng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác ; chấp hành những trách nhiệm được giao. Không tránh mặt nghĩa vụ và trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi .

Ứng xử với đồng nghiệp : Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, tránh mặt nghĩa vụ và trách nhiệm .

Ứng xử với cha mẹ học viên và khách đến cơ sở giáo dục:Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn vất vả, phiền hà .

2.2.5. Ứng xử của học viên trong những cơ sở giáo dục

Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

Ứng xử với học sinh khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm tác động ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác .

Ứng xử với cha mẹ và người thân trong gia đình : Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương .

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục : Tôn trọng, lễ phép .

2.2.6. Ứng xử củacha mẹhọc viên

Ứng xử với học viên : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, san sẻ, khuyến khích, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, đấm đá bạo lực .

Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên ,nhân viên cấp dưới : Tôn trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp tác, san sẻ .

Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

2.2.7. Ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục

Ứng xử với học viên : Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, đấm đá bạo lực .

Ứng xử với cán bộ quản trị, giáo viên ,nhân viên cấp dưới : Đúng mực, tôn trọng .

Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

2.3. Hiệu trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm không cho đến toàn thể cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới và người học biết và triển khai quy tắc ứng xử .

2.4. Quy tắc ứng xử được niêm yết tại những bảng tin, bảng thông tin, website nhà trường, trong phòng học, phòng thao tác và những nơi thiết yếu khác của nhà trường ; gửi tới từng thành viên nhà trường qua mạng lưới hệ thống email, mạng lưới hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học viên .

2.5. Cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới, cán bộ Đoàn – Hội – Đội, Công đoàn nhà trường tiếp tục phổ cập, không cho nội dung quy tắc ứng xử trong trường học trong những tiết học chính khóa, hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí thưởng thức, ngoại khóa, hoạt động giải trí của Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên …

2.6. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử ; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạođức, lối sống, phong thái cho cán bộ quản trị, nhà giáo, nhân viên cấp dưới ,học viên ,tạo nền tảng về nhận thức và hành vi để xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học .

          III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiu

          Căn cứ kế hoạch của phòng GDĐT, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực thi Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học quá trình 2020 – 2025 ” của nhà trường tương thích với cấp học, tình hình thực tiễn của địa phương và tổ chức triển khai tiến hành thực thi .

Ban giám hiệu những trường phổ cập, không cho đến toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên trong nhà trường về nội dungQuy tắc ứng xửvà kế hoạch triển khai. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tự theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận tác dụng triển khai, báo cáo giải trình cơ quan quản trị cấp trên theo nhu yếu .

2. Các bộ phận trong nhà trường

– quản trị công đoàn tuyên truyền, giám sát, báo cáo giải trình kịp thời việc triển khai

văn hóa ứng xử trong trường học của những CB, GV, NV trong nhà trường .

– Tổ trưởng tuyên truyền đế từng thành viên trong tổ nhóm .

– Thực hiện tráng lệ

văn hóa ứng xử trong trường học .

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Tuyên truyền đến HS và cha mẹ HS. Giám sát việc triển khai của HS lớp chủ nhiệm .

– Thực hiện tráng lệ

văn hóa ứng xử trong trường học .

Đồng chí PHT Báo cáo tác dụng tiến hành và triển khai kế hoạch theo năm học về bộ phận chuyên môn phòng GDĐT Q.. ( nộp cho đ / c : Tô Thị Kim Sa )

Trên đây làm kế hoạch triển khai Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tiến trình 2020 – 2025 ” của trường THCS Phú Lãm. Đề nghị những tổ chức triển khai, cá thể trang nghiêm triển khai những nội dung kế hoạch. Trong quy trình tiến hành thực thi nếu có vướng mắc liên hệ với BGH. / .

 

Nơi nhận :

-PHT

(để

tiến hànht / h) ;

-GV, NV

(để

t / h) ;

– Lưu VT .

HIỆU TRƯỞNG

                   

Nguyễn Thị Tố Quyên

 

Rate this post
Xem thêm  Cho nick ninja school cực vip | Kinh nghiệm hữu ích về trò chơi mới nhất từ Bem2

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *