Xóa hoạt động của bạn – iPhone và iPad


Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấn vào Xóa Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad.
 3. Nhấn vào mục Từ trước đến nay.
 4. Nhấn vào Tiếp theo Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm một nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc một trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

[external_link_head]

 1. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 2. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm một mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 3. Trên mục bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.

 2. Lọc hoạt động của bạn. Bạn có thể đồng thời lọc theo ngày và sản phẩm.
 3. Xóa hoạt động.

Tự động xóa hoạt động

Bạn có thể tự động xóa một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.​

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad Quản lý Tài khoản Google. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Dữ liệu và cá nhân hóa.
 4. Trong mục “Kiểm soát hoạt động”, hãy nhấn vào Quản lý các tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 5. Bên dưới phần “Hoạt động trên web và ứng dụng”, “Nhật ký hoạt động trên YouTube” hoặc “Nhật ký vị trí”, hãy nhấn vào mục Xóa tự động.
 6. Nhấn vào tùy chọn tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad Tiếp theo Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

[external_link offset=1]

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.

 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, trên thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad  Hoạt động khác trên Google.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Xóa một số hoạt động: Bên dưới hoạt động muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa.
  • Tìm vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, hãy nhấn vào Truy cập, Xem hoặc Quản lý.

Xóa hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

 • Tìm hiểu cách xóa nhật ký duyệt web và dữ liệu duyệt web khác khỏi Chrome.
 • Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn của trình duyệt đó để biết cách xóa thông tin này.

Xóa các nội dung tìm kiếm trên ứng dụng Google khỏi thiết bị

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin hiển thị trong mục Hoạt động của tôi.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Xóa hoạt động của bạn - iPhone và iPad  Quản lý Tài khoản Google. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 4. Trong mục “Kiểm soát hoạt động”, hãy nhấn vào Quản lý các tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 5. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Lưu ý: Không phải tất cả hoạt động đều xuất hiện trong mục Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xóa vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối với Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi trang Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị khác không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Hoạt động của bạn bị xóa như thế nào

Khi bạn chọn xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc xóa hoạt động tự động dựa trên chế độ cài đặt xóa tự động, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay quá trình xóa hoạt động đó khỏi sản phẩm và các hệ thống của mình.

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xóa ngay hoạt động khỏi chế độ xem và dữ liệu đó sẽ không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

[external_link offset=2]

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn. 

Ngoài việc giúp bạn xóa dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động, Google có thể xóa một số loại hoạt động sớm hơn khi không còn cần để cải thiện trải nghiệm cho bạn. 

Để đáp ứng một số mục đích, như yêu cầu của hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý, Google có thể giữ lại một số loại dữ liệu trong một khoảng thời gian lâu hơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  1m bằng bao nhiêu cm, mm, km, dm, inch, pixel? Đổi 1 m (mét)

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.