BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021 xã Xuân Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ XUÂN THÀNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

    Số 46 /BC -UBND                                  Xuân Thành, ngày  06  tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2021 xã Xuân Thành

 
 

 

Thực hiện chỉ huy của Phòng Văn hóa thông tin huyện Nghi Xuân về việc báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại những xã, Thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thành báo cáo đơn cử như sau :

1.Thống kê đánh giá hoạt động của hệ thống mạng, máy tính, thiết bị Công nghệ thông tin tại UBND xã

a. Kết quả đạt được: Trong những năm qua các ban ngành, đoàn thể trong xã đã có nhiều cố gắng, nổ lực trong việc triển khai ứng dụng CNTT  vào công việc của mình, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong CNTT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền đến từng đơn vị thôn xóm. Bước đầu đã có hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của UBND xã và các ban ngành, đoàn thể. Xã đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng CNTT, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho việc ứng dụng CNTT cơ bản được thiết lập.

– Trong Ủy Ban Nhân Dân xã có 19 cán bộ công chức đã có máy tính nối mạng
– Khai thác có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống ứng dụng Hồ sơ việc làm và chữ ký số .
– Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều sử dụng thành thạo máy tính ship hàng việc làm và sử dụng thành thạo hộp thư điện tử và internet trong việc trao đổi, khai thác thông tin .
– Đến nay, 19 cán bộ, công chức xã và một số ít chiến sỹ bán chuyên trách xã đã triển khai xong chương trình giảng dạy chuẩn công nghệ thông tin theo TT 03/2014 cuả Bộ TTTT .
– Hệ thống trực tuyến, lịch công tác làm việc điện tử của Ủy Ban Nhân Dân xã quản lý và vận hành tốt

Xem thêm  Gõ tiếng Việt trên Windows 10 không dùng phần mềm thứ ba

2. Tình hình khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa phương .

Mặc dù thời hạn qua, Ủy Ban Nhân Dân xã đã tiến hành công tác làm việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua mạng lưới hệ thống loa truyền thanh xã, thông tin hướng dẫn sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận thanh toán giao dịch một cửa của xã .

3. Hoạt động trang thông tin điện tử của xã và Đài truyền thanh xã

Trang thông tin điện tử xã có Quyết định xây dựng Ban chỉnh sửa và biên tập chương trình, gồm có : Đồng chí Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã – Trưởng ban. Đ / c Công chức Văn hóa – Phó ban trực. Đồng chí Văn phòng – TK, Bí thư ĐTN, P. quản trị UBMTTQ, CT hội LHPN – Thành viên. Ban chỉnh sửa và biên tập có Quyết định xây dựng và Quy chế hoạt động giải trí, phân công trách nhiệm cho từng thành viên để bảo vệ số lượng và chất lượng hoạt động giải trí của Trang thông tin điện tử xã .
Có quyết định hành động xây dựng Ban chỉ huy Ứng dụng công nghệ thông tin .
Trang thông tin điện tử của xã được phong cách thiết kế xây dựng năm 2017, có hình ảnh tiêu biểu vượt trội về văn hóa truyền thống và con người Xuân Thành. Từ khi xây dựng đến nay trang thông tin đã đăng và update tin bài trong TW, tỉnh, huyện trung bình mỗi tuần từ 2 – 3 bài phản ánh kịp thời những tin tức, sự kiện trong tỉnh, huyện, xã .

Xem thêm  Cách chuyển liên quan sang the nhớ

5. Việc sử dụng máy tính và khai thác thông tin tại thôn

          Năm 2017, 11 thôn được cấp máy tính kết nối mạng. Qua một năm sử dụng các thôn cơ bản đã biết nhận các văn bản gửi đến, khai thác trang thông tin điện tử của xã. Tuy nhiên lực lượng sử dụng máy tính còn là cán bộ Đoàn nhưng đội ngũ cán bộ đoàn biến động thường xuyên. Bí thư, Trưởng thôn hầu hết đã cao tuổi, việc sử dụng còn hạn chế.

          6. Những khó khăn hạn chế:– Ứng dụng và phát triển CNTT là sự phát triển rất nhanh về công nghệ, tốc độ tăng trưởng cũng như phạm vi và khả năng ứng dụng. Trong khi đó điểm xuất phát của xã ở mức thấp cả về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, khả năng ứng dụng và trình độ phát triển CNTT.

– Một số ít cán bộ về trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa phối hợp ngặt nghèo quy trình ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Chưa chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ vận dụng CNTT, thay đổi lề lối thao tác, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác làm việc .
– Công tác đào tạo và giảng dạy và tăng trưởng nguồn nhân lực CNTT chưa theo kịp nhu yếu cả về số lượng, cơ cấu tổ chức, mô hình, Lever và chất lượng .
– Việc ứng dụng CNTT dưới thôn xóm còn khó khăn vất vả. Máy tính chưa được liên kết mạng mà đang dùng mạng 4G nên nhiều khi còn gián đoạn ảnh hưởng tác động đến việc update việc làm .

Xem thêm  PHIM HÀNH ĐỘNG CHIẾU RẠP 2020 | HUYỀN THOẠI THẦN KIẾM | Phim Hành Động Hay Nhất 2020

                                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH

– Phòng VH& TT huyện NX;  (Báo cáo);                                                    P. CHỦ TỊCH

– TT Đảng ủy, TT HĐND ;

– Lãnh đạo UBND;                                                                                 (Đã Ký)

– TT MTTQ và các tổ chức thành viên;                                                  

– Lưu: VP, VH./.                                                                

                                                                                              Trần Hoàng Điệp

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *