“bậu cửa” là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm

[external_link_head]

Mục lục bài viết

bậu cửa"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

1. Thân gỗ nằm ngang, ở vị trí ngưỡng quả và liên kết cột con của hai vì kèo gần nhau ở lối vào nhà (trong kết cấu nhà gỗ truyền thống).

2. Phần nằm ở phía dưới cửa đi hoặc cửa sổ trong các công trình xây dựng ngày nay.

[external_link offset=1]

"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

bậu cửa

"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt carper strip
"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-arm
"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt doorsill
"bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt sill
 • bậu cửa sổ: sill rail
 • neo bậu cửa: sill anchor
 • ngưỡng cửa, bậu cửa: sill
 • tấm bậu cửa: sill
 • tấm bậu cửa: sill plate
 • "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt sill cell
  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt sole
  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt threshold

  bậu cửa có đường diềm

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt fiieze rail

  bậu cửa có đường diềm

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt frieze rail

  bậu cửa sổ

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt window board

  tấm bậu cửa

  [external_link offset=2]
  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt ground plate

  tấm bậu cửa

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt groundsill

  thanh bậu cửa

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt bottom rail

  ván bậu cửa sổ

  "bậu cửa" là gì? Nghĩa của từ bậu cửa trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt window board  [external_footer]

  Rate this post
  Xem thêm  SHOW HIDDEN FILE AND FOLDER ON MAC OSX ELCAPITAN | Website Instructions tips

  Bài viết liên quan

  Để lại ý kiến của bạn:

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *