Kẻ thù ngọt ngào – Wikipedia tiếng Việt

TậpNgày chiếuTỉ lệ khán giả theo dõiTNmS[2]AGB Nielsen[3]Toàn quốcSeoulToàn quốcSeoul1June 12, 20179.6% ( 9 th )7.3% ( 18 th )8.3% ( 10 th )8.2%

(9th)

2June 13, 201710.4% ( 7 th )8.8% ( 7 th )8.4% ( 9 th )7.4% ( 10 th )3June 14, 20179.4% ( 10 th )8.6% ( 10 th )7.7% ( 14 th )7.0% ( 17 th )4June 15, 20179.1% ( 11 th )7.3% ( 17 th )8.8% ( 9 th )8.3% ( 9 th )5June 16, 201710.5% ( 6 th )8.8% ( 7 th )8.7% ( 10 th )8.2% ( 11 th )6June 19, 20178.7% ( 12 th )7.2% ( 15 th )7.9% ( 11 th )7.1% ( 17 th )7June 20, 201710.0% ( 8 th )8.3% ( 8 th )8.3% ( 12 th )7.7% ( 11 th )8June 21, 20179.7% ( 9 th )8.3% ( 10 th )9.0% ( 9 th )8.8% ( 9 th )9June 22, 201710.0% ( 8 th )8.8% ( 10 th )9.2% ( 9 th )9.2% ( 9 th )10June 23, 20179.6% ( 10 th )7.7% ( 14 th )8.1% ( 10 th )7.5% ( 11 th )11June 26, 20178.5% ( 10 th )7.2% ( 14 th )8.2% ( 11 th )7.7% ( 12 th )12June 27, 20179.3% ( 9 th )7.6% ( 13 th )7.7% ( 14 th )7.0% ( 17 th )13June 28, 2017

7.7%

( 12 th )6.7% ( 18 th )7.9% ( 12 th )

6.8%

( 15 th )14June 29, 20179.2% ( 10 th )7.9% ( 10 th )8.3% ( 12 th )7.5% ( 14 th )15June 30, 2017

7.7%

( 14 th )

6.2%

( 18 th )8.0% ( 11 th )7.4% ( 11 th )16July 3, 201710.0% ( 13 th )8.2% ( 15 th )8.7% ( 10 th )8.1% ( 12 th )17July 4, 201710.0% ( 10 th )8.1% ( 13 th )9.0% ( 11 th )8.2% ( 13 th )18July 5, 20179.8% ( 10 th )7.2% ( 18 th )8.6% ( 14 th )8.1% ( 10 th )19July 6, 201710.5% ( 12 th )9.1% ( 11 th )8.6% ( 13 th )7.8% ( 14 th )20July 7, 201711.7% ( 6 th )9.9% ( 8 th )9.4% ( 10 th )8.7% ( 13 th )21July 10, 201710.8% ( 12 th )8.6% ( 18 th )9.1% ( 12 th )8.4% ( 13 th )22July 11, 201711.9% ( 8 th )9.3% ( 12 th )8.9% ( 11 th )8.0% ( 11 th )23July 12, 20179.8% ( 10 th )8.3% ( 16 th )9.4% ( 7 th )8.6% ( 8 th )24July 13, 201711.3% ( 7 th )9.3% ( 11 th )9.1% ( 10 th )8.3% ( 10 th )25July 14, 201710.8% ( 9 th )9.2% ( 11 th )9.6% ( 7 th )8.4% ( 9 th )26July 17, 201711.2% ( 8 th )9.6% ( 8 th )9.1% ( 10 th )8.8% ( 12 th )27July 18, 201711.5% ( 6 th )

Xem thêm  Cách Tạo Số Điện Thoại Ảo Để Nhận Tin Nhắn, Tạo Số Điện Thoại Ảo Việt Nam Nhận Sms +84
9.9% ( 8 th )9.4% ( 7 th )8.6% ( 9 th )28July 19, 201711.7% ( 6 th )10.0% ( 8 th )8.9% ( 11 th )7.9% ( 15 th )29July 20, 201711.4% ( 5 th )9.8% ( 8 th )9.1% ( 8 th )7.6% ( 13 th )30July 21, 201711.8% ( 5 th )10.0% ( 7 th )9.4% ( 9 th )8.3% ( 10 th )31July 24, 201710.8% ( 11 th )8.7% ( 15 th )9.3% ( 9 th )8.8% ( 10 th )32July 25, 201710.4% ( 8 th )9.2% ( 7 th )9.7% ( 8 th )9.4% ( 7 th )33July 26, 201711.1% ( 6 th )8.6% ( 10 th )9.6% ( 7 th )9.1% ( 8 th )34July 27, 201710.5% ( 7 th )8.8% ( 12 th )8.7% ( 11 th )7.2% ( 16 th )35July 28, 201711.1% ( 9 th )9.5% ( 8 th )9.9% ( 8 th )9.5% ( 10 th )36July 31, 201711.0% ( 9 th )8.3% ( 13 th )9.3% ( 10 th )8.2% ( 13 th )37August 01, 201710.3% ( 9 th )7.9% ( 14 th )9.0% ( 8 th )7.8% ( 12 th )38August 02, 201711.1% ( 6 th )9.0% ( 8 th )9.6% ( 6 th )8.8% ( 7 th )39August 03, 201710.5% ( 7 th )9.2% ( 9 th )9.5% ( 7 th )8.5% ( 13 th )40August 04, 201710.7% ( 6 th )8.8% ( 9 th )9.6% ( 10 th )9.4% ( 8 th )41August 07, 201710.9% ( 8 th )8.5% ( 10 th )9.2% ( 10 th )8.0% ( 13 th )42August 08, 201711.8% ( 6 th )10.0% ( 8 th )9.8% ( 9 th )8.7% ( 8 th )43August 09, 201711.9% ( 5 th )9.5% ( 8 th )9.6% ( 9 th )8.4% ( 9 th )44August 10, 201711.8% ( 8 th )9.9% ( 10 th )10.1% ( 8 th )9.3% ( 10 th )45August 11, 201712.1% ( 5 th )9.4% ( 11 th )10.2% ( 7 th )8.9% ( 11 th )46August 14, 201711.5% ( 6 th )9.1% ( 13 th )10.3% ( 7 th )9.8% ( 17 th )47August 15, 20179.8% ( 5 th )8.0% ( 10 th )11.0% ( 5 th )10.4% ( 6 th )48August 16, 201711.3% ( 6 th )8.4% ( 9 th )10.9% ( 5 th )9.4% ( 6 th )49August 17, 201712.7% ( 4 th )9.6% ( 8 th )10.9% ( 5 th )10.1% ( 7 th )50August 18, 201711.0% ( 5 th )9.3% ( 8 th )11.4% ( 5 th )10.2% ( 7 th )51August 21, 201711.9% ( 5 th )9.2% ( 9 th )10.6% ( 7 th )9.1% ( 12 th )52August 22, 201712.2% ( 4 th )9.6% ( 6 th )10.3% ( 6 th )8.9% ( 8 th )53August 23, 201712.0% ( 6 th )9.7% ( 9 th )11.2% ( 5 th )10.0% ( 8 th )54August 24, 201712.7% ( 5 th )10.8% ( 6 th )11.5% ( 6 th )10.4% ( 8 th )55August 25, 201713.5% ( 4 th )10.7% ( 8 th )11.3% ( 6 th )9.8% ( 9 th )56August 28, 201712.6% ( 5 th )9.7% ( 8 th )11.0% ( 5 th )9.5% ( 12 th )57August 29, 201713.0% ( 4 th )9.8% ( 7 th )11.6% ( 4 th )10.3% ( 7 th )58August 30, 201712.7% ( 5 th )9.7% ( 8 th )11.3% ( 5 th )10.0% ( 7 th )59August 31, 201712.6% ( 4 th )10.6% ( 5 th )11.2% ( NR )10.1% ( NR )
Xem thêm  @NDSwimDive ACC Championships Day 4 (02.20.21) | Website share advice
60September 1, 201712.2% ( 4 th )9.1% ( 10 th )11.5% ( 5 th )10.5% ( 8 th )61September 4, 201711.4% ( 6 th )9.2% ( 7 th )11.6% ( 4 th )10.8% ( 5 th )62September 5, 201710.6% ( 4 th )9.3% ( 5 th )10.2% ( 6 th )8.6% ( 7 th )63September 6, 201712.5% ( 4 th )9.8% ( 7 th )11.0%

(5th)

9.7% ( 8 th )64September 7, 201712.7% ( 4 th )10.4% ( 7 th )11.4% ( 5 th )9.9% ( 8 th )65September 8, 201712.3% ( 5 th )8.9% ( 9 th )11.3% ( 5 th )10.0% ( 7 th )66September 11, 201714.1% ( 4 th )10.8% ( 6 th )12.1% ( 6 th )10.9% ( 7 th )67September 12, 201712.4% ( 5 th )10.0% ( 9 th )11.6% ( 5 th )10.5% ( 6 th )68September 13, 201712.1% ( 6 th )9.0% ( 8 th )11.4% ( 6 th )10.5% ( 7 th )69September 14, 201713.0% ( 6 th )10.4% ( 8 th )10.6% ( 7 th )9.5% ( 8 th )70September 15, 201712.1% ( 6 th )9.6% ( 9 th )11.5% ( 5 th )10.9% ( 6 th )71September 18, 201711.9% ( 7 th )10.4% ( 7 th )11.3% ( 6 th )10.2% ( 6 th )72September 19, 201712.3% ( 6 th )10.2% ( 6 th )11.5% ( 5 th )10.1% ( 6 th )73September 20, 201713.0% ( 5 th )10.2% ( 8 th )11.7% ( 5 th )10.4% ( 6 th )74September 21, 201713.4% ( 4 th )10.6% ( 7 th )12.3% ( 5 th )10.5% ( 8 th )75September 22, 201714.0% ( 5 th )12.0% ( 5 th )12.9% ( 4 th )12.0% ( 5 th )76September 25, 201713.0% ( 5 th )10.9% ( 5 th )13.0% ( 5 th )11.5% ( 6 th )77September 26, 201713.4% ( 5 th )11.5% ( 5 th )12.0% ( 4 th )10.9% ( 6 th )78September 27, 2017

15.4%

( 4 th )11.9% ( 5 th )13.0% ( 4 th )11.4% ( 4 th )79September 28, 201713.6% ( 4 th )11.7% ( 5 th )13.3% ( 4 th )11.0% ( 7 th )80September 29, 201713.2% ( 5 th )10.2% ( 5 th )

13.6%

( 4 th )

12.6%

( 4 th )81October 02, 201710.6% ( 6 th )8.0% ( 10 th )10.8% ( 5 th )9.7% ( 8 th )82October 03, 201711.7% ( 5 th )9.0% ( 6 th )10.1% ( 4 th )9.8% ( 4 th )83October 04, 20178.9% ( 5 th )6.3% ( 11 th )

6.7%

( 8 th )6.3% ( 10 th )84October 05, 201710.9% ( 4 th )8.7% ( 8 th )9.9% ( 6 th )8.9% ( 9 th )85October 06, 201712.0% ( 5 th )8.9% ( 6 th )12.3% ( 4 th )11.4% ( 3 rd )86October 09, 201713.4% ( 4 th )10.4% ( 7 th )12.2% ( 4 th )10.4% ( 10 th )87October 10, 201713.6% ( 5 th )11.4% ( 6 th )12.8% ( 5 th )12.0% ( 5 th )88October 11, 201713.4% ( 5 th )10.9% ( 6 th )13.3% ( 4 th )12.1% ( 3 rd )89October 12, 201714.2% ( 5 th )11.3% ( 6 th )12.3% ( 5 th )10.8% ( 7 th )90October 13, 201714.4% ( 3 rd )11.9% ( 3 rd )12.8% ( 4 th )11.5% ( 4 th )91October 16, 201713.7% ( 5 th )11.1% ( 5 th )11.8% ( 6 th )10.5% ( 6 th )92October 17, 201713.8% ( 4 th )11.0% ( 5 th )

Xem thêm  Tải Game Bắn Gà 6 Miễn Phí Về Máy Tính
11.4% ( 6 th )9.7% ( 6 th )93October 18, 201713.9% ( 4 th )11.6% ( 5 th )11.7% ( 4 th )11.0% ( 5 th )94October 19, 201713.2% ( 6 th )11.3% ( 7 th )11.8% ( 6 th )10.8% ( 6 th )95October 20, 201713.7% ( 3 rd )11.3% ( 5 th )12.2% ( 3 rd )11.4% ( 4 th )96October 23, 201713.3% ( 6 th )11.5% ( 5 th )11.6% ( 6 th )9.9% ( 8 th )97October 24, 201713.1% ( 5 th )10.3% ( 6 th )11.3% ( 5 th )10.3% ( 6 th )98October 25, 201713.6% ( 4 th )11.0% ( 4 th )11.1% ( 4 th )9.5% ( 5 th )99October 26, 201713.7% ( 2 nd )10.3% ( 4 th )12.4% ( 2 nd )11.0% ( 5 th )100October 27, 201712.8% ( 4 th )9.9% ( 7 th )11.9% ( 5 th )10.1% ( 5 th )101October 30, 201714.3% ( 2 nd )11.9% ( 4 th )12.6% ( 3 rd )11.6% ( 3 rd )102October 31, 201714.4% ( 3 rd )11.8% ( 4 th )12.4% ( 4 th )11.2% ( 4 th )103November 02, 2017[a]13.7% ( 5 th )11.4% ( 6 th )11.8% ( 4 th )10.7% ( 5 th )104November 03, 201712.9% ( 5 th )10.4% ( 7 th )11.9% ( 6 th )10.5% ( 6 th )105November 06, 201713.5% ( 5 th )11.2% ( 5 th )12.0% ( 5 th )10.7% ( 5 th )106November 07, 201713.7% ( 5 th )11.9% ( 6 th )12.2% ( 5 th )10.7% ( 6 th )107November 08, 201713.3% ( 5 th )10.8% ( 5 th )12.2% ( 5 th )10.5% ( 5 th )108November 09, 201713.6% ( 5 th )10.9% ( 6 th )12.3% ( 5 th )10.6% ( 6 th )109November 10, 201712.8% ( 5 th )10.4% ( 8 th )12.3% ( 5 th )10.8% ( 8 th )110November 13, 201712.9% ( 5 th )10.4% ( 8 th )12.3% ( 6 th )11.0% ( 8 th )111November 14, 201713.6% ( 4 th )10.7% ( 6 th )12.0% ( 6 th )10.7% ( 7 th )112November 15, 201714.2% ( 4 th )11.6% ( 4 th )12.6% ( 4 th )11.3% ( 4 th )113November 16, 201713.4% ( 4 th )10.9% ( 4 th )12.3% ( 4 th )11.4% ( 4 th )114November 17, 201713.6% ( 5 th )11.1% ( 6 th )12.8% ( 6 th )11.1% ( 6 th )115November 20, 201712.9% ( 5 th )9.7% ( 7 th )12.8% ( 5 th )11.4% ( 5 th )116November 21, 201714.6% ( 5 th )

12.2%

( 5 th )12.9% ( 5 th )11.3% ( 6 th )117November 22, 201713.7% ( 5 th )11.8% ( 5 th )12.3% ( 5 th )11.2% ( 5 th )118November 23, 201713.6% ( 5 th )10.9% ( 6 th )11.9% ( 5 th )10.9% ( 6 th )119November 24, 201713.9% ( 3 rd )11.4% ( 4 th )12.8% ( 5 th )11.7% ( 6 th )120November 27, 201714.0% ( 3 rd )11.7% ( 4 th )12.5% ( 4 th )11.9% ( 4 th )121November 28, 201713.5% ( 4 th )11.3% ( 5 th )12.9% ( 5 th )12.0% ( 5 th )122November 29, 201713.5% ( 4 th )10.8% ( 4 th )12.3% ( 4 th )11.5% ( 4 th )123November 30, 201714.3% ( 3 rd )11.6% ( 4 th )12.8% ( 4 th )11.6% ( 4 th )124December 01, 201713.8% ( 3 rd )12.1% ( 4 th )12.0% ( 5 th )11.1% ( 7 th )Average

12.04%

9.79%

10.77%

9.71%

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *