Welcome to Legal Aid Services of Oklahoma’s guide to free legal help in Oklahoma.

Thông tin chung về Luật về Chủ nhà cho thuê và Người thuê


Thời hạn cho thuê

 • Nếu quý vị thuê nhà trong một khoảng thời gian xác định, việc thuê nhà của quý vị chấm dứt khi khoảng thời gian trên kết thúc mà không cần phải thông báo. Ví dụ, thời hạn thuênhà 1 năm sẽ kết thúc khi hết 1 năm.
 • Nếu quý vị không thuê nhà trong một khoản thời gian xác định và trả tiền thuê nhà hàng tháng, quý vị là một người thuê nhà theo tháng. Quý vị hoặc chủ nhà cho thuê có thể chấm dứt việc thuê nhà trong 30 ngày kể từ khi gửi THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.
 • Nếu quý vị không thuê nhà trong một khoảng thời gian xác định và trả tiền thuê nhà hàng tuần, quý vị là một người thuê nhà theo tuần, và quý vị hoặc chủ nhà cho thuê có thể chấm dứt việc thuê nhà trong vòng 7 ngày kể từ khi gửi THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.
 • Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà, chủ nhà cho thuê của quý vị phải gửi cho quý vị một bản thông báo được gọi là THÔNG BÁO TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ HOẶC DỜI ĐI ít nhất trong vòng 5 ngày. Quý vị phải trả tiền thuê nhà mà quý vị còn nợ hoặc chuyển đi trong vòng 5 ngày đó. Chủ nhà cho thuê khi đó có thể nộp một đơn xin tịch thu nhà cho tòa án.Quý vị có thể bị tịch thu nhà và mất quyền đến khu nhà ở xã hội trong vòng tối đa ba năm.

Hợp đồng thuê nhà

 • Quý vị sẽ nộp khoản tiền đặt cọc, và tiền thuê nhà cho tháng đầu tiên và tháng cuối cùng vào thời điểm quý vị chuyển đến.
 • Quý vị và chủ nhà cho thuê sẽ lập một hợp đồng thuê nhà phù hợp mà hợp đồng này sẽ do tòa án của bang cấp hiệu lực thi hành. Nếu các điều khoản của hợp đồng này không phù hợp với những quyền lợi do luật pháp bang hoặc liên bang đảm bảo, tòa án sẽ không cấp hiệu lực cho các điều khoản này.
 • Khi quý vị thuê nhà, chủ nhà cho thuê phải nói cho quý vị BẰNG VĂN BẢN tên và địa chỉ của người quản lý, người chủ hoặc cá nhân khác mà những người này sẽ chấp nhận CÁC THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN của quý vị.

Hành động khóa cửa không cho vào là bất hợp pháp
Nếu chủ nhà cho thuê, vào bất kỳ thời gian nào, để chuyển quý vị đi và khóa cửa không cho vào mà không gửi trước cho quý vị một TRÁT ĐÒI HẦU TÒA và không cho quý vị cơ hội để có mặt tại tòa án, là không hợp pháp. Qúy vị có thể kiện Chủ nhà cho thuê về các thiệt hại nếu quý vị bị khóa cửa không cho vào một cách bất hợp pháp. Khoản tiền đặt cọc Đây là khoản tiền mà quý vị phải trả trước khi chuyển đến. Điều này nhằm đảm bảo rằng quý vị sẽ giữ gìn nhà cửa này sạch sẽ và trong điều kiện tốt khi chuyển đi. Chủ nhà cho thuê của quý vị cần giữ khoản đăt cọc này vào một tài khoản người thuê nhà riêng. Trừ khi chủ nhà cho thuê đồng ý, quý vị không được sử dụng khoản đặt cọc này như tiền thuê nhà cho tháng cuối cùng. Khi quý vị chuyển đi, quý vị phải gửi cho Chủ nhà cho thuê một đơn yêu cầu bằng văn bản nói rõ rằng quý vị muốn nhận lại khoản đặt cọc đảm bảo này và gửi đến địa chỉ gửi thư cho Chủ nhà cho thuê. Chủ nhà cho thuê có 30 ngày kể từ ngày nhận thư để hoàn trả lại khoản đặt cọc đó cho quý vị. Nếu họ giữ toàn bộ hoặc một phần khoản đặt cọc này, họ phải gửi cho quý vị một danh sách cụ thể về các thiệt hại và chi phí.

Xem thêm  Top 20 tra cứu từ điển tiếng anh sang tiếng việt mới nhất 2021

Khu nhà ở xã hội
Các quyền và quy định đặc biệt sẽ áp dụng nếu quý vị sống trong một khu nhà ở xã hội. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Cơ quan Hỗ trợ về Luật theo số 1-888-534-5243 hoặc cơ quan quản lý khu nhà ở xã hội.


Quy định đối với Chủ nhà cho thuê

 • Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình thuê nhà, Chủ nhà cho thuê phải đảm bảo nơi cư trú ở trong điều kiện tốt và an toàn, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh tại các khu vực chung.
 • Căn hộ: Chủ nhà cho thuê cần cung cấp:

  • Xe chở rác và dịch vụ xử lý rác, nước máy, nước nóng và nhiệt;
  • Thiết bị điều hòa không khí, nếu được yêu cầu bằng văn bản trong hợp đồng thuê nhà
 • Khu nhà ở gia đình riêng biệt:

  • Người thuê chi trả các tiện nghi và việc xử lý rác thải, trừ khi trong hợp đồng thuê nhà, Chủ nhà cho thuê quy định sẽ cung cấp các dịch vụ này.
  • Người thuê thường phải quan tâm khu vực bãi cỏ trừ khi trong hợp đồng thuê nhà, Chủ nhà cho thuê quy định sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc bãi cỏ này.

Đối với những sửa chữa và khắc phục khác, quý vị và Chủ nhà cho thuê thỏa thuận để thực hiện sẽ chỉ có thể có hiệu lực nếu có một HỢP ĐỒNG RIÊNG BẰNG VĂN BẢN.

Quyền của Chủ nhà cho thuê đến thăm ngôi nhà thuê của quý vị.
Người thuê phải đồng ý với quyền của Chủ nhà cho thuê đến ngôi nhà thuê.

 • Chủ nhà cho thuê phải gửi cho quý vị một bản thông báo về việc đến ngôi nhà thuê trước 24 giờ.
 • Chủ nhà chỉ có thể đến ngôi nhà thuê trong các thời điểm hợp lý, trừ khi là một trường hợp khẩn cấp, như hỏa hoạn hoặc ngập lụt hoặc để thực hiện những sửa chữa khẩn cấp.
 • Quý vị phải cho phép Chủ nhà cho thuê đến ngôi nhà thuê để thực hiện hoạt động kiểm tra và sửa chữa thông thường, cũng như các mục đích hợp lý khác.
   

Quyền lợi của Chủ nhà cho thuê
Đối với các thiệt hại cho căn hộ hoặc ngôi nhà thuê trong quá trình thuê
Nếu quý vị hoặc khách của quý vị gây ra thiệt hại vượt qua mức “hao mòn thông thường”, Chủ nhà cho thuê sẽ gửi cho quý vị THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN rằng quý vị có 10 ngày để thực hiện việc sửa chữa hoặc dọn sạch. Nếu quý vị không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được bản thông báo đó, Chủ nhà cho thuê sẽ đến để sửa chữa thiệt hại hoặc dọn sạch ngôi nhà và gửi cho quý vị một hóa đơn cụ thể về việc sửa chữa và dọn sạch vào thời gian kế tiếp đến hạn nộp tiền thuê nhà của quý vị.
Đối với sự an toàn về sức khỏe
Nếu quý vị vi phạm quy định về việc thuê nhà và điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác, Chủ nhà cho thuê sẽ gửi cho quý vị THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN rằng nếu quý vị không khắc phục vấn đề này trong vòng 10 ngày, quý vị sẽ có 15 ngày để chuyển đi hoặc quý vị sẽ bị khởi kiện đối với việc tịch thu nhà. Nếu quý vị khắc phục vấn đề ngày trong vòng 10 ngày, Chủ nhà cho thuê sẽ không thể tịch thu nhà của quý vị khi hết thời hạn 15 ngày trên.
Đối với các trường hợp khẩn cấp
Nếu quý vị gây ra hỏa hoạn, ngập lụt hoặc các tình huống KHẨN CẤP khác, Chủ nhà cho thuê sẽ tịch thu nhà của quý vị trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi gửi một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.
Đối với hành vi phạm tội
Chủ nhà cho thuê ngay lập tức sẽ nộp một hồ sơ vụ án tịch thu nhà cho tòa án, nếu quý vị, bất kỳ ai sống với quý vị, hoặc khách của quý vị phạm tội, có thể là: hành vi phạm tội liên quan đến ma túy tại hoặc gần với khu vực được thuê hoặc thực hiện hành vi phạm tội đe dọa đến sức khỏe, sự an toàn của người khác hoặc sự yên tĩnh trong ngôi nhà của họ. Chủ nhà cho thuê chỉ phải gửi cho quý vị một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN trước 24 giờ so với thời gian chấm dứt việc thuê nhà của quý vị.

Xem thêm  Toán lớp 2 App trên PC với giả lập

 

Tài sản ( những khuôn khổ gia tài mà quý vị để lại )

 • Nếu quý vị bị tịch thu nhà, quận trưởng cảnh sát sẽ dán một bản thông báo trên cửa nhà của quý vị. Quý vị CHỈ CÓ 48 giờ để chuyển đi.
 • Nếu quý vị để lại bất kỳ tài sản nào, quý vị phải trả những gì mà quý vị còn nợ chủ nhà cho thuê trước khi quý vị có thể nhận lại các tài sản này.
 • Nếu chủ nhà cho thuê cho rằng tài sản này không có giá trị, họ có thể vứt nó đi. Nếu chủ nhà cho thuê cho rằng tài sản này có một giá trị nào đó, họ có thể gửi thư thông báo đến địa chỉ mới nhất của quý vị để cho quý vị hai phương án lựa chọn:

  • Quý vị có thể lấy lại tài sản của mình trước một ngày nhất định và trả những khoản mà quý vị còn nợ; HOẶC
  • Nếu quý vị không lấy lại tài sản này, Chủ nhà cho thuê sẽ bán tài sản này đi và trừ vào số tiền này vào số tiền thuê nhà mà quý vị còn nợ. Quý vị sẽ phải chi trả cho những chi phí của việc bán thanh lý và các chi phí lưu giữ đối với tài sản này.

Quyền lợi của người thuê nhà
Việc chuyển đến: Nếu Chủ nhà cho thuê không cho quý vị chuyển đến, quý vị phải gửi một VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ để nhận lại tiền của mình và kèm theo một địa chỉ gửi thư của quý vị. Quý vị có thể sẽ phải khiếu nại lên Tòa án Giải quyết các Khiếu nại Nhỏ để nhận lại tiền của mình.
Việc sửa chữa: Nếu Chủ nhà cho thuê không đảm bảo nhà cửa được sửa sang đảm bảo và việc này ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của quý vị, quý vị có thể thực hiện những hành động sau:

 1. Sửa chữa và tiếp tục ở: nếu vấn đề này có thể được sửa chữa với chi phí không quá 100 Đô la, quý vị hãy gửi cho chủ nhà cho thuê một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN và cho biết rằng nếu họ không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 14 ngày, quý vị sẽ tự sửa chữa nó với chi phí tối đa là 100 Đô la và sẽ trừ khoản tiền này vào tiền thuê nhà trong tháng kế tiếp. Quý vị phải gửi chủ nhà cho thuê một hóa đơn cụ thể các chi phí của việc sửa chữa này sau khi thực hiện xong; HOẶC
 2. Sửa chữa và chuyển đi: Quý vị phải gửi cho chủ nhà cho thuê một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN và cho biết rằng nếu việc sửa chữa không được thực hiện trong vòng 14 ngày thì quý vị sẽ chuyển đi trong vòng 30 ngày và sẽ không trả thêm tiền thuê nhà nữa.
 3. Không thể ở được: nếu nhà cửa này không thể ở được nữa hoặc nguy hiểm, quý vị sẽ gửi cho chủ nhà cho thuê một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN về vấn đề này và sau đó sẽ chuyển đi. QUÝ VỊ HÃY NÓI CHUYỆN VỚI MỘT LUẬT SƯ VỀ TÌNH TRẠNG NHÀ Ở ĐƯỢC XEM LÀ KHÔNG Ở ĐƯỢC NÀY.
  Quý vị không thể tiếp tục ở đây được nữa, hãy khiếu nại tình trạng này là không ở được và từ chối trả tiền thuê nhà
 4. Các tiện nghi: Nếu chủ nhà cho thuê của quý vị không cung cấp nhiệt, nước máy, nước nóng,điện, gas hoặc bất kỳ dịch vụ thiết yếu khác, quý vị phải gửi cho họ một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN về vấn đề này và sau đó quý vị phải:

  • Chấm dứt việc thuê nhà này bằng một THÔNG BÁO BĂNG VĂN BẢN; hoặc
  • Tự sắp xếp việc cung cấp các dịch vụ cho chính mình và giảm trừ chi phí này vào tiền thuê nhà; hoặc
  • Khiếu nại đối với mức chênh lệch giữa chi phí thuê nhà hàng tháng và giá trị của nó (không có gas, ..v.v.); hoặc
  • Chuyển đi trong thời gian mà các dịch vụ này chưa được cung cấp và không trả tiền thuê nhà cho thời điểm đó.
Xem thêm  Top 11 ứng dụng chỉnh sửa làm video tốt nhất trên điện thoại 2021

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *