Chính xác, đáp án đúng là ‘spill the beans’

  • Giáo dục
  • Học tiếng Anh

Thứ tư, 19/4/2017, 03:00 (GMT+7)

Thành ngữ này có nghĩa là tiết lộ thông tin bí mật dù vô tình hay cố ý, thường làm hỏng sự bất ngờ hoặc một kế hoạch khác.

[external_link_head]

Người ta tin rằng cụm từ này bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, khi người dân có truyền thống bỏ phiếu bí mật bằng cách đặt hạt đậu trắng hoặc đen vào một cái lọ (hạt trắng mang nghĩa tích cực và hạt đen mang nghĩa tiêu cực). Nếu ai đó vô tình hoặc cố tình lật đổ lọ, những hạt đậu sẽ tràn ra ngoài và “bí mật” sẽ được tiết lộ sớm hơn dự định, do vậy chúng ta có thành ngữ “spill the beans”.

Chính xác, đáp án đúng là 'spill the beans'
 

Ví dụ:

[external_link offset=1]

– We’ve arranged a surprise party for Sarah on Wednesday. Please don’t spill the beans. (Chúng ta đã sắp xếp một bữa tiệc bất ngờ cho Sarah vào thứ tư. Làm ơn đừng làm lộ kế hoạch). 

– Come on, spill the beans! What did you buy me for my birthday? (Thôi nào, tiết lộ đi! Cậu mua quà sinh nhật gì cho tớ vậy?)

Câu 2: “Are you sure you can do the job?” – “No kidding, it’s just a piece of…”

a. candy

b. cake

[external_link offset=2]

c. biscuit

d. sweet

[external_footer]
Rate this post
Xem thêm  Cách Xóa Google Chrome Trong Win 7, Cách Để Gỡ Cài Đặt Google Chrome

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *