Thông báo xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT dành cho thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – Đợt 4

dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

 Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19; Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – đợt 4 (Phương thức 1 – đợt 4) dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) THPT của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; không trúng tuyển các phương thức khác của TDTU.

2. Phạm vi xét tuyển: Tất cả các ngành giáo dục bậc đại học (chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở, chương trình đại học bằng tiếng Anh)

3. Chỉ tiêu: TDTU dành khoảng 220 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 (chi tiết theo từng ngành đính kèm)

4. Điều kiện nhận hồ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển ở mục 1 đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nếu có điểm đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển 6 học kỳ và điều kiện môn học) theo từng ngành đợt 4 được quy định tại Bảng sau

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điều kiện

ĐTB 6HK

từng môn

trong tổ hợp

Điều kiện

môn học

Điểm nộp hồ sơ dành cho thí sinh đăng ký đợt 4

Chỉ tiêu

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1
7220201
Ngôn ngữ Anh
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Anh ≥ 7,00
37,00
3
2
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

35,50
3
3
7310301
Xã hội học
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán ≥ 6,00
33,50
3
4
7310630
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành )
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Anh ≥ 6,50 và Toán ≥ 6,00
34,25
3
5
7310630Q
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch )
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Anh ≥ 6,50 và Toán ≥ 6,00
34,25
3
6
7340101
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực )
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
37,00
2
7
7340101N
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn )
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
36,50
2
8
7340115
Marketing
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
37,50
2
9
7340120
Kinh doanh quốc tế
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
38,00
2
10
7340201
Tài chính – Ngân hàng
Toán * 2, Văn, Anh
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50
36,50
3
11
7340301
Kế toán
Toán * 2, Văn, Anh
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50
36,00
3
12
7340408
Quan hệ lao động ( Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức triển khai )
Toán * 2, Văn, Anh
≥ 6,00

32,00
4
13
7380101
Luật
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán
≥ 6,00 và Anh
≥ 6,50
36,50
2
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Anh ≥ 6,50
36,50
14
7420201
Công nghệ sinh học
Toán, Anh, Sinh * 2
≥ 6,00
Sinh ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
33,75
5
15
7440301
Khoa học thiên nhiên và môi trường
Toán * 2, Anh, Hóa
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
16
7460112
Toán ứng dụng
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 7,00 và
Văn ≥ 6,00
28,00
2
17
7460201
Thống kê
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 7,00 và
Văn ≥ 6,00
28,00
2
18
7480101
Khoa học máy tính
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
36,50
3
19
7480102
Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
35,75
3
20
7480103
Kỹ thuật ứng dụng
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
37,50
3
21
7510406
Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ( Chuyên ngành cấp thoát nước và thiên nhiên và môi trường nước )
Toán * 2, Anh, Hóa
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
22
7520114
Kỹ thuật cơ điện tử
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
33,00
3
23
7520201
Kỹ thuật điện
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
29,50
4
24
7520207
Kỹ thuật điện tử – viễn thông
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
29,50
4
25
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
34,00
4
26
7520301
Kỹ thuật hóa học
Toán, Anh, Hóa * 2
≥ 6,00
Hóa ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
33,50
6
27
7580105
Quy hoạch vùng và đô thị
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
4
Toán, Anh, Vẽ
HHMT * 2

Văn và Vẽ HHMT
≥ 6,00

28
7580201
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
31,00
4
29
7580205
Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông vận tải
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
4
30
7720201
Dược học
Toán, Anh, Hóa * 2
( Học lực lớp 12 đạt loại “ Giỏi ” )
≥ 6,50
Hóa ≥ 8,00 và
Anh, Sinh ≥
7,00 và Văn ≥
6,00 và học lực
lớp 12 đạt
GIỎI
36,50
4
31
7760101
Công tác xã hội
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán ≥ 6,00
27,00
3
32
7810301
Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên ngành kinh doanh thương mại thể thao và tổ chức triển khai sự kiện )
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

Xem thêm  Messed up là gì? Bạn đã biết cách sử dụng đúng trong tiếng Anh?

32,00
4
Toán, Anh ,
NKTDTT * 2
≥ 6,00
Văn và
NK TDTT ≥
6.0

33
7810302
Golf
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

27,00
5
Toán, Anh ,
NKTDTT * 2
≥ 6,00
Văn và
NKTDTT ≥
6.0

34
7850201
Bảo hộ lao động
Toán * 2, Anh, Hóa
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
35

7580101
Kiến trúc
Toán, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Văn ≥
6,00
26,00
4
36
7210402
Thiết kế công nghiệp
Văn, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Toán ≥
6,00
24,00
1
37
7210403
Thiết kế đồ họa
Văn, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Toán ≥ 6,00
26,00
2
38
7210404
Thiết kế thời trang
Văn, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Toán ≥
6,00
24,00
1
39
7580108
Thiết kế nội thất bên trong
Văn, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Toán ≥
6,00
25,00
4

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1
F7220201
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Anh ≥ 7,00
35,50
3
2
F7310630Q
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chất lượng cao
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Anh ≥ 6,50 và
Toán ≥ 6,00
31,50
2
3
F7340101
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực ) – Chất lượng cao
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
35,50
2
4
F7340101N
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chất lượng cao

Toán, Văn, Anh*2

≥ 6,50
Anh ≥ 7,50
34,50
1
5
F7340115
Marketing – Chất lượng cao
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,50
Anh ≥ 7,50
36,00
2
6
F7340120
Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 7,00
Anh ≥ 7,50
36,25
1
7
F7340201
Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao
Toán * 2, Văn, Anh
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50
34,50
3
8
F7340301
Kế toán – Chất lượng cao
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50
33,50
3
9
F7380101
Luật – Chất lượng cao
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán
≥ 6,00 và Anh
≥ 6,50
34,50
3
Toán, Văn, Anh * 2
Anh ≥ 6,50
34,50
10
F7420201
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao
Toán, Anh, Sinh * 2
≥ 6,00
Sinh ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
27,00
5
11
F7480101
Khoa học máy tính – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
34,50
3
12
F7480103
Kỹ thuật ứng dụng – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Toán ≥ 6,50 và
Văn ≥ 6,00
35,00
3
13
F7520201
Kỹ thuật điện – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
14
F7520207
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
15
F7520216
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
5
16
F7580201
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – Chất lượng cao
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
27,00
4
17
F7210403
Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao
Văn, Anh ,
Vẽ HHMT * 2
≥ 6,00
Vẽ HHMT ≥
6,00 và Toán ≥
6,00
25,00
1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC

1
B7220201
Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Anh ≥ 7,00
28,00
3
2
B7310630Q
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán ≥ 6,00
28,00
2
3
B7340101N
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

30,00
3
4
B7480103
Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
28,00
3

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG

1
N7220201
Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00
Anh ≥ 7,00
28,00
2
2
N7310630
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành ) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán ≥ 6,00
28,00
2
3
N7340101N
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

30,00
1
4
N7340115
Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Toán, Văn, Anh * 2
≥ 6,00

30,00
1
5
N7340301
Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Toán * 2, Văn, Anh
≥ 6,00

28,00
2
6
N7380101
Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Văn * 2, Anh, Sử
≥ 6,00
Toán ≥ 6,00
28,00
2
Toán, Văn, Anh * 2
28,00
7
N7480103
Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang
Toán * 2, Anh, Lý
≥ 6,00
Văn ≥ 6,00
28,00
2

Xem thêm  Giải đáp thắc mắc: Vì sao nàng không trả lời tin nhắn?

 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

a) Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

– Thí sinh quốc tế ở những nước có ngôn từ chính là tiếng Anh không nhu yếu Chứng chỉ tiếng Anh nguồn vào quốc tế ;
– Thí sinh Nước Ta và thí sinh ở những nước không có ngôn từ chính là tiếng Anh : phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương tự ( còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ) ; hoặc phải dự thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống nhìn nhận năng lượng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện kèm theo tiếng Anh theo học chương trình ( trừ Ngành ngôn từ Anh phải có chứng từ IELTS 5.0 hoặc tương tự )

b) Ngoại lệ:

– Nếu tiếng Anh chưa đạt những chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải đồng ý “ chỉ được công nhận trúng tuyển ”, nhưng chưa có quyết định hành động nhập học ; và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương tự chuẩn nói trên để được “ quyết định hành động nhập học và công nhận là sinh viên ”. Thời gian bổ túc là 1 học kỳ hoặc 1 năm học .
– Sau thời hạn học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương tự ; người học hoàn toàn có thể thôi học hoặc hoàn toàn có thể xin chuyển sang những chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn ( nếu vẫn bảo vệ được những tiêu chuẩn tuyển sinh nguồn vào tương ứng của những ngành / chương trình này ) .
Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện kèm theo học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu tác dụng tuyển sinh, hoặc chuyển qua những ngành / chương trình khác ( nếu cung ứng được tiêu chuẩn tuyển nguồn vào của ngành / chương trình đó ) .

TT

Mã ngành

Tên ngành

Công thức tính điểm nhận hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

Điều kiện

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ (ĐXT 6HK TBHK)

Chỉ tiêu

1
FA7220201
Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
( ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12 ) * 2/3 + Điểm ưu tiên theo trường trung học phổ thông ( nếu có ) + Điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực ( nếu có )

ĐTB 06HK Toán, Văn ≥ 6,0 và Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương tự
32,00
2

2
FA7310630Q
Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
2

3
FA7340101N
Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
32,00
1

4
FA7340115
Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
32,00
1

5
FA7340120
Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
32,00
1

6
FA7340201
Tài chính ngân hàng nhà nước – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
1

7
FA7340301
Kế toán ( Chuyên ngành : Kế toán quốc tế ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
2

8
FA7420201
Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
2

9
FA7480101
Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
1

10
FA7480103
Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
1

11
FA7520216
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
1

12
FA7580201
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh
27,00
2

 Lưu ý công thức tính điểm:

+ Điểm trung bình 6 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân):

ĐTB 06HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4
+ ĐTBmh HK5 + ĐTBmh HK6)/6

+ Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn (ĐXT 6HK THM): là Tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

ĐXT 6HK THM = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + α (nếu có)
+ Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 6HK TBHK): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ*2/3 (quy về thang điểm 40) cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh.

ĐXT 6HK TBHK = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11
+ ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân ;

+ Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

+ Điểm ưu tiên đối tượng người dùng, khu vực ( quy về thang điểm 40 ) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT :

Xem thêm  6 Phần Mềm Tạo Video Trên IPhone Chuyên Nghiệp, Đơn Giản, Miễn Phí

Khu vực/Đối tượng

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)

Điểm cộng xét (theo thang 40)

Khu vực 1

0,75
1,00

Khu vực 2NT

0,5
0,67

Khu vực 2

0,25
0,33

Khu vực 3

0
0

Đối tượng: 01, 02, 03, 04

2,00
2,67

Đối tượng: 05, 06, 07

1,00
1,33

Thí dụ 1: Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

ĐTB HK1 Lớp 10

ĐTB HK2 Lớp 10

ĐTB HK1 Lớp 11

ĐTB HK2 Lớp 11

ĐTB HK1 Lớp 12

ĐTB HK2 Lớp 12

8,0
8,2
7,9
7,8
7.0
8,0

ĐXT 6HK TBHK = (8,0 + 8,2 + 7,9 + 7,8 + 7.0 + 8,0) * 2/3 + Điểm ưu tiên Trường THPT + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Thí dụ 2: Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn với tổ hợp xét tuyển là Toán, Văn, Anh*2

Môn

ĐTBmh

HK1 Lớp 10

ĐTBmh

HK2 Lớp 10

ĐTBmh

HK1 Lớp 11

ĐTBmh

HK2 Lớp 11

ĐTBmh

HK1 Lớp 12

ĐTBmh

HK2 Lớp 12

ĐTB-06HK

Toán

7,8
7,9
7,9
8,0
8,1
8,3

8,00

Văn

7,0
7,3
7,4
7,5
7,6
7,8

7,43

Anh (hệ số 2)

8,0
8,3
7,9
8,0
8,3
8,4

8,15

ĐTB 06HK Toán = (7,8+7,9+7,9+8,0+8,1+8,3)/6 = 8,00; tương tự tính các môn Văn, Anh.

ĐXT 06HK THM= 8,00 + 7,43 + 8,15*2  + Điểm ưu tiên Trường THPT + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có)

– Thí sinh xét tuyển ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất bên trong, Kiến trúc ; tổng hợp có môn năng khiếu sở trường của ngành Golf, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị : Nhà trường chỉ xét tuyển cho thí sinh đã ĐK và dự thi năng khiếu sở trường do TDTU tổ chức triển khai ngày 15/8 – 18/8/2021 .
– Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 trở lên ( còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ) ; Thí sinh không có chứng từ tiếng Anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo pháp luật của TDTU không được xét tuyển trong đợt này .

Lưu ý: Đối với thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 còn thời hạn theo quy định có nguyện vọng đăng ký vào chương trình đại học tiếng Anh, thí sinh có thể đăng ký xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT đợt 3 từ ngày 19/7 – 23/8/2021. (Thí sính thuộc đối tượng này đăng ký xét tuyển đợt 3 phải đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt 3 trên hệ thống https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn đến hết ngày 23/8/2021).

5. Nguyên tắc xét tuyển

– Xét theo mức Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM hoặc ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành / nhóm ngành của hình thức này. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển 6 học kỳ, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK – tiếng Anh từ cao xuống thấp so với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lượng tiếng Anh / chứng từ tiếng Anh so với chương trình đại học bằng tiếng Anh .
– Mỗi thí sinh được ĐK tối đa 02 Nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 1 sẽ không được xét Nguyện vọng 2 .

6. Cách thức và thời gian đăng ký xét tuyển

– Từ ngày 25/8 – 31/8/2021, Thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang https://xettuyen.tdtu.edu.vn.

– Trước 17h00 ngày 04/9/2021, Thí sinh gửi chuyển phát nhanh hồ sơ xét tuyển về TDTU theo địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

– Hồ sơ xét tuyển gồm có :
+ Phiếu ĐK ( In phiếu sau khi ĐK xét tuyển trực tuyến và ký tên, không cần đóng dấu Trường trung học phổ thông )
+ Bản photo ( công chứng ) học bạ lớp 10, 11, 12 .
+ Bản photo Giấy ghi nhận đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 .
+ Bản photo CMND / CCCD
+ Ngân sách chi tiêu xét tuyển : 30.000 đồng
+ Bản photo ( công chứng ) những hồ sơ dẫn chứng ưu tiên ( nếu có )
+ Bản photo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ( nếu có dành cho thí sinh ĐK xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh ) .
– tin tức giao dịch chuyển tiền ngân sách tuyển sinh như sau :
+ Tên thông tin tài khoản : Trường đại học Tôn Đức Thắng
+ Số thông tin tài khoản : 0071000973022
+ Tên ngân hàng nhà nước : NH TMCP ngoại thương Nước Ta ( Ngân hàng Ngoại thương VCB ) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
+ Nội dung nộp tiền : Thu hộ ngân sách TS2021_Họtên TS_Số CMND TS
( VD : Thu hộ ngân sách TS2021_Nguyễn Văn A_123456789 )

Lưu ý: Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành đăng ký trực tuyến và nộp Phiếu đăng ký xét tuyển về TDTU trong thời gian quy định mới đủ điều kiện xét tuyển.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học

– Từ 17 h00 ngày 9/9/2021, Thí sinh đăng nhập vào trang https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng thông tin tài khoản được cấp để tra cứu tác dụng trúng tuyển .
– Nhập học : từ ngày 11/9/2021 đến ngày 13/9/2021

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *