CẤU TẠO – Translation in English

cấu tạo {vb}

EN

 • constitute
 • construct
 • organize

cấu tạo {noun}

EN

 • composition
 • structure

siêu cấu tạo {noun}

EN

 • ultrastructure

cấu tạo bằng tế bào {adj.}

EN

 • cellular

cấu tạo từ tế bào {adj.}

EN

 • cellular

More information

 • Translations & Examples
 • Similar translations

Translations & Examples

VI

cấu tạo {verb}

cấu tạo (also: tạo thành, thiết lập)

volume_up

constitute {vb}

cấu tạo (also: cất, xây, dựng, kiến thiết, xây dựng)

volume_up

construct {vb}

cấu tạo (also: tổ chức, thiết lập, thành lập, thành lập nghiệp đoàn, đưa vào nghiệp đoàn)

volume_up

organize {vb}

[external_link offset=1]

VI

cấu tạo {noun}

cấu tạo (also: bài luận, bài văn, thành phần, sự hợp thành, sự cấu thành, sự sáng tác, bài sáng tác, tác phẩm)

volume_up

composition {noun}

cấu tạo (also: cấu trúc, cơ chế, cơ cấu, kết cấu)

volume_up

structure {noun}

VI

siêu cấu tạo {noun}

1. medicine

siêu cấu tạo

volume_up

ultrastructure {noun}

Xem thêm  Sảnh tiếng anh là gì? Những điều thú vị về sảnh đừng bỏ lỡ

VI

cấu tạo bằng tế bào {adjective}

cấu tạo bằng tế bào (also: thuộc tế bào)

volume_up

cellular {adj.}

VI

cấu tạo từ tế bào {adjective}

1. biology

cấu tạo từ tế bào (also: có dạng tế bào)

volume_up

cellular {adj.}

Similar translations

Similar translations for “cấu tạo” in English

cấu verb

English

 • pinch
 • nip

giả tạo adjective

English

 • unctuous
 • superficial

cấu kiện noun

English

 • module

cấu kết noun

English

 • conspiracy

đào tạo verb

English

 • form
 • train

chế tạo verb

English

 • produce
 • fabricate

chế tạo noun

English

 • manufacture

cải tạo verb

English

[external_link offset=2]
 • reorganize
 • reeducate

cấu tạo từ tế bào adjective

English

 • cellular

cấu hình noun

English

 • configuration

nguyên tố phóng xạ nhân tạo noun

English

 • astatine

cấu tạo bằng tế bào adjective

English

 • cellular

cấu thành adjective

English

 • component

cấu truyền động noun

English

 • gearbox

có ý định cải tạo noun

English

 • reformatory

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • cất gánh nặng khỏi
 • cấu
 • cấu hình
 • cấu kiện
 • cấu kết
 • cấu rứt
 • cấu thành
 • cấu truyền động
 • cấu trúc
 • cấu trúc song song
 • cấu tạo
 • cấu tạo bằng tế bào
 • cấu tạo từ tế bào
 • cấu tọa
 • cấy ghép
 • cấy ngực
 • cầm
 • cầm chắc thứ gì
 • cầm giữ
 • cầm lại
 • cầm quyền


Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Xem thêm  Những Ngôi Sao Nhỏ Đang Ở Đâu Nhỉ Brain Out, Đáp Án Brain Out: Giải Brain Out Từ Level 1 → 225

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.