Thuật ngữ IFRS: Net realisable value – IFRS.VN

 Lượt xem: 1.243      Chuẩn mực liên quan: IAS 2


Net realisable value là gì?

Net realisable value (Giá trị thuần có thể thực hiện được) được định nghĩa là Giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc bán hàng.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Giá trị có thể thực thực hiện được đề cập đến giá trị thuần mà đơn vị dự kiến thực hiện từ việc bán hàng tồn kho trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường. Giá trị hợp lý phản ánh số tiền mà hàng tồn kho tương tự có thể được trao đổi trên thị trường giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và tự nguyện. Ban đầu giá trị xác định theo đặc thù đơn vị, sau đó thì không. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có thể không bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán.

[external_link offset=2]


Chia sẻ bài viết với bạn bè:

[external_footer]
Rate this post
Xem thêm  Hướng Dẫn Ghost Bằng Acronis True Image 2017, Hướng Dẫn Bung File Tib Tạo File Tib Bằng Acronis

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *