Cách tính điểm học kỳ sau quy định đánh giá học sinh mới

Bộ GD-ĐT vừa phát hành Thông tư 22 lao lý về nhìn nhận học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông, vận dụng từ lớp 6 năm nay và với các khối lớp khác ở những năm tới .Thông tư 22 ( năm 2021 ) nêu rõ cách nhìn nhận tác dụng học tập của học viên, gồm tác dụng học tập theo môn học và hiệu quả học tập trong từng học kì, cả năm học .

Kết quả học tập của học sinh theo môn học

Cụ thể, so với các môn học nhìn nhận bằng nhận xét ( ở cấp THCS là 4 môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Nghệ thuật, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp, còn cấp trung học phổ thông là 5 môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp ), trong một học kì, tác dụng học tập mỗi môn học của học viên được nhìn nhận theo 1 trong 2 mức : Đạt hoặc Chưa đạt .+ Mức Đạt : Có đủ số lần kiểm tra, nhìn nhận theo lao lý tại Thông tư này và tổng thể các lần được nhìn nhận mức Đạt .+ Mức Chưa đạt : Các trường hợp còn lại .Cả năm học, tác dụng học tập mỗi môn học của học viên được nhìn nhận Đạt hoặc Chưa đạt theo tiêu chuẩn như sau :+ Mức Đạt : Kết quả học tập học kì II được nhìn nhận mức Đạt .+ Mức Chưa đạt : Kết quả học tập học kì II được nhìn nhận mức Chưa đạt .Đối với môn học nhìn nhận bằng nhận xét tích hợp nhìn nhận bằng điểm số, điểm trung bình môn được tính như sau :

Xem thêm  Kết nối điện thoại với máy tính để chơi game
Cách tính điểm học kỳ sau quy định đánh giá học sinh mới
Trong đó, ĐĐGtx là điểm nhìn nhận liên tục ; ĐĐGgk là điểm nhìn nhận giữa kì ; ĐĐGck là điểm nhìn nhận cuối kì .

Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học 

Đối với môn học nhìn nhận bằng nhận xét tích hợp nhìn nhận bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để nhìn nhận hiệu quả học tập của học viên trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để nhìn nhận tác dụng học tập của học viên trong cả năm học. Kết quả học tập của học viên trong từng học kì và cả năm học được nhìn nhận theo 1 trong 4 mức : Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt .- Mức Tốt :+ Tất cả các môn học nhìn nhận bằng nhận xét được nhìn nhận mức Đạt .+ Tất cả các môn học nhìn nhận bằng nhận xét phối hợp nhìn nhận bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có tối thiểu 6 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8 điểm trở lên .- Mức Khá :

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học nhìn nhận bằng nhận xét tích hợp nhìn nhận bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có tối thiểu 6 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên .- Mức Đạt :+ Có nhiều nhất 1 môn học nhìn nhận bằng nhận xét được nhìn nhận mức Chưa đạt .+ Có tối thiểu 6 môn học nhìn nhận bằng nhận xét tích hợp nhìn nhận bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5 điểm trở lên ; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm .- Mức Chưa đạt : Các trường hợp còn lại .Tuy nhiên, nếu mức nhìn nhận hiệu quả học tập của học kì, cả năm học bị thấp xuống từ 2 mức trở lên so với mức nhìn nhận Tốt hoặc Khá chỉ do hiệu quả nhìn nhận của duy nhất 1 môn học thì mức nhìn nhận tác dụng học tập của học kì đó, cả năm học đó được kiểm soát và điều chỉnh lên mức liền kề .

Xem thêm  “đề mục” là gì? Nghĩa của từ đề mục trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Khen thưởng

Hiệu trưởng sẽ Tặng giấy khen thưởng cuối năm học thương hiệu ” Học sinh Xuất sắc ” so với những học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học được nhìn nhận mức Tốt, hiệu quả học tập cả năm học được nhìn nhận mức Tốt và có tối thiểu 6 môn học được nhìn nhận bằng nhận xét phối hợp với nhìn nhận bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9 điểm trở lên .Khen thưởng thương hiệu ” Học sinh Giỏi ” so với những học viên có tác dụng rèn luyện cả năm học được nhìn nhận mức Tốt và tác dụng học tập cả năm học được nhìn nhận mức Tốt .Ngoài ra, Hiệu trưởng cũng hoàn toàn có thể khen thưởng học viên có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học .Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng .Cách xếp tác dụng học tập này được vận dụng từ ngày 5/9/2021 và triển khai theo lộ trình từ năm học 2021 – 2022 so với lớp 6 ; từ năm học 2022 – 2023 so với lớp 7 và lớp 10 ; từ năm học 2023 – 2024 so với lớp 8 và lớp 11 ; từ năm học 2024 – 2025 so với lớp 9 và lớp 12 .

Thanh Hùng

Thầy cô làm gì khi điểm số không còn là 'thước đo' duy nhất?

Mục lục bài viết

Xem thêm  Mở Khóa iPhone Bị Vô Hiệu Hoá Không Cần Máy Tính 2021

Thầy cô làm gì khi điểm số không còn là ‘thước đo’ duy nhất?

Thay vì “ công cụ ” nòng cốt là điểm số, theo thông tư 22 ( năm 2021 ) được Bộ GD-ĐT phát hành vận dụng cho học viên trung học, sẽ sử dụng cả hình thức nói, viết để nhìn nhận sự văn minh trong học tập và rèn luyện của học viên .Chính thức bỏ Giấy khen “Học sinh tiên tiến”

Chính thức bỏ Giấy khen “Học sinh tiên tiến”

Việc khen thưởng thương hiệu “ Học sinh tiên tiến và phát triển ” từ trước đến nay sẽ không còn sống sót theo lao lý mới về nhìn nhận học viên THCS và trung học phổ thông của Bộ GD-ĐT, vận dụng từ lớp 6 năm nay và với các khối lớp khác ở những năm tới .Vì sao Bộ GD-ĐT bỏ tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT?

Vì sao Bộ GD-ĐT bỏ tính điểm trung bình các môn học cấp THCS, THPT?

Đại diện Bộ GD-ĐT đã làm rõ những nội dung trong thông tư 22 vừa phát hành lao lý việc nhìn nhận học viên THCS và trung học phổ thông, sẽ thực thi ngay từ ngày 5/9 năm nay với học viên lớp 6 .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *