Hướng dẫn học Word 2013 – Giáo trình microsoft word 2013 toàn tập

Kể từ khi Microsoft ra mắt Office 2010, phát hành cùng với phiên bản trực tuyến Office Web Apps, trong đó Word là ứng dụng được quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Với phiên bản Office 2013 vừa được Microsoft giới thiệu, Word 2013 một lần nữa lại thu hút sự quan tâm của người sử dụng, nhất là việc bổ sung giao diện Metro (còn gọi là Modern) của Windows 8 và nhiều tính năng mới.
1.1. Các thành phần cơ bản trên màn hình Word: 

Có nhiều cách để khởi động chương trình soạn thảo Microsoft Word 2013 :

 • Màn hình Word khi khởi động

Thông thường, khi bạn mở Word, bạn sẽ chỉ thấy một cửa sổ Word trống, nhưng với Word 2013 bạn sẽ thấy một bảng với nhiều mẫu giao diện văn bản để bạn lựa chọn. Ở bên phải, có nhiều hình ảnh thu nhỏ minh họa nhiều mẫu (template) khác nhau và ở phía bên trái hiển thị những tệp tin, cho phép bạn mở những tệp tin Word gần đây và mở những tệp tin sẵn có khác.

Để tạo một trang Word trống, bạn chọn Blank document, màn hình Word mở ra:

1.2. Các khái niệm cơ bản:

 • Kí tự (character): Là đơn vị cơ sở của văn bản, kí tự được nhập trực tiếp từ bàn phím và lệnh Insert/ Symbol.

 • Từ (word): nhiều kí tự (kí tự trắng không phải là từ) liền nhau có nghĩa.

 • Câu (sentence): Câu tập hợp các từ kết thúc bằng dấu ngắt câu (. ? : ! ;).

 • Đoạn văn bản (paragraph): Nhiều câu có liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa. Trong văn bản đoạn được kết thúc bằng phím Enter.

 • Trang (page): Vùng văn bản được thiết lập khổ giấy, lề, viền, …

 • Phân đoạn (section): Là tập hợp các đoạn có cùng định dạng.

 • Dòng (line): Tập các kí tự trên cùng một đường cơ sở (baseline) từ bên trái sang bên phải màn hình soạn thảo.

 • Xuống dòng: Tự động và bằng tay (Shift+Enter).

 • Lưu ý:

Khi gõ văn bản không dùng phím Enter để xuống dòng. Phím Enter chỉ dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn hảo .

Giữa những từ chỉ dùng một dấu khoảng chừng trắng để phân làn. Không sử dụng dấu khoảng chừng trắng đầu dòng cho việc chỉnh sửa lề .

Các dấu ngắt câu như chấm (. ), phẩy (, ), hai chấm ( :), chấm phẩy ( ; ), chấm than ( ! ), hỏi chấm ( ? ) phải được gõ sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu khoảng chừng trắng nếu sau đó vẫn còn nội dung .

Các dấu mở ngoặc và mở nháy đều phải được hiểu là ký tự đầu từ, do đó ký tự tiếp theo phải viết sát vào bên trái của những dấu này. Tương tự, những dấu đóng ngoặc và đóng nháy phải hiểu là ký tự cuối từ và được viết sát vào bên phải của ký tự sau cuối của từ bên trái .

Gõ xong hàng loạt văn bản mới thực thi hiệu chỉnh và định dạng văn bản .

 • Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước:

Văn bản pháp quy là văn bản chứa những quy tắc chung để triển khai văn bản luật, do cơ quan quản trị hành chính phát hành .
Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, xử lý những vấn đề đơn cử trong khâu quản trị .

 • Hình thức văn bản pháp quy:

Xem thêm  Top 10 địa điểm du lịch ở Ninh Bình nổi tiếng nhất

Nghị định : do nhà nước phát hành để pháp luật những quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội phát hành

Nghị quyết : do nhà nước hoặc Hội đồng nhân dân những cấp phát hành về những trách nhiệm kế hoạch, chủ trương chủ trương và những công tác làm việc khác .

Quyết định : do Thủ trưởng những cơ quan thuộc Nhà nước hoặc Hội Đồng nhân dân những cấp phát hành. Quyết định để điều hành quản lý những việc làm đơn cử trong đơn vị chức năng về những mặt tổ chức triển khai, nhân sự, kinh tế tài chính, kế hoạch, dự án Bất Động Sản hoặc bãi bỏ những quyết định hành động của cấp dưới .

Chỉ thị : do Thủ trưởng những cơ quan thuộc Nhà nước phát hành hoặc Hội đồng nhân dân những cấp phát hành. Chỉ thị dùng để đề ra chủ trương, chủ trương, giải pháp quản trị, chỉ huy việc làm, giao trách nhiệm cho những bộ phận dưới quyền

Thông tư : để hướng dẫn lý giải những chủ trương chủ trương và đưa ra giải pháp triển khai những chủ trương đó

Thông cáo : thông tin của chính phủ nước nhà đến những những tầng lớp nhân dân về một quyết định hành động phải thi hành hoặc một sự kiện quan trọng khác .

 • Hình thức văn bản hành chính

Công văn : là sách vở thanh toán giao dịch về việc làm của cơ quan đoàn thể, ví dụ như : công văn đôn đốc, công văn vấn đáp, công văn mời họp, công văn lý giải, công văn nhu yếu, công văn đề xuất kiến nghị, công văn phỏng vấn .

Báo cáo : dùng để trình diễn cho rõ tình hình hay vấn đề, ví dụ như : báo cáo giải trình tuần, báo cáo giải trình tháng, báo cáo giải trình quý, báo cáo giải trình năm, báo cáo giải trình định kỳ, báo cáo giải trình đột xuất, báo cáo giải trình chuyên đề, báo cáo giải trình hội nghị .

Thông báo : báo cho mọi người biết tình hình hoạt động giải trí, tin tức tương quan tới đơn vị chức năng bằng văn bản .

Biên bản : bản ghi chép lại những gì đã xảy ra hoặc thực trạng của một vấn đề để làm chứng về sau. Ví dụ : biên bản hội nghị, biên bản nghiệm thu sát hoạch, biên bản hợp đồng, biên bản chuyển giao .

1.3. Các thao tác cơ bản :

 • Tạo mới văn bản

Cách 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + N.

Cách 2: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File) à chọn New à nhấn đúp chuột vào mục Blank document.

Lưu ý: Ngoài mục Blank document, bạn có thể chọn một mẫu khác à Double_Click  để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã chọn.

 • Mở một tập tin văn bản.

Cách 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + O.

Cách 2: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File) à chọn Open à chọn vị trí lưu trữ tập tin cần mở.

 • Lưu một tập tin.

Cách 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + S.

Cách 2: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File) à chọn Save.

Xem thêm  Hình ảnh que thử thai 1 và 2 vạch tự chụp thực tế từ bệnh nhân

Cách 3: Chọn biểu tượng Save trên thanh Quick Access Toolbar.

 • Sau đó chọn vị trí muốn lưu tập tin à đặt tên và chọn Save

Lưu ý:

Mặc định, tài liệu của Word 2013 được lưu với định dạng là *.DOCX. Với định dạng này, bạn sẽ không thể nào mở được trên Word 2003 trở về trước nếu không cài thêm bộ chuyển đổi. Để tương thích khi mở trên Word 2003 mà không phải cài thêm chương trình, tại mục Save files in this format, bạn chọn Word 97-2003 Document (*.doc) à nhấn OK.

Ngoài những định dạng được tương hỗ bởi MS Office những phiên bản trước đó như Doc, Docx … thì Office 2013 cũng tương hỗ lưu file dưới định dạng PDF và XPS .

 • Sao chép/ di chuyển văn bản

Chọn khối văn bản cần sao chép / vận động và di chuyển :

Chọn lệnh Copy từ biểu tượng trên Tab Home à group Clipboard


 

  • R.Click trên đoạn văn bản đã chọn để sao chép/di chuyển à Copy

 • Chọn vị trí cần dán đoạn văn bản à chọn Paste:

  • Chọn dán từ lệnh Paste trên Tab Home à group Clipboard

  • R_Click trên vùng muốn dán đoạn văn bản à chọn  Paste

 • Phóng to – thu nhỏ trang văn bản.

Khi mở hay thao tác với hành lang cửa số Word, bạn hoàn toàn có thể phóng to – thu nhỏ trang Word để dễ thao tác hơn .

  • Cách 1: Chọn Tab View à group Zoom à Zoom:

  • Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Status Bar

 • Sao chép định dạng.

Một trong những công cụ định dạng hữu dụng nhất trong Word là Format Painter ( nút hình cây cọ trên Tab Home ). Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sao chép định dạng từ một đoạn văn bản này đến một hoặc nhiều đoạn khác

  • Quét chọn khối văn bản có định dạng cần sao chép à Tab Home àgroup Clipboard à Format Painter

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Kết quả:

Chú ý:

Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều đoạn, bạn nhấp kép vào tính năng Format Painter. Sau khi đã sao chép định dạng, bạn nhấn phím Esc để thoát khỏi tính năng đó .

 • Thao tác với bàn phím

Các phím thường dùng trong Winword gồm những phím :

Các phím di chuyển con trỏ:

Phím ↑ : Di chuyển con trỏ lên một dòng .

Phím ↓ : Di chuyển con trỏ xuống một dòng .

Phím → : Di chuyển con trỏ sang phải một ký tự .

Phím ← : Di chuyển con trỏ sang trái một ký tự .

Các phím xoá ký tự:

Phím Delete : Xoá ký tự tại ví trí con trỏ ( bên phải con trỏ ) .

Phím Backspace : Xoá ký tự liền trái vị trí con trỏ .

Phím Insert : Để quy đổi giữa chính sách chèn ( Insert ) và thay thế sửa chữa ( Overwrite ) ký tự .

Các phím điều khiển:

Phím trang chủ : Chuyển vị trí con trỏ về đầu dòng văn bản chứa con trỏ .

Phím End : Chuyển vị trí con trỏ về cuối dòng văn bản chứa con trỏ .

Phím Page Up : Chuyển vị trí con trỏ lên trên một trang màn hình hiển thị .

Phím Page Down : Chuyển vị trí con trỏ xuống dưới một trang màn hình hiển thị .

Muốn về đầu văn bản : ấn đồng thời Ctrl + trang chủ .

Muốn về cuối văn bản: ấn đồng thời Ctrl+End.

Xem thêm  7 Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Từ Xa Cho PC, IOS, Android

Xem thêm: Ví điện tử VNPT epay là gì? Ví VNPT epay Có Những Lợi Ích Gì?

 • Thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông dụng

Phím tắt

Tác dụng

Ctrl+1

Giãn dòng đơn ( 1 )

Ctrl+2

Giãn dòng đôi ( 2 )

Ctrl+5

Giãn dòng 1,5

Ctrl+0 (zero)

Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

Ctrl+L

Căn dòng trái

Ctrl+R

Căn dòng phải

Ctrl+E

Căn dòng giữa

Ctrl+J

Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề

Ctrl+N

Tạo file mới

Ctrl+O

Mở file đã có

Ctrl+S

Lưu nội dung file

Ctrl+P

In ấn file

F12

Lưu tài liệu với tên khác

F7

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

Ctrl+X

Cắt đoạn nội dung đã chọn ( bôi đen )

Ctrl+C

Sao chép đoạn nội dung đã chọn

Ctrl+V

Dán tài liệu

Ctrl+Z

Bỏ qua lệnh vừa làm

Ctrl+Y

Khôi phục lệnh vừa bỏ ( ngược lại với Ctrl + Z )

Ctrl+Shift+S

Tạo Style ( heading ) -> Dùng mục lục tự động hóa

Ctrl+Shift+F

Thay đổi phông chữ

Ctrl+Shift+P

Thay đổi cỡ chữ

Ctrl+D

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl+B

Bật / tắt chữ đậm

Ctrl+I

Bật / tắt chữ nghiêng

Ctrl+U

Bật / tắt chữ gạch chân đơn

Ctrl+M

Lùi đoạn văn bản vào 1 tab ( mặc định 1,27 cm )

Ctrl+Shift+M

Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+A

Lựa chọn ( bôi đen ) hàng loạt nội dung file

Ctrl+F

Tìm kiếm ký tự

Ctrl+G (hoặc F5)

Nhảy đến trang số

Ctrl+H

Tìm kiếm và sửa chữa thay thế ký tự

Ctrl+K

Tạo link ( link )

Ctrl+]

Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl+[

Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl+W

Đóng file

Ctrl+Q

Lùi đoạn văn bản ra sát lề ( khi dùng tab )

Ctrl+Shift+>

Tăng 2 cỡ chữ

Ctrl+Shift+<

Giảm 2 cỡ chữ

Ctrl+F2

Xem hình ảnh nội dung file trước khi in

Alt+Shift+S

Bật / Tắt phân loại hành lang cửa số Window

Ctrl+enter

Ngắt trang

Ctrl+Home

Về đầu file

Ctrl+End

Về cuối file

Alt+Tab

Chuyển đổi hành lang cửa số thao tác

Start+D

Chuyển ra màn hình hiển thị Desktop

Start+E

Mở cửa sổ Internet Explore, My computer

Ctrl+Alt+O

Cửa sổ MS word ở dạng Outline

Ctrl+Alt+N

Cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl+Alt+P

Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl+Alt+L

Đánh số và ký tự tự động hóa

Ctrl+Alt+F

Đánh ghi chú ( Footnotes ) ở chân trang

Ctrl+Alt+D

Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó

Ctrl+Alt+M

Đánh chú thích ( nền là màu vàng ) khi chuyển dời chuột đến mới Open chú thích

F4

Lặp lại lệnh vừa làm

Ctrl+Alt+1

Tạo heading 1

Ctrl+Alt+2

Tạo heading 2

Ctrl+Alt+3

Tạo heading 3

Alt+F8

Mở hộp thoại Macro

Ctrl+Shift++

Bật / Tắt đánh chỉ số trên ( X2 )

Ctrl++

Bật / Tắt đánh chỉ số dưới ( H2O )

Ctrl+Space (dấu cách)

Trở về định dạng font chữ mặc định

Esc

Bỏ qua những hộp thoại

Ctrl+Shift+A

Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa ( với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển )

Alt+F10

Phóng to màn hình hiển thị ( Zoom )

Alt+F5

Thu nhỏ màn hình hiển thị

Alt+Print Screen

Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình

Print Screen

Chụp hàng loạt màn hình hiển thị đang hiển thị

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *