Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Kế hoạch đã nhìn nhận tổng lực những mặt công tác làm việc về ứng dụng CNTT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong quy trình tiến độ 2016 – 2020 để có khuynh hướng, thừa kế và tăng trưởng. Giai đoạn 2016 – 2017 việc tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trên địa phận tỉnh hầu hết là việc góp vốn đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin và tăng cấp trang thông tin điện tử của những cơ quan, đơn vị chức năng. Giai đoạn 2018 – 2020, những dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin trọng tâm của tỉnh khởi đầu được tiến hành, trong bước đầu hình thành nền tảng chính quyền sở tại điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đề ra nhiều tiềm năng quan trọng, đơn cử : 100 % những cơ quan quản trị nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng Nền tảng tích hợp, san sẻ tài liệu của tỉnh và liên kết với Nền tảng tích hợp, san sẻ tài liệu vương quốc ; 100 % những cơ quan quản trị nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiến hành Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ; 100 % hoạt động giải trí quản trị nhà nước của những cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với vương quốc ( ngoại trừ những văn bản mật theo pháp luật ). Triển khai nhân rộng mạng lưới hệ thống thông tin Phục vụ họp không giấy và giải quyết và xử lý việc làm của nhà nước đến những cơ quan, đơn vị chức năng trên địa phận tỉnh ; Hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái tài liệu mở được liên kết với những cơ sở tài liệu vương quốc ( Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm, … ) nhằm mục đích ship hàng tăng trưởng Chính quyền số, Giao hàng nhân dân và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; 100 % thủ tục hành chính được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ; 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo được cung ứng mức độ 4. 90 % dịch vụ công trực tuyến được cung ứng trên nhiều phương tiện đi lại truy vấn khác nhau, gồm có cả thiết bị di động ; Tỉnh thuộc nhóm những địa phương chăm sóc tiến hành bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức “ Tốt ” ( nhóm A ) .

Xem thêm  Ứng dụng PLC cho hệ thống điều khiển thang máy (phần 1)

Để thực hiện các mục tiêu trên kế hoạch xây dựng, hoạch định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như, (1) Hoàn thiện môi trường pháp lý, (2) Phát triển hạ tầng kỹ thuật, (3) Phát triển các hệ thống nền tảng, (4) Phát triển dữ liệu, (5) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ, (6) Bảo đảm an toàn thông tin, (7) Phát triển nguồn nhân lực

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc những sở, ban, ngành, địa phương tiến hành thực thi Kế hoạch này, đồng thời tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành, tiến hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giám sát, nhìn nhận tình hình thực thi Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của những cơ quan, đơn vị chức năng và tổng hợp báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo pháp luật .Xem toàn văn tại đây !

(Nguồn: Quyết định 4167/QĐ-UBND)

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *