TTWTO VCCI – (FTA) Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009.

Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với FTA ASEAN – Nhật Bản.

[external_link_head]

Toàn văn Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản:

Nội dung Hiệp định (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Phụ lục 1 – Cam kết về thuế quan (bản tiếng Anh)

[external_link offset=1]

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo VJEPA

Phụ lục 2 – Quy tắc cụ thể hàng hóa (bản tiếng Anh)

Phụ lục 3 – C/O (bản tiếng Anh)

Phụ lục 4 – Dịch vụ tài chính (bản tiếng Anh)

Phụ lục 5 – Cam kết về dịch vụ (bản tiếng Anh)

Phụ lục 6 – Ngoại lệ MFN (bản tiếng Anh)

[external_link offset=2]

Phụ lục 7 – Di chuyển thể nhân (bản tiếng Anh)

Các văn bản khác:

Thỏa thuận thực thi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (bản tiếng Anh)

Hiệp định về Tự do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – Nhật Bản (bản tiếng Anh)

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  3 phần mềm nhận diện khuôn mặt tốt nhất cho laptop Dell không thể bỏ qua

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *