Học viện Ngân hàng (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Học viện Ngân hàng ( tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng ) được xây dựng từ năm 1961. Học viện Ngân hàng là trường ĐH công lập đa ngành thường trực Ngân hàng Nhà nước Nước Ta và Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo, Học viện có trụ sở chính tại Thành Phố Hà Nội, phân viện Thành Phố Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và cơ sở đào tạo và giảng dạy Sơn Tây với hơn 16.000 sinh viên đang theo học .Năm 2017, Học viện Ngân hàng đã được Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo công nhận đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Nước Ta và tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế, được nhìn nhận là một trong những trường đứng vị trí số 1 tại khối ngành kinh tế tài chính, kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước .Năm 2019, 2 chương trình cử nhân Kế toán – Kiểm toán của Học viện Ngân hàng được kiểm định thành công xuất sắc và chính thức được công nhận bởi Hội Kiểm toán viên hành nghề nước Australia ( CPA Australia ). Học viện Ngân hàng hiện là đối tác chiến lược huấn luyện và đào tạo cho những trường ĐH CityU ( Hoa Kỳ ), ĐH Sunderland, West of England ( Anh ), Saxion ( Hà Lan ), Kinh tế và Luật Berlin ( CHLB Đức ), ĐH Tài chính trực thuộc cơ quan chính phủ LB Nga ( FU ), …

Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ – tín dụng – ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.

Giai đoạn 1961-1975:

Trường Cao cấp nhiệm vụ Ngân hàng được xây dựng theo Quyết định số 3072 – VG ngày 13/9/1961 của Thủ tướng nhà nước với trách nhiệm hầu hết là huấn luyện và đào tạo học viên đại trà phổ thông trở thành cán bộ tầm trung ngân hàng nhà nước, bổ túc cán bộ sơ cấp, tầm trung nhiệm vụ thành cán bộ có trình độ Cao cấp nhiệm vụ Ngân hàng và trình độ ĐH chuyên tu, tại chức cho đội ngũ cán bộ ngân hàng nhà nước .

Giai đoạn 1976-1992:

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta đã ký quyết định hành động số 1229 / NH-TCCB ngày 16/12/1976 về việc xây dựng cơ sở II Trường Cao cấp nhiệm vụ Ngân hàng mở cơ sở hai đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo và giảng dạy hệ chuyên tu và tại chức cho cán bộ trong ngành ở những tỉnh phía Nam .Ngày 18/10/1978, Thủ tướng nhà nước đại diện thay mặt Hội đồng nhà nước ký Quyết định số 264 / CP được cho phép Ngân hàng Nhà nước Nước Ta mở hệ cao đẳng trong Trường chuyên tu hạng sang Ngân hàng, mở màn từ năm học 1978 – 1979, để huấn luyện và đào tạo cán bộ ĐH thực hành thực tế Ngân hàng ship hàng nhu yếu thiết kế xây dựng và tăng trưởng quốc gia .Ngày 03/5/1980, Thủ tướng nhà nước ký Quyết định số 149 / TTg được cho phép Ngân hàng Nhà nước Nước Ta mở một lớp Đại học nghiệp vụ Ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, để huấn luyện và đào tạo cán bộ nhiệm vụ Ngân hàng cho những tỉnh phía Nam .

Giai đoạn 1993-1997:

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng được xây dựng theo Quyết định số 112 – TTg ngày 23/3/1993 của Thủ tướng nhà nước trên cơ sở tổ chức triển khai lại Viện tiền tệ – Tín dụng, Trường Cao cấp nhiệm vụ Ngân hàng TP. Hà Nội, Trường Cao cấp nhiệm vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học Ngân hàng I, Trường Trung học Ngân hàng II, Trường Trung học Ngân hàng III, Trường Trung học Ngân hàng IV .Ngày 8/3/1996, Thủ tướng nhà nước đã ký Quyết định số 143 – TTg giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy trên ĐH cho Viện Khoa học Ngân hàng ( Ngân hàng Nhà nước ) .

Xem thêm  Tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội TP HCM bằng cú click chuột

Giai đoạn từ 1998 đến nay:

Học viện Ngân hàng (HVNH) được thành lập theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg ngày 09/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng. Theo đó, HVNH là tổ chức đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. HVNH có nhiệm vụ: i) Đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ – tín dụng và ngân hàng; ii) Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; iii) Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng; iv) Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước (Phân viện thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 174/2003/QĐ-TTg ngày 20/8/2003).

Tại Quyết định số 107 / 1998 / QĐ-NHNN9 ngày 24/3/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ), phát hành Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của HVNH đã pháp luật HVNH là đơn vị chức năng sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có thông tin tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở đặt tại thành phố TP.HN và những cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, những tỉnh Phú yên, Thành Phố Bắc Ninh, Hà Tây. Học viện chịu sự chỉ huy và quản trị trực tiếp của NHNN theo công dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa – Công nghệ và thiên nhiên và môi trường, những bộ, ngành khác có tương quan ; đồng thời chịu sự quản trị theo chủ quyền lãnh thổ của chính quyền sở tại địa phương nơi có cơ sở của Học viện .Ngày 12 / 01/2004 Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 48/2004 / QĐ-NHNN thay thế sửa chữa Quyết định số 107 / 1998 / QĐ-NHNN9, HVNH là đơn vị chức năng sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có thông tin tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở chính tại thành phố TP. Hà Nội và những Phân viện Thành Phố Bắc Ninh, Phú Yên ; HVNH chịu sự chỉ huy và quản trị trực tiếp của NHNN ; chịu sự quản trị nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; chịu sự quản trị nhà nước thuộc thẩm quyền của những Bộ, Ngành khác có tương quan ; chịu sự quản trị hành chính theo chủ quyền lãnh thổ của chính quyền sở tại địa phương nơi có cơ sở của Học viện theo những pháp luật của pháp lý .Ngày 29/4/2009, Thống đốc NHNH ban hành Quyết định số 1009 / QĐ-NHNN pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của HVNH sửa chữa thay thế Quyết định số 48/2004 / QĐ-NHNN .Ngày 16/3/2012, Thống đốc NHNN phát hành quyết định hành động số 433 / QĐ-NHNN về việc lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và quy mô tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức của HVNH thay thế sửa chữa Quyết định số 1009 / QĐ-NHNN ngày 29/4/2009 .Ngày 26/02/2014 Thống đốc NHNN phát hành quyết định hành động số 327 / QĐ-NHNN về việc pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và quy mô tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức của HVNH sửa chữa thay thế Quyết định số 433 / QĐ-NHNN nhằm mục đích kiện toàn bộ máy tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của HVNH cho tương thích điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính trong ttình hình mới .Ngày 20/7/2017 Thống đốc NHNN phát hành quyết định hành động số 1518 / QĐ-NHNN về việc pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của HVNH sửa chữa thay thế Quyết định số 327 / QĐ-NHNN ngày 26/02/2014 nhằm mục đích kiện toàn bộ máy tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của HVNH cho tương thích điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính trong điều kiện kèm theo hội nhập .Trong suốt quy trình thiết kế xây dựng và trưởng thành, HVNH đã tăng trưởng không ngừng. Từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên về nghành kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước đến nay HVNH đã lan rộng ra huấn luyện và đào tạo theo hướng đa ngành. Trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp phân phối tốt những nhu yếu của nhà tuyển dụng và xã hội, góp thêm phần chứng minh và khẳng định vị thế của HVNH là một trong những cơ sở huấn luyện và đào tạo về kinh tế tài chính số 1 của Nước Ta. Những năm gần đây HVNH tăng trưởng mạnh những hoạt động giải trí hợp tác giảng dạy hợp tác quốc tế trải qua những chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, link huấn luyện và đào tạo với nhiều trường ĐH có uy tín trên quốc tế. Các hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học, tư vấn chủ trương và chuyển giao công nghệ tiên tiến của HVNH đã tạo động lực thúc đầy nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và góp phần có hiệu suất cao cho nền kinh tế tài chính .Với những góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục giảng dạy, HVNH đã được Đảng và Nhà nước, ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng, thương hiệu cao quý :- Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba ; Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba cho Học viện Ngân hàng .- Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhất, Hạng Nhì cho Phân viện TP Bắc Ninh- Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhì, Hạng Ba cho Phân viện Phú Yên- Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Cơ sỏ giảng dạy Sơn Tây

Xem thêm  Ắc quy là gì? Có những loại nào?

– 18 Huân chương Lao động các hạng cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên của Học viện qua các thời kỳ công tác.

Ngoài ra, Nhà nước nước CHDCND Lào cũng đã trao tặng : Huân chương Ixala ( Huân chương Độc lập ) Hạng Nhất cho Học viện Ngân hàng ; Huân chương Ixala Hạng Nhất cho CSĐT Sơn Tây ; Huân chương Ixala những hạng cho hơn 100 cán bộ chỉ huy, quản trị và giảng viên của HVNH qua những thời kỳ công tác làm việc .

Kế hoạch tăng trưởng đến năm 2030[sửa|sửa mã nguồn]

1. Khẩu hiệu: “Tuệ sáng, Tâm cao”

2. Sứ mạng: Học viện Ngân hàng là trường đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong các lĩnh vực của nền kinh tế tri thức, là nơi người học được chủ động, sáng tạo để thích nghi và phát triển toàn diện.

3. Tầm nhìn: Đến năm 2030 Học viện Ngân hàng là trường Đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, nằm trong nhóm các trường hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế

4. Triết lí: “Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập”

5. Giá trị cốt lõi:

– Sáng tạo : Không ngừng cải tổ, thay đổi và vượt qua những số lượng giới hạn- Trách nhiệm : Nói và hành vi từ ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trên ý thức thiết kế xây dựng- Cống hiến : Học tập, giảng dạy và điều tra và nghiên cứu để góp phần cho xã hội- Tôn trọng : Tôn trọng sự phong phú về văn hoá, niềm tin và quan điểm cá thể- Hợp tác : Liên kết ý tưởng sáng tạo và cùng hành vi để đạt tiềm năng chung

Xem thêm  Hướng dẫn quay màn hình sử dụng phần mềm hoặc trực tiếp trên laptop

6. Mục tiêu chiến lược:

– Thực hiện tự chủ ĐH tương thích lao lý của pháp lý- Đa dạng hóa nghành, phương pháp huấn luyện và đào tạo, cung ứng những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng so với cơ sở giáo dục ĐH của Nước Ta và quốc tế- Trở thành TT điều tra và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến đa ngành có năng lực xử lý những yếu tố kim chỉ nan và thực tiễn của nền kinh tế tài chính với trọng tâm là nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước- Thực hiện can đảm và mạnh mẽ quy trình quy đổi số, tăng trưởng thiên nhiên và môi trường số cho những hoạt động giải trí quản trị, giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện- Tăng cường sự kết nối với hội đồng góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và kiên cố của ngành và nền kinh tế tài chính

Chính quy, tập trung chuyên sâu[sửa|sửa mã nguồn]

Sau đại học

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng .Chương trình Thạc sĩ : Thời gian đào tạo và giảng dạy 3 nămChương trình Tiến sĩ : Thời gian huấn luyện và đào tạo 3 năm so với học viên đã có học vị Thạc sĩ và 5 năm so với học viên chưa qua huấn luyện và đào tạo Thạc sĩ .

Đại học

Thời gian giảng dạy 4 năm

 • Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán Chất lượng cao
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh Chất lượng cao
 • Quản trị kinh doanh
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Ngôn ngữ Anh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Luật kinh tế
 • Kinh tế

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức

Đối tượng là những cán bộ ngân hàng nhà nước, doanh nghiệp và những cơ quan khác có nhu yếu nâng cao kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ hoặc update kiến thức và kỹ năng chuyên ngành ( những chuyên đề về ngân hàng nhà nước thương mại, Ngân hàng Trung ương, kế toán ngân hàng nhà nước, kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp, kinh doanh thị trường chứng khoán .. ) .Các khoá học này thường là thời gian ngắn từ vài ngày đến vài tháng. Nội dung được phong cách thiết kế theo nhu yếu của người học .

Các chương trình link đào tạo và giảng dạy[sửa|sửa mã nguồn]

 • Liên kết với Hiệp hội ngân hàng, các Trung tâm đào tạo của các ngân hàng thương mại cho các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức
 • Liên kết với Tập đoàn Tyndale – Singapore & Edexcel và Đại học Sunderland – Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
 • Liên kết với trường đại học CityU – City University of Seattle: Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Tài chính
 • Liên kết với Đại học O’hara – Nhật Bản: Chương trình đào tạo cử nhân Việt – Nhật
 • Liên kết với Đại học Birmingham – Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Master of Science – Banking & Finance)
 • Liên kết với Viện Công nghệ châu Á – AIT: Chương trình đào tạo Thạc sĩ công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
 • Liên kết hợp tác song phương với Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tây Nam Trung Quốc.
 • Liên kết với Học viện Ngân hàng Lào: Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành tài chính – ngân hàng cho Ngân hàng Quốc gia CHDCND Lào.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *