Hướng dẫn xoay ngang 1 trang Word bất kỳ

Bước 1: Ngắt section riêng cho trang giấy cần xoay

Ví dụ: Khi soạn thảo công văn, bạn muốn xoay ngang trang thứ 2

[external_link_head]

Bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang 2 và chọn Page Layout -> Break -> Contiounus

Hướng dẫn xoay ngang 1 trang Word bất kỳ

Hình 1. Ngắt section riêng với các trang khác trong văn bản.

[external_link offset=1]

Bước 2: Kiểm tra xem đã ngắt thành công section

Bạn chọn Insert -> Header -> Edit Header. Sau đó nhấn chọn phím  Esc trên bàn phím để kết thúc. Nếu trang văn bản được chia thành hai section khác nhau là bạn đã ngắt thành công

Hướng dẫn xoay ngang 1 trang Word bất kỳ

Hình 2. Hai section khác nhau đã được ngắt thành công.

Bước 3: Xoay ngang trang giấy

Bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trên trang giấy cần xoay(đã được tách riêng section) và chọn Page Layout -> Orientation -> Landscape để xoay ngang trang giấy

[external_link offset=2]

Hướng dẫn xoay ngang 1 trang Word bất kỳ

Hình 3. Cách xoay trang ngang trang giấy

Bước 4: Sau khi xoay ngang trang giấy bạn sẽ được kết quả như sau:

Hướng dẫn xoay ngang 1 trang Word bất kỳ[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Top 15 Best OFFLINE Games for Android 2020 | 15 High Graphics OFFLINE Games for Android | Chỉ dẫn chi tiết các thủ thuật về game

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *