Line Manager là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Line Manager
Tiếng Việt Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Line Manager là gì?

 Là người được ủy quyền chỉ đạo công việc của cấp dưới và chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức. Họ là người trực tiếp báo cáo cho người quản lý cấp cao hơn và vai trò của họ là giám sát các hoạt động của tổ chức và quản lý nhân viên bằng cách giám sát hàng ngày. Họ có thể được gọi là liên lạc giữa quản lý cấp trên và nhân viên làm việc trong tổ chức.

[external_link_head] [external_link offset=1]
  • Line Manager là Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Line Manager nghĩa là Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng.

Line manager là khái niệm dùng để chỉ một người làm việc trong một tổ chức với những chức năng và nhiệm vụ riêng biệt của họ. Trong tổ chức này, quyền lợi và trách nhiệm của người này có thể hơn một hoặc một số người và cũng dưới một hoặc một số người.

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng hàm lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ anh Nguyễn Văn A là trưởng bộ phận bán hàng của chi nhánh tại thành phố B. Anh A phải thường xuyên báo cáo về trụ sở chính về kết quả hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ từ trụ sở chính giao cho. Bên cạnh đó Anh A lại trực tiếp chỉ đạo, giám sát các hoạt động của nhân viên trực tiếp bán hàng tới tay người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về  hiệu quả làm việc trước trụ sở chính.  Như vậy công việc của anh A là như một Line manager.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Line Manager

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Line Manager là gì? (hay Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng nghĩa là gì?) Định nghĩa Line Manager là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Line Manager / Giám Đốc Ngành; Giám Đốc Phụ Trách; Nhân Viên Quản Lý Tuyến Sản Xuất; Chuyền Trưởng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.