Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Rate this post

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một cho phần thu nhập của người lao động khi họ bị bệnh, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Nhiều người lao động hiện nay chọn hưởng BHXH 1 lần thay vì đợi đến tuổi nghỉ hưu để được hưởng lương hưu. Vậy điều kiện hưởng, cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định như thế nào? 

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Mục lục bài viết

Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

( i ) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH .
( ii ) Lao động nữ hoạt động giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không liên tục tham gia BHXH tự nguyện .
( iii ) Ra quốc tế để định cư .
( iv ) Đang mắc một trong những bệnh nguy hại đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang tiến trình AIDS và những bệnh khác theo lao lý của Bộ Y tế .
( v ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, học viên quân đội, công an, … khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu .
( vi ) Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không liên tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH .

Để biết thêm những quy định về bảo hiểm xã hội một lần, xem thêm: Bảo hiểm xã hội một lần – những quy định cần biết

Xem thêm  Địa chỉ trung tâm bảo hành máy giặt Electrolux

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần 

Người lao động đóng BHXH bắt buộc

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng: i) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; ii) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Cụ thể, theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014) 

Trong đó :
– Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm .
Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời hạn đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang quá trình đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi .
– Mbqtl là mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH .

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Theo Điều 2 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động áp dụng từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 như sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,01
4,25
4,02
3,89
3,61
3,46
3,52
3,53
3,40
3,29
3,06
2,82
2,62
2,42

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,97
1,84
1,69
1,42
1,30
1,22
1,18
1,17
1,14
1,10
1,06
1,03
1,00
1,0
Lưu ý : Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời hạn đóng BHXH chưa đủ 01 năm được tính bằng 22 % các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH .
Ví dụ : Bạn đi làm từ tháng 01/2017 đến tháng 02/2021 là có 2 tiến trình đóng BHXH với mức lương đóng BHXH tương ứng 5.000.000 đ từ 01/2017 – 02/2019 và 5.200.000 đ cho gia đoạn từ 03/2019 – 02/2021 thì tính ra :
– Tổng thời hạn tham gia BHXH của bạn là 04 năm 02 tháng ( làm tròn 4,5 năm ) .
– Thời điểm đủ điều kiện kèm theo nộp hồ sơ hưởng BHXH 01 lần từ tháng 03/2021. Nếu năm 2021, bạn làm thủ tục hưởng BHXH 01 lần thì sẽ được nhận :
Mức lương trung bình = { ( 12 x 5.000.000 x 1,1 ) + ( 12 x 5.000.000 x 1,06 ) + ( 2 x 5.000.000 x 1,03 ) + ( 10 x 5.200.000 x 1,03 ) + ( 12 x 5.200.000 x 1 ) + ( 2 x 5.200.000 x 1 ) } : 50 = 5.325.000 đ
Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần = 2 x 5.325.000 đ x 4,5 = 47.926.800 đ .

Xem thêm  Tìm số có năm chữ số biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9. Trả lời: số cần tìm là? - BEM2.VN

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn cụ thể cách tính tiền BHXH 01 lần mà người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Mức hưởng BHXH 01 lần = (1,5 x Mbqtn x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtn x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014) – Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (*)

Trong đó :
– Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm .
Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời hạn đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang quá trình đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi .
– ( * ) Trường hợp mắc các bệnh nguy hại đến tính mạng con người theo pháp luật không bị trừ số tiền Nhà nước tương hỗ đóng BHXH tự nguyện .
– Số tiền Nhà nước tương hỗ đóng BHXH tự nguyện ( vận dụng từ ngày 01/01/2018 ) được tính bằng tổng số tiền Nhà nước tương hỗ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện. Mức tương hỗ của từng tháng được tính theo công thức sau :

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác)

– Mbqtn là mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH .

Mbqtn = (Số tháng đóng BHXH x Thu nhập tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH 

Xem thêm  Cập nhật giá vé Bò Cạp Vàng mới nhất, chi tiết nhất và đầy đủ nhất

Theo Điều 3 Thông tư 23/2020 / TT-BLĐTBXH, mức kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động vận dụng từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 như sau :

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,97
1,84
1,69
1,42
1,30
1,22
1,18

Năm

năm ngoái
năm nay
2017
2018
2019
2020
2021

Mức điều chỉnh

1,17
1,14
1,10
1,06
1,03
1,00
1,00
Lưu ý : Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời hạn đóng BHXH chưa đủ 01 năm được tính bằng 22 % các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH, trừ đi số tiền nhà nước tương hỗ đóng. Mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH .

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong nghành nêu trên được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc thông dụng kiến thức và kỹ năng pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại .
  2. Bài viết có sử dụng những kỹ năng và kiến thức hoặc quan điểm của các chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng đáng tin cậy. Tại thời gian trích dẫn những nội dung này, chúng tôi chấp thuận đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tìm hiểu thêm, bởi nó hoàn toàn có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết .
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: bem2vnn@gmail.com

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *