Các phím tắt sử dụng trong Word và Excel 2007 – TTTH

Word

Excel

Phím tắt

Tác dụng

Phím tắt

Tác dụng

Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi Ctrl+2 Giãn dòng đôi (2) F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng Ctrl+L Canh dòng trái Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới Ctrl+R Canh dòng phải Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải Ctrl+E Canh dòng giữa Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn Ctrl+J Canh dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn Ctrl+N Tạo file mới Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn Ctrl+O Mở file đã có = Bắt đầu một công thức Ctrl+S Lưu nội dung file F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô Ctrl+P In ấn file Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn F12 Lưu tài liệu với tên khác F3 Dán một tên đã đặt trong công thức F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở Ctrl+X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung đã chọn Alt + = Chèn công thức AutoSum Ctrl+V Dán tài liệu Ctrl + ;  Cập nhật ngày tháng Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm Ctrl + Shift + : Nhập thời gian Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) Ctrl+K Chèn một Hyperlink Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ Ctrl  + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm Ctrl+1  Hiển thị lệnh Cell trong menu Format Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân) Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân Ctrl+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm Ctrl+Shift+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl + Shift +  – Bỏ đường viền Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+K Tạo liên kết (link) Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa Ctrl+[ Giảm 1 cỡ chữ Ctrl + 9 Ẩn dòng Ctrl+W Đóng file Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn Ctrl+Q Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)   Ctrl+Shift+> Tăng 2 cỡ chữ   Ctrl+Shift+< Giảm 2 cỡ chữ   Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước khi in   Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window   Ctrl+ (enter) Ngắt trang   Ctrl+Home Về đầu file   Ctrl+End Về cuối file   Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc   Start+D Chuyển ra màn hình Desktop   Start+E Mở cửa sổ Internet Explore, My computer   Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word ở dạng Outline   Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word ở dạng Normal   Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout   Ctrl+Alt+L Đánh số và ký tự tự động   Ctrl+Alt+F Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang   Ctrl+Alt+D Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó   Ctrl+Alt+M Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích F4 Lặp lại lệnh vừa làm Ctrl+Alt+1 Tạo heading 1 Ctrl+Alt+2 Tạo heading 2 Ctrl+Alt+3 Tạo heading 3 Alt+F8 Mở hộp thoại Macro Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2) Ctrl++ Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2) Ctrl+Space (dấu cách) Trở về định dạng font chữ mặc định Esc Bỏ qua các hộp thoại Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển) Alt+F10 Phóng to màn hình (Zoom) Alt+F5 Thu nhỏ màn hình Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình Tab Dãn cách một khoảng hoặc đưa xuống cấp con của hệ thống đánh số numbering Shift+Tab Đưa lên cấp cha của hệ thống đánh số numbering Shift+F3 Chuyển đổi chữ hoa chữ thường Print Screen Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt + ký tự gạch chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên.
Xem thêm  Tìm tên và địa chỉ qua số điện thoại lạ, thuê bao nặc danh bí ẩn

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *