Giải đáp thắc mắc tst 11 – mp3 – Tham Tổ Sư Thiền

502 / Hành giả đạp xích lô phát tâm tham thiền. 503 / Trình công phu bị nhức đầu tức ngực, Sp khai thị ? 504 / Ăn thịt cá có ảnh hưởng tác động đến tham sân si khg ?

505/ Khai thị tham TST quên nhiều là tốt.

506 / Hành giả TST muốn phát tâm phổ cập bạn hữu phải thế nào mới đúng ? 507 / Người niệm Phật cần phải rõ tông chỉ Tịnh-độ mới hướng dẫn người khác. 508 / Phật-tử thọ Bồ-tát giới trong tháng phải ăn ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì xin SP khai thị ? 509 / Xin khai thị cái “ không biết ” cho con hiểu ? 510 / Nghi tình nặng có giảm tội khg ? ( phần đầu ), ( phần cuối ). 511 / Trình bày những trở ngại chướng duyên trên đường hành TST ? 512 / Khi chuyển thành Đại-viên-cảnh-trí, những hạt giống tốt xấu có còn trong thức thứ 8 khg ? 513 / Trình cái “ khg biết ” xin Sp khai thị ? 514 / Trình bày nguyện vọng và thỉnh cầu Sp giúp đở để tu hành đến kiến Tánh ? 515 / Thắc mắc … sắc bất dị khg … Xin Sp khai thị ? 516 / Con thấy Phật từ bi, Di-lạc hoan hỷ còn Tổ Đạt-ma tức giận, xin Sp lý giải ? 517 / Thế nào là Bát-nhã, thế nào là hành thâm Balamật ? 518 / Thế nào là ” chiếu kiến ngũ Uẩn giai khg ” ? 519 / Sao con chiêm bao thấy người đã chết, Sp giảng đến Lao-quan mới hết chiêm bao ? 520 / Giảng “ nghĩa ba câu ” trong kinh Kim-cang ? 521 / Sp xem dùm ba mẹ con đã siêu thoát chưa ? Sp dạy con cúng cách nào cho họ được siêu ? 522 / “ Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ ” xin Sp khai thị ? 523 / Sp giảng Thiền-giáo và TST, ngộ khg phải là biết đáp án của câu thoại. 524 / Xin khai thị về ĐLTH TST cho chúng con hiểu ? 525 / “ Y pháp bất y nhân ” là sao ?

Xem thêm  2 cách copy nhạc vào iphone không cần iTunes được dùng nhiều nhất hiện nay

526/ Làm sao biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà ?

527 / Xin Sp lý giải quyền lợi giữa ngồi thiền và tham thiền như thế nào ? 528 / Thiền-tông và Tịnh-độ khác nhau như thế nào, ý nghĩa 49 ngày tuần thất ? 529 / Tình yêu tình thương, Giới-luật là rào cản, tại sao Ma-đăng-già nhiếp được A-nan ? ( phần đầu ), ( phần cuối ). 530 / Công phu thế nào là ít phí sức và thế nào là phí sức Sp ? 531 / Trình bày tâm trạng của mình so với TST, xin Sp dạy ? 532 / “ Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc áo mẹ sanh chưa từng ướt ”, xin Sp khai thị ? 533 / Trình công phu và hỏi về nghi tình, Sp khai thị ? 534 / A-nan bị nạn thì nhờ Chú, chúng con ngày này còn nhờ Chú được khg ? 535 / Xin SP giảng “ tứ hoằng thệ nguyện ” ? 536 / Xin SP giảng ý nghĩa giới Thinh-văn và giới Bồ-tát ? 537 / Giảng “ y nghĩa bất y ngữ ”, tứ tướng của phàm phu và tứ tướng của bậc Thánh ? 538 / Làm ruộng xịt thuốc sâu thì nhân quả như thế nào ? 539 / Cư-sĩ thọ giới Bồ-tát xuất gia có được khg ? 540 / Nhân quả trong đời sống con người và làm ruộng rẩy ? 541 / SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì hoạt động và sinh hoạt của Thiền-đường mà không nhờ tụng Kinh đi đám. 542 / Giảng công dụng của Chú là không cho ý thức tâm lý, trì có tính năng là do tâm chứ khg phải do Chú. 543 / Vô tưởng, ngủ mê và chết giấc trong ba trường hợp trên ý thức ở đâu ? 544 / Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ? 545 / Con vướng mắc tại sao hỏi Sp cái gì Sp cũng đáp được, còn người khác thì chưa ? 546 / Hành giả đã lê dài được nghi tình thì khi ngủ có tự khởi nghi được khg ?

Xem thêm  Top 8 vẽ trang trí góc giấy đơn giản

547/ Nhìn vào cái “khg biết” hay giữ biết cái “khg biết”, xin Sp khai thị ?

548 / Trình kiến giải “ thực tướng vô tướng ”, Sp hỏi người biết đó là ai ? 549 / Trình kiến giải có cái vốn “ không ” và lý nhân duyên, Sp khai thị ? 550 / Một hành giả chấp ngồi là tu, Sp khai thị .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *