Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (510.89 KB, 10 trang )

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

CHUYÊN ĐỀ
SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU MICROSOFT
POWERPOINT ĐỂ SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
I. Khởi động và làm quen với Powerpoint
*Khởi động MSpowerpoint bằng một trong hai cách sau:
– C1: Chọn lệnh start -> All programs -> Microsoft Powerpoint
– C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
trên màn hình nền
Sau khi khởi động một trang chiếu chưa có nội dung sẽ được tự động tạo ra như
hình sau:

Màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu PowerPoint
* Để thêm trang chiếu mới
– Chọn Insert -> New slide
– Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái và nhấn phím Enter

Hoặc chọn trang
chiếu trong ngăn
bên trái và nhấn
phím Enter

Để thêm trang chiếu mới
chọn Insert-> New slide

Trang 1

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

* Để nhập nội dung cho trang chiếu: Chọn trang chiếu cần nhập nội dung và gõ
nội dung vào (như hình dưới)

Nháy chuột
vào đây để
nhập nội dung

* Nếu muốn xóa một trang chiếu, chọn trang chiếu đó (trong ngăn bên trái) và
nhấn phím Delete (như hình dưới)

Hoặc chọn trang
chiếu trong ngăn
bên trái và nhấn
phím Delete

* Lưu bài trình chiếu:
– Chọn File -> Save
– Nháy nút lệnh save

trên thanh công cụ

Trang 2

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
* Trình chiếu:
– Nháy chọn trang chiếu đầu tiên và nháy nút

ở góc trái phía dưới

màn hình
– Chọn lệnh Slide show -> view show
– Nhấn phím F5
II/ Màu sắc trên trang chiếu
1/Màu nền cho trang chiếu
– Để tạo màu nền cho trang chiếu ta thực hiện:
1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái
2. Chọn Format -> Background
3. Nháy mũi tên

và chọn mà thích hợp

4. Nháy nút Apply trên hộp thoại (như hình dưới)

(Hình tạo màu
nền cho trang chiếu)
Lưu ý: Nếu nháy nút Apply to all trong hộp thoại màu nền sẽ được áp dụng cho
toàn bộ bài chiếu
2/ Định dạng nội dung văn bản
– Một số khả năng định dạng văn bản gồm:
+ Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ.
+ Căn lề: Căn trái, căn giữa, căn phải trong khung chứa

Trang 3

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

– Để thực hiện định dạng: Ta chọn phần văn bản cần định dạng và sử dụng
các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng tương tự như trong Word

3/Sử dụng mẫu bài trình chiếu
– Khi ta nháy nút Design
trên thanh công cụ. Các mẫu bài trình chiếu
có sẵn xuất hiện ở ngăn bên phải cửa sổ.
– Để áp dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn ta chọn các trang chiếu và thực
hiện
1. Nháy nút mũi tên bên phải mẫu
2. Nháy Apply to selected slides để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã
chọn hoặc Apply to All slides để áp dụng cho mọi trang chiếu

II/ Thêm hình ảnh cho trang chiếu
1/Để chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu thực hiện:
1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào
2. Chọn lệnh Insert -> Picture -> From file. Hộp thoại Insert picture xuất
hiện.
3. Chọn thư mục chứa tệp hình ảnh trong ô Look in
4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert (như hình dưới)

Xem thêm  Xem Danh Sách Wifi Đã Truy Cập Trên Iphone, Android, Máy Tính

Trang 4

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

(Bảng chọn Insert)

(Hộp thoại Insert Picture)
Kết quả chèn hình ảnh được thể hiển ngay trên trang chiếu

Lưu ý: Ngoài cách trên ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các
lệnh quen thuộc Copy và Paste

Trang 5

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

2. Sao chép và di chuyển trang chiếu
– Cách thức thuận tiện nhất để sao chép và di chuyển các trang chiếu là hiển thị
bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp bằng cách nháy nút
ở góc trái bên dưới
cửa sổ (hình dưới)

Con trỏ

– Trong chế độ sắp xếp ta có thể thực hiện các thao tác sau với trang chiếu:
+ Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồng
thời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột

+ Sao chép toàn bộ trang chiếu: Chọn trang chiếu cần sao chépvà nháy nút copy
trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vào vị trí cần sao chép (giữa hai trang
chiếu, khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dài nhấp nháy) và nháy nút paste
+ Di chuyển toàn bộ trang chiếu: Tương tự như thao tác nhưng sử dụng nút Cut
thay cho nút Copy
IV/ Tạo các hiệu ứng động
1/ Chuyển trang chiếu
Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu như sau:
1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng
2. Mở bảng chọn Slide Show -> Slide Transition
3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn xuất hiện sau đó ở bên phải cửa
sổ
– Tùy chọn trên cùng No Transitoin (không hiệu ứng) là ngầm định

Trang 6

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

– Có 2 tùy chọn điều khiển việc chuyển trang
+ On mouse click: Chuyển trang tiếp theo sau khi nháy chuột
+ Automatically after: Tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian. Nếu ta
nháy chuột trong khoảng thời gian này, trang chiếu cũng được hiển thị
– Chọn tốc độ chuyển tiếp ở ô Speed
– Chọn âm thanh đi kèm ở ô Sound (như hình dưới)

1. Chọn hiệu ứng chuyển tiếp
2. Chọn tốc độ chuyển tiếp

3. Chọn âm thanh đi kèm
4. Chuyển trang chiếu khi
nháy chuột

5. Tự động chuyển
trang chiếu

(Hình tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu)
– Nếu muốn áp dụng một hiệu ứng chuyển cho tất cả các trang chiếu ta
nháy nút Apply to all Slides
2/ Tạo hiệu ứng động cho đối tượng
1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn
2. Mở bảng chọn Slide show -> Animation schemes
3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ (như hình
dưới)

1. Chọn hiệu ứng
3. Nháy chọn nút này để áp
dụng cho mọi trang chiếu
2. Nháy chọn nút này để áp
dụng cho trang chiếu đa chọn

Trang 7

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

(hình tạo hiệu ứng động cho đối tượng)

Nếu muốn áp dụng hiệu ứng đã chọn cho mọi trang chiếu ta nháy nút Aplly to
all slides
V. Chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
1/ Chèn âm thanh vào trang chiếu:
Thực hiện các thao tác sau để chèn âm thanh vào trang chiếu
1. Chọn trang chiếu cần chèn tệp âm thanh vào
2. Chọn lệnh Insert -> Movies and sound -> Sound From File
3. Chọn thư mục lưu tệp âm thanh trong ô Look in
4. Chọn tệp cần chèn và nháy Insert (như hình dưới)

Trang 8

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

Xem thêm  SharePoint là gì? microsoft sharepoint là gì?

Chạy khi nháy chuột

Chạy tự động

– Âm thanh được chèn trên trang chiếu như một biểu tượng có dạng chiếc loa
nhỏ
Tệp âm thanh

2/ Chèn đoạn phim vào trang chiếu
Thực hiện các thao tác sau để chèn đoạn phim vào trang chiếu:
1. Chọn trang chiếu cần đoạn phim vào
2. Chọn lệnh Insert -> Movies and sound -> Movie From File
3. Chọn thư mục lưu tệp phim trong ô Look in

4. Chọn tệp cần chèn và nháy Insert (như hình dưới)

Trang 9

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề: Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử

Chạy tự động

Chạy khi nháy chuột

Đoạn phim được chèn trên trang chiếu thường xuất hiện như một khung hình
chữ nhật trên trang chiếu
Tệp phim

Trang 10

GV: Huỳnh Thị Nhứ Ý

Chuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử * Để nhập nội dung cho trang chiếu : Chọn trang chiếu cần nhập nội dung và gõnội dung vào ( như hình dưới ) Nháy chuộtvào đây đểnhập nội dung * Nếu muốn xóa một trang chiếu, chọn trang chiếu đó ( trong ngăn bên trái ) vànhấn phím Delete ( như hình dưới ) Hoặc chọn trangchiếu trong ngănbên trái và nhấnphím Delete * Lưu bài trình chiếu : – Chọn File -> Save – Nháy nút lệnh savetrên thanh công cụTrang 2GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử – Nhấn tổng hợp phím Ctrl + S * Trình chiếu : – Nháy chọn trang chiếu tiên phong và nháy nútở góc trái phía dướimàn hình – Chọn lệnh Slide show -> view show – Nhấn phím F5II / Màu sắc trên trang chiếu1 / Màu nền cho trang chiếu – Để tạo màu nền cho trang chiếu ta thực thi : 1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái2. Chọn Format -> Background3. Nháy mũi tênvà chọn mà thích hợp4. Nháy nút Apply trên hộp thoại ( như hình dưới ) ( Hình tạo màunền cho trang chiếu ) Lưu ý : Nếu nháy nút Apply to all trong hộp thoại màu nền sẽ được vận dụng chotoàn bộ bài chiếu2 / Định dạng nội dung văn bản – Một số năng lực định dạng văn bản gồm : + Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ. + Căn lề : Căn trái, căn giữa, căn phải trong khung chứaTrang 3GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử – Để thực thi định dạng : Ta chọn phần văn bản cần định dạng và sử dụngcác nút lệnh trên thanh công cụ định dạng tương tự như như trong Word3 / Sử dụng mẫu bài trình chiếu – Khi ta nháy nút Designtrên thanh công cụ. Các mẫu bài trình chiếucó sẵn Open ở ngăn bên phải hành lang cửa số. – Để vận dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn ta chọn những trang chiếu và thựchiện1. Nháy nút mũi tên bên phải mẫu2. Nháy Apply to selected slides để vận dụng mẫu cho những trang chiếu đãchọn hoặc Apply to All slides để vận dụng cho mọi trang chiếuII / Thêm hình ảnh cho trang chiếu1 / Để chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu triển khai : 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào2. Chọn lệnh Insert -> Picture -> From file. Hộp thoại Insert picture xuấthiện. 3. Chọn thư mục chứa tệp hình ảnh trong ô Look in4. Nháy chọn tệp đồ họa thiết yếu và nháy Insert ( như hình dưới ) Trang 4GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử ( Bảng chọn Insert ) ( Hộp thoại Insert Picture ) Kết quả chèn hình ảnh được thể hiển ngay trên trang chiếuLưu ý : Ngoài cách trên ta còn hoàn toàn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cáclệnh quen thuộc Copy và PasteTrang 5GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử2. Sao chép và vận động và di chuyển trang chiếu – Cách thức thuận tiện nhất để sao chép và chuyển dời những trang chiếu là hiển thịbài trình chiếu trong chính sách sắp xếp bằng cách nháy nútở góc trái bên dướicửa sổ ( hình dưới ) Con trỏ – Trong chính sách sắp xếp ta hoàn toàn có thể thực thi những thao tác sau với trang chiếu : + Chọn trang chiếu : Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồngthời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột + Sao chép hàng loạt trang chiếu : Chọn trang chiếu cần sao chépvà nháy nút copytrên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vào vị trí cần sao chép ( giữa hai trangchiếu, khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dài nhấp nháy ) và nháy nút paste + Di chuyển hàng loạt trang chiếu : Tương tự như thao tác nhưng sử dụng nút Cutthay cho nút CopyIV / Tạo những hiệu ứng động1 / Chuyển trang chiếuCác bước đặt hiệu ứng chuyển cho những trang chiếu như sau : 1. Chọn những trang chiếu cần tạo hiệu ứng2. Mở bảng chọn Slide Show -> Slide Transition3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn Open sau đó ở bên phải cửasổ – Tùy chọn trên cùng No Transitoin ( không hiệu ứng ) là ngầm địnhTrang 6GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử – Có 2 tùy chọn điều khiển và tinh chỉnh việc chuyển trang + On mouse click : Chuyển trang tiếp theo sau khi nháy chuột + Automatically after : Tự động chuyển trang sau một khoảng chừng thời hạn. Nếu tanháy chuột trong khoảng chừng thời hạn này, trang chiếu cũng được hiển thị – Chọn vận tốc chuyển tiếp ở ô Speed – Chọn âm thanh đi kèm ở ô Sound ( như hình dưới ) 1. Chọn hiệu ứng chuyển tiếp2. Chọn vận tốc chuyển tiếp3. Chọn âm thanh đi kèm4. Chuyển trang chiếu khinháy chuột5. Tự động chuyểntrang chiếu ( Hình tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu ) – Nếu muốn vận dụng một hiệu ứng chuyển cho tổng thể những trang chiếu tanháy nút Apply to all Slides2 / Tạo hiệu ứng động cho đối tượng1. Chọn những trang chiếu cần vận dụng hiệu ứng động có sẵn2. Mở bảng chọn Slide show -> Animation schemes3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải hành lang cửa số ( như hìnhdưới ) 1. Chọn hiệu ứng3. Nháy chọn nút này để ápdụng cho mọi trang chiếu2. Nháy chọn nút này để ápdụng cho trang chiếu đa chọnTrang 7GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tử ( hình tạo hiệu ứng động cho đối tượng người tiêu dùng ) Nếu muốn vận dụng hiệu ứng đã chọn cho mọi trang chiếu ta nháy nút Aplly toall slidesV. Chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu1 / Chèn âm thanh vào trang chiếu : Thực hiện những thao tác sau để chèn âm thanh vào trang chiếu1. Chọn trang chiếu cần chèn tệp âm thanh vào2. Chọn lệnh Insert -> Movies and sound -> Sound From File3. Chọn thư mục lưu tệp âm thanh trong ô Look in4. Chọn tệp cần chèn và nháy Insert ( như hình dưới ) Trang 8GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tửChạy khi nháy chuộtChạy tự động hóa – Âm thanh được chèn trên trang chiếu như một biểu tượng có dạng chiếc loanhỏTệp âm thanh2 / Chèn đoạn phim vào trang chiếuThực hiện những thao tác sau để chèn đoạn phim vào trang chiếu : 1. Chọn trang chiếu cần đoạn phim vào2. Chọn lệnh Insert -> Movies and sound -> Movie From File3. Chọn thư mục lưu tệp phim trong ô Look in4. Chọn tệp cần chèn và nháy Insert ( như hình dưới ) Trang 9GV : Huỳnh Thị Nhứ ÝChuyên đề : Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint để soạn giáo án điện tửChạy tự độngChạy khi nháy chuộtĐoạn phim được chèn trên trang chiếu thường Open như một khung hìnhchữ nhật trên trang chiếuTệp phimTrang 10GV : Huỳnh Thị Nhứ Ý

Xem thêm  Phim hài in English – Vietnamese-English Dictionary

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *