Các khoản mục ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet) là gì?

Các khoản mục ngoài bảng cân đối (tiếng Anh: Off-Balance Sheet) là một thuật ngữ cho các tài sản hoặc nợ phải trả không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Các khoản mục ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet) là gì?

[external_link_head]

Hình minh họa

Định nghĩa

[external_link offset=1]

Các khoản mục ngoài bảng cân đối trong tiếng Anh là Off-Balance Sheet.

Các khoản mục ngoài bảng cân đối thường gọi tắt là các mục ngoại bảng.

Các khoản mục ngoài bảng cân đối (OBS) là một thuật ngữ cho các tài sản hoặc nợ phải trả không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Mặc dù không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục ngoài bảng cân đối vẫn là tài sản và nợ phải trả của công ty.

Mục lục bài viết

Bản chất và đặc trưng của các khoản mục ngoài bảng cân đối

– Các mục ngoại bảng thường là những mục không thuộc sở hữu hoặc nghĩa vụ trực tiếp của công ty. Ví dụ, các khoản vay được chứng khoán hóa và bán hết dưới dạng khoản đầu tư, khoản nợ được bảo đảm được ghi nhận ngoài sổ sách của ngân hàng. Một hợp đồng thuê hoạt động là một trong những khoản mục nằm ngoài bảng cân đối kế toán phổ biến nhất.

– Các khoản mục ngoại bảng là mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư khi đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Các mục ngoại bảng thường khó xác định và theo dõi trong báo cáo tài chính của một công ty vì chúng thường chỉ xuất hiện trong các ghi chú đi kèm. Ngoài ra, mối quan tâm là một số khoản mục ngoại bảng có khả năng trở thành các khoản nợ ẩn.

Xem thêm  കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ എതിർപ്പ് ഉയർത്തിയവർ കാശ്മീരിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു | Ghulam Nabi Azad | Website offers tips
[external_link offset=2]

– Ví dụ, nghĩa vụ nợ được thế chấp (CDO) có thể trở thành tài sản độc hại – loại tài sản đột nhiên trở nên gần như mất thanh khoản, trước khi các nhà đầu tư nhận thức được khả năng xảy ra rủi ro.

Ví dụ

Vụ bê bối Enron là một trong những phát triển đầu tiên đưa việc sử dụng các thực thể ngoại bảng đến sự chú ý của công chúng.

Trong trường hợp của Enron, công ty sẽ xây dựng một tài sản như nhà máy điện và ngay lập tức tuyên bố lợi nhuận dự kiến trên sổ sách của mình mặc dù họ đã không kiếm được xu nào từ nó. Nếu doanh thu của nhà máy điện nhỏ hơn số tiền dự kiến, thay vì ghi nhận một khoản lỗ, công ty sẽ chuyển các tài sản này thành khoản mục ngoài bảng cân đối, nơi mà tổn thất sẽ không được báo cáo.

(Tài liệu tham khảo: Off-Balance Sheet (OBS) – Investopedia) [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *