Hướng dẫn về gói viện trợ kích thích kinh tế COVID-19 | Consumer Financial Protection Bureau

Mục lục bài viết

Tôi nhận trợ cấp hưu trí An sinh Xã hội, trợ cấp cho người khuyết tật, người sống sót, thu nhập bảo vệ bổ trợ ( SSI ) hoặc trợ cấp cựu chiến binh. Tôi có tự động hóa đủ điều kiện kèm theo nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế không ?

Trong 1 số ít trường hợp, nếu quý vị nhận được một số ít phúc lợi nhất định, quý vị sẽ tự động hóa nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế. Hãy chắc như đinh rằng quý vị đọc thêm thông tin để biết liệu khoản viện trợ này có vận dụng cho quý vị hay không và để biết liệu quý vị có cần gửi cho IRS thông tin bổ trợ hay không và cách quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ của mình .IRS đang thực thi giúp một số ít người thụ hưởng nhất định nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế dễ dàng hơn bằng cách sử dụng thông tin từ những chương trình phúc lợi để tự động hóa gửi giao dịch thanh toán .Quý vị sẽ đủ điều kiện kèm theo nhận khoản viện trợ tự động hóa này chỉ khi :

 • Quý vị không được yêu cầu khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019 vì quý vị có mức thu nhập hạn chế; và
 • Quý vị nhận được một trong những phúc lợi sau:
  • Trợ cấp hưu trí an sinh xã hội, trợ cấp cho người sống sót hoặc khuyết tật (SSDI) từ Cơ quan An sinh Xã hội
  • Thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI) từ Cơ quan Quản lý An Sinh Xã Hội
  • Trợ cấp Hưu trí Đường sắt và Trợ cấp cho người sống sót từ Hội đồng Hưu trí Đường sắt Hoa Kỳ
  • Bồi thường thương tật cho cựu chiến binh, trợ cấp hưu trí hoặc phúc lợi cho người sống sót từ Bộ Cựu Chiến Binh

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận khoản viện trợ tự động, quý vị sẽ nhận được $1200 ($2400 nếu vợ/chồng của quý vị cũng được nhận viện trợ). Quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ này tự động giống như phương thức quý vị nhận được các khoản phúc lợi, bằng cách gửi tiền trực tiếp hoặc bằng chi phiếu. Quý vị sẽ không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để nhận được khoản viện trợ này.

Nếu quý vị đủ điều kiện kèm theo nhận khoản viện trợ tự động hóa trải qua chương trình phúc lợi nhưng quý vị cũng có con là người nhờ vào dưới 17 tuổi, quý vị hoàn toàn có thể cần phân phối cho IRS thông tin về người phụ thuộc vào để nhận khoản viện trợ bổ trợ. Quý vị sẽ nhận được thêm khoản viện trợ là USD 500 cho mỗi trẻ nhỏ dưới 17 tuổi. IRS cho biết quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu thêm khoản hổ trợ khi quý vị khai thuế vào năm tới .Nếu quý vị nhận được một trong những phúc lợi này nhưng đã nộp thuế vào năm 2018 hoặc 2019 hoặc dự tính nộp thuế vào năm 2019, chính do quý vị nhận được thu nhập bổ trợ từ lương hưu hoặc một nguồn khác, quý vị sẽ nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc năm 2018 nếu quý vị chưa khai thuế cho năm 2019 .Cho dù quý vị nhận được khoản tương hỗ theo phương pháp nào, IRS sẽ gửi thư cho quý vị tới địa chỉ mới nhất được ghi lại trong hồ sơ khoảng chừng 15 ngày sau khi họ gửi tiền để cho quý vị biết phải làm gì nếu quý vị gặp bất kể yếu tố gì cũng như thông tin liên lạc quý vị hoàn toàn có thể sử dụng nếu có vướng mắc .

Tôi cần triển khai những hành vi nào để nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế ?

Nếu quý vị nhận trợ cấp phúc lợi xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, lương hưu ngành đường tàu hoặc cựu chiến binh, quý vị tự động hóa đủ điều kiện kèm theo nhận được khoản viện trợ. Tìm hiểu thêm để xác lập khoản viện trợ này có vận dụng cho quý vị không .Hầu hết mọi người sẽ không cần phải thực thi bất kể hành vi nào và IRS sẽ tự động hóa gửi khoản viện trợ tới quý vị. Với 1 số ít người đủ điều kiện kèm theo nhận khoản viện trợ, IRS sẽ cần thêm thông tin từ họ trước khi gửi tiền cho người đó. Quý vị sẽ cung ứng thông tin qua một trong hai cổng thông tin IRS khác nhau. Điều quan trọng là quý vị cung ứng thông tin này bằng cách sử dụng cổng thông tin IRS tương thích để IRS hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý thông tin của quý vị một cách nhanh gọn .

 • Nếu quý vị đã khai thuế của năm 2018 hoặc 2019, hãy truy cập cổng thông tin “ Nhận Khoản Viện Trợ Của Tôi ” để kiểm tra trạng thái khoản viện trợ của mình. Cổng thông tin này sẽ cho quý vị biết liệu khoản viện trợ của quý vị đã được xử lý chưa và liệu IRS có cần thêm thông tin trước khi gửi cho quý vị khoản viện trợ.
  • Nếu khoản viện trợ đã được xử lý, IRS không cần thêm thông tin nào từ quý vị vào thời điểm này.
  • Nếu quý vị đã trả tiền thuế bổ sung khi nộp tờ khai thuế, có thể IRS không có thông tin tài khoản thanh toán của quý vị để gửi trực tiếp khoản viện trợ tới quý vị. Quý vị có thể trực tiếp cung cấp thông tin trong cổng thông tin để IRS có thể xử lý thông tin này nhanh chóng và gửi khoản viện trợ tới quý vị. Nếu IRS không có thông tin tiền gửi trực tiếp của quý vị và quý vị không cung cấp cho họ, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi bằng chi phiếu tới địa chỉ ghi trong hồ sơ.
 • Nếu quý vị vẫn cần khai thuế năm 2018 hoặc 2019 nhưng quý vị chưa khai, vui lòng khai thuế trước khi IRS gửi cho quý vị khoản viện trợ.
 • Nếu quý vị thường không khai thuế bởi vì quý vị có thu nhập hạn chế, quý vị sẽ cần gửi thông tin cho IRS trước để họ có thể gửi khoản viện trợ cho quý vị. Quý vị có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách sau:
  • truy cập non-filers portal (cổng thông tin dành cho người không khai thuế ) và gửi thông tin cá nhân để IRS có thể gửi cho quý vị khoản viện trợ; hoặc
  • nộp tờ khai thuế năm 2019. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể thực hiện việc này miễn phí.
Xem thêm  Cách dùng song song tai nghe và loa ngoài trên Windows 10 April Update - https://bem2.vn

IRS sẽ gửi khoản viện trợ của tôi bằng cách nào ?

Nếu quý vị nhận được khoản trợ cấp phúc lợi xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, trợ cấp hưu trí đường tàu hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi tới quý vị theo cùng phương pháp quý vị nhận được những phúc lợi trên. Tìm hiểu thêm để xác lập khoản viện trợ này có vận dụng cho quý vị không .Khoản Hỗ trợ do Tác động Kinh tế sẽ được gửi trực tiếp vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của quý vị, hoặc check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn sẽ được gửi tới quý vị qua bưu điện .

Nếu quý vị nhận được khoản hoàn thuế

Nếu quý vị đã nhận được khoản hoàn thuế trải qua ký gửi trực tiếp với những khoản thuế gần đây nhất ( 2019 hoặc 2018 ), IRS có thông tin thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của quý vị trong hồ sơ và họ sẽ gửi Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế trực tiếp đến thông tin tài khoản đó .

Nếu quý vị nợ tiền thuế

Nếu quý vị đã nộp thuế với lần khai thuế gần đây nhất ( năm 2019 hoặc 2018 ), quý vị sẽ nhận được check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn được gửi tới địa chỉ mà IRS có lưu trong hồ sơ .Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra trạng thái của Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của mình trải qua công cụ Nhận Khoản Viện Trợ Của Tôi của IRS .

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin qua cổng thông tin IRS dành cho người không khai thuế

Nếu quý vị đã phân phối thông tin cá thể cho IRS qua cổng thông tin dành cho người không khai thuế, tiền viện trợ của quý vị sẽ được gửi trực tiếp vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc liên hiệp tín dụng thanh toán hoặc thẻ trả trước quý vị đã phân phối khi gửi thông tin của mình. Nếu quý vị không phân phối thông tin thông tin tài khoản giao dịch thanh toán, chi phiếu sẽ được gửi đến địa chỉ quý vị đã phân phối .Cho dù quý vị nhận được khoản viện trợ qua phương pháp nào, IRS sẽ gửi cho quý vị một lá thư qua bưu điện đến địa chỉ mới nhất họ lưu trong hồ sơ – khoảng chừng 15 ngày sau khi họ gửi khoản viện trợ để thông tin cho quý vị biết phải làm gì nếu gặp bất kể yếu tố gì, gồm có cả trường hợp quý vị chưa nhận được khoản viện trợ .

Tôi hoàn toàn có thể cung ứng cho IRS thông tin thông tin tài khoản để nhận ký gửi trực tiếp không ?

Nếu quý vị nhận được khoản trợ cấp phúc lợi xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, trợ cấp hưu trí đường tàu hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi tới quý vị theo cùng phương pháp quý vị nhận được những phúc lợi trên. Tìm hiểu thêm để xác lập khoản viện trợ này có vận dụng cho quý vị không .

Xem thêm  Những điều bạn nên biết về Mitrochondria

Nếu quý vị đã khai thuế năm 2018 hoặc 2019 và nợ thuế khi khai thuế, quý vị sẽ nhận được check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn được gửi qua bưu điện. Nếu quý vị đã nộp thuế nhưng nhận được khoản hoàn thuế được gửi trực tiếp, quý vị sẽ nhận được khoản hoàn thuế gửi tới cùng một tài khoản và sẽ không thể cập nhật thông tin này tại thời điểm này.

Nếu quý vị không tiếp tục khai thuế và quý vị đang phân phối thông tin của mình cho IRS trải qua non-filers portal ( cổng thông tin dành cho người không khai thuế ), quý vị hoàn toàn có thể cung ứng thông tin thông tin tài khoản trực tiếp trong cổng để nhận ký gửi trực tiếp .Nếu quý vị được nhu yếu cung ứng thông tin thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và muốn khoản viện trợ được gửi vào thẻ trả trước của quý vị, hãy trực tiếp nhập định tuyến tiền gửi trực tiếp của thẻ và số thông tin tài khoản trong cổng thông tin. Kiểm tra thông tin tài khoản trực tuyến hoặc gọi cho nhà phân phối thẻ để tìm hiểu và khám phá xem thông tin tài khoản trả trước của quý vị có đủ điều kiện kèm theo nhận tiền gửi trực tiếp hay không, đây là cách nhanh nhất quý vị hoàn toàn có thể nhận khoản viện trợ .

Tôi đã chuyển đi nơi khác từ khi tôi khai hồ sơ thuế. Tôi hoàn toàn có thể update địa chỉ mới bằng cách nào ?

Nếu quý vị đã nhận được khoản hoàn thuế trải qua ký gửi trực tiếp với tờ khai thuế mới nhất ( năm 2019 hoặc 2018 ), IRS sẽ gửi tiền trực tiếp vào thông tin tài khoản này và họ sẽ không cần địa chỉ update của quý vị. Nếu quý vị chưa nộp thuế năm 2019, IRS sẽ nhận được địa chỉ update của quý vị trải qua tờ khai thuế. IRS khuyến khích mọi người sử dụng những giải pháp điện tử này để phân phối thông tin vì họ không hề giải quyết và xử lý những nhu yếu đổi khác địa chỉ tại thời gian này do đại dịch .

Nếu tôi vẫn cần khai thuế năm 2018 hoặc 2019, tôi vẫn hoàn toàn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ ?

Có. IRS lôi kéo bất kể ai có nghĩa vụ và trách nhiệm khai thuế và chưa nộp tờ khai thuế của năm 2018 hoặc 2019 nộp ngay khi họ hoàn toàn có thể để nhận được Khoản Viện Trợ Tác động Kinh tế. Khi quý vị khai thuế, hãy gồm có thông tin gửi tiền trực tiếp trên tờ khai để IRS hoàn toàn có thể nhanh gọn gửi cho quý vị khoản viện trợ .Nếu quý vị được nhu yếu khai thuế, quý vị có những tùy chọn khai thuế không tính tiền hoặc ngân sách thấp. Nếu quý vị cần ai đó tương hỗ khai thuế, điều quan trọng là quý vị hãy chọn người khai thuế có uy tín để họ đưa ra tờ khai thuế đúng mực cho quý vị. Những sai sót hoàn toàn có thể dẫn đến việc quý vị phải thanh toán giao dịch ngân sách bổ trợ và gặp phải rắc rối trong tương lai .Nếu tổng thu nhập kiểm soát và điều chỉnh năm 2019 của quý vị ít hơn USD 69.000, quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy một hoặc nhiều công cụ trực tuyến tương hỗ khai thuế không lấy phí. Xem xét đề xuất của mỗi công ty để bảo vệ quý vị đủ điều kiện kèm theo nhận tờ khai thuế liên bang không lấy phí. Một số công ty phân phối tờ khai thuế tiểu bang không lấy phí, nhưng 1 số ít công ty khác hoàn toàn có thể tính phí .Hãy ghi nhớ rằng IRS đã gia hạn thời hạn khai thuế năm 2019 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu quý vị quan ngại về việc đến gặp trực tiếp một chuyên viên thuế hoặc tổ chức triển khai hội đồng địa phương để nhận trợ giúp trực tiếp về tờ khai thuế, IRS cho biết quý vị hoàn toàn có thể nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế trong suốt thời hạn còn lại của năm 2020 .

Tôi thường không phải khai báo thuế. Tôi vẫn hoàn toàn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ ?

Có, nhưng quý vị sẽ cần phải truy vấn IRS.gov và sau đó nhấp vào “ Người không khai thuế : Nhập thông tin giao dịch thanh toán tại đây. ” Nếu quý vị không khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019, cổng thông tin website này được cho phép quý vị gửi thông tin cá thể cơ bản cho IRS để quý vị hoàn toàn có thể nhận khoản viện trợ. Để nhanh gọn nhận được khoản viện trợ, hãy nhập thông tin thông tin tài khoản của quý vị để khoản viện trợ sẽ được gửi trực tiếp vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc liên hiệp tín dụng thanh toán hoặc thẻ trả trước của quý vị .Công cụ sẽ nhu yếu những thông tin cơ bản sau đây để kiểm tra tính hội đủ điều kiện kèm theo của quý vị, thống kê giám sát và gửi những Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế :

 • Tên đầy đủ và các số An sinh Xã hội, bao gồm thông tin của vợ/chồng và người phụ thuộc
 • Địa chỉ gửi thư
 • Loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản và số định tuyến
Xem thêm  Cách chuyển file PDF sang ảnh JPG bằng Foxit PhantomPDF

Nếu quý vị nhận trợ cấp phúc lợi xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, lương hưu ngành đường tàu hoặc cựu chiến binh, quý vị tự động hóa đủ điều kiện kèm theo nhận được khoản viện trợ. Tìm hiểu thêm để xác lập khoản viện trợ này có vận dụng cho quý vị không .

Tôi không có số An sinh Xã hội. Tôi vẫn hoàn toàn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ ?

Trong hầu hết những trường hợp, một người chỉ đủ điều kiện kèm theo nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế nếu có số An sinh Xã hội ( SSN ) .Sẽ có ngoại lệ nếu quý vị là quân nhân và nộp đơn khai thuế chung với vợ / chồng. Vợ / chồng của quý vị không bắt buộc phải có số An sinh Xã hội để quý vị nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế .Một trường hợp ngoại lệ khác là quý vị có trẻ phụ thuộc vào dưới 17 tuổi được nhận nuôi và có “ Số Nhận Diện Người Đóng Thuế Nhận Con Nuôi ” ( ATIN ), quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ là USD 500 / trẻ .

nhà nước hoàn toàn có thể giảm hoặc khấu trừ nợ vào Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của tôi không ?

Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của quý vị sẽ không phụ thuộc vào hầu hết những loại đền bù liên bang hoặc khấu trừ nợ liên bang do những khoản vay sinh viên quá hạn thanh toán giao dịch hoặc nợ thuế. Tuy nhiên, những khoản viện trợ vẫn bị khấu trừ nợ liên bang nếu quý vị chậm thanh toán giao dịch tiền tương hỗ trẻ nhỏ .Các khoản viện trợ cũng hoàn toàn có thể bị khấu trừ nợ của chính quyền sở tại Tiểu bang hoặc địa phương và cả những khoản khấu trừ nợ theo lệnh của TANDTC .

Tôi đã nhận được tin nhắn từ IRS nhu yếu tôi phân phối thông tin cá thể. Đây có phải là một trò lừa đảo không ?

Vâng, đây là một trò lừa đảo. Việc triển khai Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế sẽ làm gia tăng nguy cơ lừa đảo. Điều quan trọng là quý vị luôn cảnh giác và nhận thức được những hành vi lừa đảo yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc riêng tư thông qua thư, email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web:

 • Yêu cầu quý vị xác minh số An sinh Xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng
 • Gợi ý rằng quý vị có thể nhận được khoản viện trợ nhanh hơn nếu họ điền thông tin thay mặt cho quý vị hoặc nếu quý vị ký giấy chuyển nhượng chi phiếu cho họ
 • Gửi cho quý vị một tấm chi phiếu giả mạo, có thể là một khoản tiền kỳ lạ, sau đó yêu cầu quý vị gọi tới một số điện thoại hoặc xác minh thông tin trực tuyến để rút tiền mặt từ chi phiếu đó

Vui lòng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể sao chép tên và số điện thoại của cơ quan chính phủ trên ID người gọi. Điều quan trọng cần ghi nhớ là Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của quý vị hoặc đe dọa lợi ích của quý vị qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

Nếu quý vị nhận được email, tin nhắn hoặc phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo xã hội mà quý vị không nhu yếu và có vẻ như như được gửi từ IRS hoặc một tổ chức triển khai link với IRS, như Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử của Bộ Tài Chính, hãy thông tin cho IRS tại bem2vnn@gmail.com Quý vị cũng hoàn toàn có thể khám phá thêm về những trò lừa đảo tương quan đến coronavirus .Kiểm tra website của IRS để biết thêm thông tin về Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *