tần suất thiết kế là gì? Nghĩa của từ tần suất thiết kế trong tiếng Việt

tần suất thiết kế"tần suất thiết kế" là gì? Nghĩa của từ tần suất thiết kế trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

khi thiết kế các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, ta phải xét tới mức độ đảm bảo về an toàn đối với công trình và an toàn đối với chế độ cung cấp sản phẩm. Mức bảo đảm đó của các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện được đánh giá bằng phương pháp xác suất thống kê và được coi là TSTK. TSTK được tính theo tỉ số giữa thời gian (số ngày hoặc số năm) mà chế độ cung cấp sản phẩm của công trình không bị phá hoại với toàn bộ thời gian vận hành công trình (tính bằng phần trăm). TSTK được dùng để tính toán xác định các thông số công trình. Vd. TSTK đối với một số ngành (tính theo phần trăm) như sau: cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt công cộng 95 – 97%; trạm thuỷ điện lớn: 90 – 95%; trạm thuỷ điện vừa và nhỏ 75 – 85%; tưới nước cho nông nghiệp 75 – 95%; vận tải thuỷ 80 – 90%; tiêu úng cho nông nghiệp 5 – 10%.

[external_link offset=1]

[external_link_head] [external_link offset=2]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Ứng Dụng Của Tin Học Trong Soạn Thảo In Ấn Lưu Trữ Văn Phòng :

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *