Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa

Ngày đăng: 14/04/2014, 22:36

Các phƣơng Phương pháp phổ quay và dao động – Phương pháp phổ Raman – Phương pháp phổ electron (UV – VIS) 2/ Phương pháp phổ CHTHN ( NMR ) 3/ Phương pháp phổ khối lượng Giới thiệu sách  Tài liệu học chính thức : 1/ Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp phổ trong hóa hữu cơ và hóa sinh NXB ĐHQG Hà nội ,2007 2/ Nguyễn Đình Triệu Bài tập và thực tập phổ NXB ĐHQG Hà nội 2007 ( in lần 2) 3/ Các phương pháp phân tích vật hóa Tập 1, NXB Khoa hoc & Kỹ thuật ,Hà nội 2001, tập 2 – 2006 Ý nghĩa chung  Ngày nay hña học đang phát triển mạnh mẽ cả thuyết và ứng dụng,hàng năm cñ hàng vạn chất mới được tổng hợp hoặc tách từ thiên nhiên ra do đñ yêu cầu tách tinh khiết và xác minh cấu tạo của chúng là rất cần thiết,nñ đòi hỏi phải nhanh và chính xác. Ý nghĩa chung  Xưa kia để chứng minh cấu tạo một chất cñ thể mất hàng năm hoặc cñ khi kéo dài cả chục năm thì nay cñ thể thực hiện được sau vài giờ  Vấn đề cấu tạo các hợp chất hữu cơ được giải quyết nhanh chñng nhờ các phương pháp phổ Ý nghĩa chung  Cóng thức cấu tạo benzen C 6 H 6 được đề xuất trước đây (a) (b) (c) (d) Ý nghĩa chung  Cấu tạo vòng benzen hiên nay (a) (b) (c) (d) Chương 1 Đại cƣơng về các phƣơng pháp phổ Các phương pháp phổ  Phổ hồng ngoại  Phổ Raman  Phổ tử ngoại và khả kiến  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân  Phổ khối lượng C s ca cỏc phng phỏp ph Các phơng pháp phổ dựa trên cơ sở lí thuyết về sự tơng tác của các bức xạ điện từ đối với các phân tử. Quá trình tơng tác đó dẫn đến sự hấp thụ và phát xạ năng l- ợng và có liên quan chặt chẽ đến cấu trúc của phân tử, do đó ngời ta có thể sử dụng các phơng pháp phổ để xác định cấu trúc của chúng. […]… hc S nguyờn cu to ph k hai chựm tia Cuvet mẫu Khe vào Nguồn sáng Cuvet so sánh g- ơng Cách tử Khe ra g- ơng Tự ghi Khuếch đại Đetectơ Chng 2 Phng phỏp ph hng ngoi (IR- Infrared Spectroscopy) Phng phỏp ph hngngoi Mt phng phỏp ph bin, ng dng trong hoỏ hc Xỏc nh cỏc nhủm chc v cu to phõn t ca cỏc hp cht hoỏ hc Phõn tớch nh lng Thit b vn hnh khúng phc tp Giỏ thit b khúng quỏ t C s thuyt Vựng ph… rotato vng chc Đối với các phân tử gồm hai nguyên tử có khối lợng khác nhau ( CO, HCl) có 0 có thể xếp vào mẫu quay của hai quả tạ có khối lợng m1 và m2 Giả thiết là trong quá trình quay thì khoảng cách giữa hai nguyên tử không thay đổi Mu rotato vng chc r m1 0 m1 r1 m2 r2 m2 S xut hin ph quay Mu rotato vng chc Mẫu rotato vững chắc Momen quay I đợc tính theo biểu thức: I = Mr02 trong đó: r0 = r1 + r… phõn t Khi các phân tử hấp thụ năng lợng từ bên ngoài, dn n quỏ trỡnh kớch thớch phõn t Tùy theo năng lợng kích thích lớn hay nhỏ có thể xảy ra quá trình quay, dao động hay kích thích electron kích thích quá trình dao ng trên có thể sử dụng tia sáng vùng hồng ngoại (phổ hồng ngoại) Phổ hồng ngoại viết tắt là IR (Infrared) quay dao động kích thích điện tử Kớch thớch phõn t Kích thích các quá trình… I/I0 = f ( ) Đờng cong biểu diễn sự phụ thuộc này gọi là phổ Các đỉnh hấp thụ l cc i (max ), chiều cao của các đỉnh hấp thụ gọi là cờng độ ( D, , lg, %T ) (hình 1.4) Hình 1.4 Phổ hấp thụ (a)hồng ngoại (b)tử ngoại Ph k quang hc S ph k mt chựm tia Khe vào Khe ra Nguồn sáng Cuvet Lăng kính Đetectơ Khuếch đại Tự ghi Ph k quang hc S nguyờn cu to ph k hai chựm tia Cuvet mẫu Khe vào Nguồn sáng Cuvet…Bc x in t Bức xạ điện từ bao gồm một vùng sóng rất rộng t tia X n súng vụ tuyn Cỏc i lng c trng ca bc x in t Bc súng khong cỏch hai u mỳt Chu kỡ T thi gian ngn nht truyn 1 bc súng qua 1 im trong khụng gian Tn s = 1/T Nng lng : E = h = hc/ S súng = 1/, n v l cm-1 h – hng s Planck, c-tc ỏnh sỏng, – tn s, – bc súng Cỏc i lng c trng ca bc x in t E h h c hc gi l bc súng h hng s… vùng hồng ngoại (phổ hồng ngoại) Phổ hồng ngoại viết tắt là IR (Infrared) quay dao động kích thích điện tử Kớch thớch phõn t Kích thích các quá trình quay, dao động và kích thích electron l bc x nằm trong vùng quang phổ gm ph vi sóng (MW), ph hồng ngoại (IR), ph khả kiến (VIS) và tử ngoại (UV) Năng lợng cần thiết cho quá trình quay nhỏ hơn quá trình dao dộng và quá trình kích thích electron Vựng… UV-VIS-IR MW Vựng ph quang hc Vựng ph quang hc bao gm t vựng ph t ngoi (UV), kh kin(VIS),hng ngoi(IR) Bc sủng : 50 nm n 1 mm nh lut Lambert-Beer Khi chiếu một chùm tia sáng đơn sắc đi qua một môi trờng vật chất thì cờng độ của tia sáng ban đầu (I0) sẽ bị giảm đi chỉ còn là I (hình 1.3) Tỷ số I/I0.100%=T đợc gọi là độ truyền qua Tỷ số (I0-I)/Io.100%=A đợc gọi là độ hấp thụ Hình 1.3 ( d – chiu dy lp. Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học NXB ĐHQG Hà nội ,2006 ( in lần 3 ) 4/ Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Tập 1, NXB Khoa hoc &. Các phƣơng pháp vật lý ứng dụng trong hóa GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu Trƣờng Đại học khoa học Tự nhiên,ĐHQG Hà nội Chương trình học  Các phương pháp vật lý học : Phần. phổ hấp thụ phân tử – Phương pháp phổ quay và dao động – Phương pháp phổ Raman – Phương pháp phổ electron (UV – VIS) 2/ Phương pháp phổ CHTHN ( NMR ) 3/ Phương pháp phổ khối lượng Giới

Xem thêm  Cách xóa mật khẩu ứng dụng Zalo chỉ trong một nốt nhạc siêu đơn giản

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóaphƣơng pháp vật ứng dụng trong hóa GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu Trƣờng Đại học khoa học Tự nhiên,ĐHQG Hà nội Chương trình học  Các phương pháp vật học : Phần I. 1/ Quang phổ hấp thụ phân tử -phổ quay và dao động -phổ Raman -phổ electron (UV – VIS) 2/phổ CHTHN ( NMR ) 3/phổ khối lượng Giới thiệu sách  Tài liệu học chính thức : 1/ Nguyễn Đình Triệuphổhữu cơ vàsinh NXB ĐHQG Hà nội ,2007 2/ Nguyễn Đình Triệu Bài tập và thực tập phổ NXB ĐHQG Hà nội 2007 ( in lần 2) 3/ Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp vật ứng dụng trong hóa học NXB ĐHQG Hà nội ,2006 ( in lần 3 ) 4/ Nguyễn Đình Triệuphân tíchvàTập 1, NXB Khoa hoc & Kỹ thuật ,Hà nội 2001, tập 2 – 2006 Ý nghĩa chung  Ngày nay hña học đang phát triển mạnh mẽ cảthuyết vàdụng,hàng năm cñ hàng vạn chất mới được tổng hợp hoặc tách từ thiên nhiên ra do đñ yêu cầu tách tinh khiết và xác minh cấu tạo của chúng là rất cần thiết,nñ đòi hỏi phải nhanh và chính xác. Ý nghĩa chung  Xưa kia để chứng minh cấu tạo một chất cñ thể mất hàng năm hoặc cñ khi kéo dài cả chục năm thì nay cñ thể thực hiện được sau vài giờ  Vấn đề cấu tạohợp chất hữu cơ được giải quyết nhanh chñng nhờphổ Ý nghĩa chung  Cóng thức cấu tạo benzen C 6 H 6 được đề xuất trước đây (a) (b) (c) (d) Ý nghĩa chung  Cấu tạo vòng benzen hiên nay (a) (b) (c) (d) Chương 1 Đại cƣơng vềphƣơngphổphổ  Phổ hồng ngoại  Phổ Raman  Phổ tử ngoại và khả kiến  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân  Phổ khối lượng C s ca cỏc phng phỏp phphơngphổ dựa trên cơ sở lí thuyết về sự tơng tác củabức xạ điện từ đối vớiphân tử. Quá trình tơng tác đó dẫn đến sự hấp thụ và phát xạ năng l- ợng và có liên quan chặt chẽ đến cấu trúc của phân tử, do đó ngời ta có thể sửphơngphổ để xác định cấu trúc của chúng. […]… hc S nguyờncu to ph k hai chựm tia Cuvet mẫu Khe vào Nguồn sáng Cuvet so sánh g- ơng Cách tử Khe ra g- ơng Tự ghi Khuếch đại Đetectơ Chng 2 Phng phỏp ph hng ngoi (IR- Infrared Spectroscopy) Phng phỏp ph hngngoi Mt phng phỏp ph bin, ng dnghoỏ hc Xỏc nh cỏc nhủm chc v cu to phõn t ca cỏc hp cht hoỏ hc Phõn tớch nh lng Thit b vn hnh khúng phc tp Giỏ thit b khúng quỏ t C sthuyt Vựng ph… rotato vng chc Đối vớiphân tử gồm hai nguyên tử có khối lợng khác nhau ( CO, HCl) có 0 có thể xếp vào mẫu quay của hai quả tạ có khối lợng m1 và m2 Giả thiết làquá trình quay thì khoảng cách giữa hai nguyên tử không thay đổi Mu rotato vng chc r m1 0 m1 r1 m2 r2 m2 S xut hin ph quay Mu rotato vng chc Mẫu rotato vững chắc Momen quay I đợc tính theo biểu thức: I = Mr02đó: r0 = r1 + r… phõn t Khiphân tử hấp thụ năng lợng từ bên ngoài, dn n quỏ trỡnh kớch thớch phõn t Tùy theo năng lợng kích thích lớn hay nhỏ có thể xảy ra quá trình quay, dao động hay kích thích electron kích thích quá trình dao ng trên có thể sửtia sáng vùng hồng ngoại (phổ hồng ngoại) Phổ hồng ngoại viết tắt là IR (Infrared) quay dao động kích thích điện tử Kớch thớch phõn t Kích thíchquá trình… I/I0 = f ( ) Đờng cong biểu diễn sự phụ thuộc này gọi là phổđỉnh hấp thụ l cc i (max ), chiều cao củađỉnh hấp thụ gọi là cờng độ ( D, , lg, %T ) (hình 1.4) Hình 1.4 Phổ hấp thụ (a)hồng ngoại (b)tử ngoại Ph k quang hc S ph k mt chựm tia Khe vào Khe ra Nguồn sáng Cuvet Lăng kính Đetectơ Khuếch đại Tự ghi Ph k quang hc S nguyờncu to ph k hai chựm tia Cuvet mẫu Khe vào Nguồn sáng Cuvet…Bc x in t Bức xạ điện từ bao gồm một vùng sóng rất rộng t tia X n súng vụ tuyn Cỏc i lng c trng ca bc x in t Bc súng khong cỏch hai u mỳt Chu kỡ T thi gian ngn nht truyn 1 bc súng qua 1 imkhụng gian Tn s = 1/T Nng lng : E = h = hc/ S súng = 1/, n v l cm-1 h – hng s Planck, c-tc ỏnh sỏng, – tn s, – bc súng Cỏc i lng c trng ca bc x in t E h h c hc gi l bc súng h hng s… vùng hồng ngoại (phổ hồng ngoại) Phổ hồng ngoại viết tắt là IR (Infrared) quay dao động kích thích điện tử Kớch thớch phõn t Kích thíchquá trình quay, dao động và kích thích electron l bc x nằmvùng quang phổ gm ph vi sóng (MW), ph hồng ngoại (IR), ph khả kiến (VIS) và tử ngoại (UV) Năng lợng cần thiết cho quá trình quay nhỏ hơn quá trình dao dộng và quá trình kích thích electron Vựng… UV-VIS-IR MW Vựng ph quang hc Vựng ph quang hc bao gm t vựng ph t ngoi (UV), kh kin(VIS),hng ngoi(IR) Bc sủng : 50 nm n 1 mm nh lut Lambert-Beer Khi chiếu một chùm tia sáng đơn sắc đi qua một môichất thì cờng độ của tia sáng ban đầu (I0) sẽ bị giảm đi chỉ còn là I (hình 1.3) Tỷ số I/I0.100%=T đợc gọi là độ truyền qua Tỷ số (I0-I)/Io.100%=A đợc gọi là độ hấp thụ Hình 1.3 ( d – chiu dy lp. Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học NXB ĐHQG Hà nội ,2006 ( in lần 3 ) 4/ Nguyễn Đình Triệu Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Tập 1, NXB Khoa hoc &. Các phƣơng pháp vật lý ứng dụng trong hóa GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu Trƣờng Đại học khoa học Tự nhiên,ĐHQG Hà nội Chương trình học  Các phương pháp vật lý học : Phần. phổ hấp thụ phân tử – Phương pháp phổ quay và dao động – Phương pháp phổ Raman – Phương pháp phổ electron (UV – VIS) 2/ Phương pháp phổ CHTHN ( NMR ) 3/ Phương pháp phổ khối lượng Giới

Xem thêm  PHIM HÀNH ĐỘNG KINH ĐIỂN | CHIẾN BINH CỦA THIÊN CHÚA | Phim Hành Động Võ Thuật Hay Nhất

Xem thêm: Cách tắt ứng dụng chạy nền trên iPhone, iPad nhanh chóng, dễ làm – https://bem2.vn

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *