Tìm Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Sao Cho Và Cũng Là Số Nguyên Tố. Trả Lời: Số Nguyên Tố

Hãy nhập câu hỏi của bạn, minhtungland.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.
Bạn đang xem : Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho và cũng là số nguyên tố. vấn đáp : số nguyên tố

p, p + 2, p + 4 nguyên tố ? * nếu p = 3 => p + 2 = 5, p + 4 = 7 là 3 số nguyên tố * p # 3 : nếu p chia 3 dư 1 => p + 2 chia hết cho 3 : ko là số nguyên tốnếu p chia 3 dư 2 => p + 4 chia hết cho 3 : ko là số nguyên tốVậy chỉ có số nguyên tố p duy nhất thỏa là p = 3

+ ) Nếu p = 2 thì p + 2 = 4 ; p + 4 = 6 đều là hợp số

=> p = 2 (loại)

+ ) Nếup = 3 thì p + 2 = 5 ; p + 4 = 7 là số nguyên tố=> p = 3 ( thỏa mãn nhu cầu )+ ) Nếu p > 3 thì p chỉ có 1 trong 2 dạng : 3 k + 1 hoặc 3 k + 2- Với 3 k + 1 thì p + 2 = 3 k + 1 + 2 = 3 k + 3 chia hết cho 3=> p + 2 là hợp sốDo đó : p = 3 k + 1 ( loại )- Với p = 3 k + 2 thì p + 4 = 3 k + 2 + 4 = 3 k + 6 chia hết cho 3=> p + 4 là hợp sốDo đó : 3 k + 2 ( loại )Vậy p = 3

Giải :p, p + 2, p + 4 nguyên tố ?* nếu p = 3 => p + 2 = 5, p + 4 = 7 là 3 số nguyên tố* p # 3 :nếu p chia 3 dư 1 => p + 2 chia hết cho 3 : ko là số nguyên tốnếu p chia 3 dư 2 => p + 4 chia hết cho 3 : ko là số nguyên tốVậy chỉ có số nguyên tố p duy nhất thỏa là p = 3Đáp số : p = 3
Vi p la so nguyen tosuy ra p thuộc { 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; …. }Ta xet cac truong hop sau :+ Nếu p = 2 khi đó ta có :p + 2 = 2 + 2 = 4 là hợp số ( loại )+ Nếu p = 3 khi đó ta có :p + 2 = 3 + 2 = 5 là số nguyên tố ( thỏa mãn nhu cầu )p + 4 = 3 + 4 = 7 là số nguyên tố ( thỏa mãn nhu cầu )+ Nếu p > 3 mà p là số nguyên tốsuy ra p khong chia het cho 3+ Neu p : 3 ( du 1 )đất p = 3 k + 1 khi đó ta cóp + 2 = 3 k + 1 + 2= 3 k + 3= 3. ( k + 1 ) la so chia het cho 3ma p + 2 > 3nên p + 2 là hợp số+ Neu p : 3 ( du 2 )đặt p = 3 q + 1 khi đó ta cóp + 4 = ( 3 q + 2 ) + 4= 3 q + 6= 3. ( q + 2 ) la so chia het cho 3Ma p + 4 > 3Nên p + 4 là hợp số ( loại )

Xem thêm  Vượt Quá Hạn Mức Hoặc Không Được Phép Giao Dịch Acb, Help Acb Online Không Chuyển Được Tiền

vậy p=3 là số nguyên tố nhỏ nhất thì p+2 và p+4 đều là số nguyên tố.

Đọc tiếp…
Đúng 2 Sai 1
Nguyen Thuy Duong
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 2 Sai 1T hống kê hỏi đápKet qua la 3
Đọc tiếp…
Đúng 1 Sai 1
nguye tan loc
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 1 Sai 1T hống kê hỏi đápp = 3 do may ban oi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 2
shi shi love
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 0 Sai 2T hống kê hỏi đápngtuj
Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 4
Mikuru Natsuki
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 0 Sai 4T hống kê hỏi đápXét : p + 2 ; p + 3 ; p + 4 là 3 số tự nhiên liên tục có 1 số chia hết cho 3 theo gt p + 2 và p + 4 là số nguyên tố > 3 nên p + 2 và p + 4 không chia hết cho 3 => p + 3 chia hết cho 3 => p chia hết cho 3 mà p là số nguyên tố => p = 3
Đọc tiếp…
Đúng 2 Sai 0
Trần Sỹ Hội
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 2 Sai 0T hống kê hỏi đápVới p = 2 ta có ;suy ra p + 2 = 2 + 2 = 4 là hợp sốsuy ra 2 + 4 = 6 là hợp sốVới p = 3 ta có ;suy ra p + 3 = 3 + 2 = 5 là hợp sốsuy ra 3 + 4 = 7 là hợp sốVới p > 3 khi đó p có dạng p = 3 k + 1 hoặc p = 3 k + 2. Nếu p = 3 k + 1 suy ra p = 3 k + 1 suy ra p + 2 = 3 k + 3suy ra p + 2 = 3. ( k + 1 ) chia hết cho 3 suy ra p + 2 là hợp sốNếu p = 3 k + 2 suy ra p + 4 = 3 k + 2suy ra p + 4 = 3 k + 6 = 3. ( k + 2 ) chia hết cho 3 suy ra p + 4 là hợp sốVậy p = 3
Xem thêm : Công Tác Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức, Nhìn Lại Nhiệm Kỳ Xii : Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Đọc tiếp…
Đúng 2 Sai 1
Lê Thị Phương Hoà 2
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 2 Sai 1T hống kê hỏi đápNếu p = 3, p + 2 = 5, p + 4 = 7 là số nguyên tốVậy : P = 3
Đọc tiếp…
Đúng 1 Sai 2
Nguyễn Hà Phương
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 1 Sai 2T hống kê hỏi đáplà 3 đó
Đọc tiếp…
Đúng 1 Sai 1
Nguyễn Hà Phương
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 1 Sai 1T hống kê hỏi đáplà 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 2
Đinh Thị Luyến
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 0 Sai 2T hống kê hỏi đápp = 3 nhé bạn
Đọc tiếp…
Đúng 2 Sai 1
Phạm Hà Sơn
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 2 Sai 1T hống kê hỏi đáp4 ………………………………………. – 1hoho
Đọc tiếp…
Đúng 2 Sai 3
Cristiano Ronaldo
Thống kê hỏi đáp
Đọc tiếp … Đúng 2 Sai 3T hống kê hỏi đápVới p = 3 thì p + 2 = 3 + 2 = 5 là số nguyên tốVói p = 3 thì p + 4 = 4 + 3 = 7 là số ng tốXét những số lớn hơn 3 thì số dư là 1 : 2khiđó 3 k + 1 thì p + 2 = 3 k + 2 + 1 = 3 k + 3 = 3 * ( k + 1 ) là hợp số ( loại )Nếu 3 k + 2 thì p + 4 = 3 k + 4 + 2 = 3 k + 6 = 3 * ( k + 2 ) Là hợp số ( loại )vậy p = 3
Đọc tiếp…
Đúng 3 Sai 1
Bùi Thị Yến Yến

Xem thêm  Cách xác nhận danh tính của bạn trên điện thoại hoặc máy tính khác

Đọc tiếp…Đúng 3 Sai 1

Xem thêm : Bài 6 Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Các Định Luật, GiẠ£ I Bã I TẠ­ P VẠ­ T Lã ­ 12 Thống kê hỏi đáp
Thống kê hỏi đápP. = 3 đó

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *