Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

Cách thức thực hiện

a) Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

– Tờ khai phân phối và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT ( trường hợp cấp lại thẻ BHYT do hỏng ) .

b) Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu

– Tờ khai cung ứng và biến hóa thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) ;- Thẻ BHYT .

c) Đổi thẻ BHYT do bổ sung, điều chỉnh mã nơi đối tượng sinh sống.

– Tờ khai phân phối và biến hóa thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) ;- Thẻ BHYT ;- Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ Tạm trú ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) .

d) Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính

– Tờ khai phân phối và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) ;- Thẻ BHYT ;- Giấy khai sinh hoặc Quyết định kiểm soát và điều chỉnh, cải chính của cơ quan có thẩm quyền ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) .

đ) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

– Tờ khai cung ứng và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT- Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh )đ1 ) Người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01/01/1945 ; người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945 ; Bà mẹ Nước Ta anh hùng ; thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B ; thương bệnh binh suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên. Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau :- Quyết định công nhận là người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01/01/1945 ; Quyết định công nhận người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thường trực Trung ương ;- Thẻ thương bệnh binh, thẻ thương bệnh binh ;- Quyết định cấp giấy ghi nhận thương bệnh binh hoặc người hưởng chủ trương như thương bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng- Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ;- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã xử lý trợ cấp một lần ( theo hướng dẫn về cơ sở xác lập là người có công với cách mạng tại Công văn số 467 / NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) .đ2 ) Người có công với cách mạng theo lao lý tại Pháp lệnh tặng thêm người có công với cách mạng, trừ những đối tượng người dùng nêu tại tiết đ1 trên. Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau :- Giấy tờ chứng tỏ đã được khen khuyến mãi : Huân chương Kháng chiến ; Huy chương Kháng chiến ; Huân chương Chiến thắng ; Huy chương Chiến thắng ;- Thẻ thương bệnh binh, thẻ thương bệnh binh ;- Quyết định cấp giấy ghi nhận thương bệnh binh hoặc người hưởng chủ trương như thương bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng ;- Giấy ghi nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời hạn hoạt động giải trí kháng chiến của cơ quan Thi đua khen thưởng cấp huyện ;- Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hoặc một lần của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ;- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã xử lý trợ cấp một lần ( theo hướng dẫn về cơ sở xác lập là người có công với cách mạng tại Công văn số 467 / NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) .

Xem thêm  7 Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại, Email

e) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cựu chiến binh quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh

– Tờ khai phân phối và biến hóa thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT- Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh )e1 ) Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Nước Ta ( gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ ) là bộ đội nòng cốt, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế ; Cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ, du kích tập trung chuyên sâu ở miền Nam và Công nhân viên quốc phòng đã chiến đấu chống ngoại xâm từ ngày 30/4/1975 về trước. Đội viên đội công tác làm việc vũ trang trong vùng địch tạm chiếm từ ngày 20/7/1954 về trước. Đội viên đội công tác làm việc vũ trang trong vùng địch tạm chiếm từ ngày 20/7/1954 về trước ; Cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ, du kích tập trung chuyên sâu ở miền Bắc từ ngày 27/01/1973 về trước và những đối tượng người tiêu dùng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290 / 2005 / QĐ-TTg ngày 08/11/2005 ; Quyết định số 188 / 2007 / QĐ-TTg ngày 06/12/2007 ; Quyết định số 142 / 2008 / QĐ-TTg ngày 27/10/2008 ; Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ngày 06/5/2010. Hồ sơ quy đổi gồm một trong những loại sách vở sau :- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, chuyển ngành ;- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290 / 2005 / QĐ-TTg ;

– Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg;

– Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142 / 2008 / QĐ-TTg ;- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg .e2 ) Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phia Bắc, làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng nhà nước. Hồ sơ quy đổi gồm một trong những loại sách vở sau : Quyết định phục viên xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời hạn, khu vực nơi đóng quân theo lao lý tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg hoặc Quyết định hưởng trợ cấp theo lao lý tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg .e3 ) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã triển khai xong trách nhiệm tại ngũ trong thời kỳ kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành : Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành .

Xem thêm  Hướng dẫn tải ảnh từ Instagram về máy tính, điện thoại

g) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trừ các đối tượng nêu tại điểm đ và điểm e nêu trên)

– Tờ khai cung ứng và biến hóa thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT- Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ gồm một trong những loại sách vở sau ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) :+ Giấy ghi nhận tham gia người trẻ tuổi xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi người trẻ tuổi xung phong quay trở lại địa phương theo pháp luật tại Thông tư số 24/2009 / TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 và Thông tư số 08/2012 / TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ;+ Giấy ghi nhận triển khai xong trách nhiệm ở người trẻ tuổi xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi người trẻ tuổi xung phong quay trở lại địa phương theo lao lý tại Thông tư số 24/2009 / TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2012 / TT-BLĐTBXH ;+ Giấy khen trong thời kỳ tham gia người trẻ tuổi xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi người trẻ tuổi xung phong quay trở lại địa phương theo pháp luật tại Thông tư số 24/2009 / TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2012 / TT-BLĐTBXH ;+ Lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là người trẻ tuổi xung phong theo lao lý tại Thông tư số 24/2009 / TT-BLĐTBXH ;+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290 / 2005 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ;- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 188 / 2007 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ;+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142 / 2008 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ;+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ;+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ;+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011 / QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng nhà nước .+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010 / QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng nhà nước

Xem thêm  Cách thêm chữ ký tên bạn vào thanh điều hướng trên Android

h) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

– Tờ khai cung ứng và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT- Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ gồm một trong những sách vở sau ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) :+ Giấy ghi nhận mái ấm gia đình liệt sỹ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo pháp luật tại Thông tư 05/2013 / TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .+ Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đảm nhiệm, quản trị hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ theo lao lý tại Thông tư số 05/2003 / TT-BLĐTBXH .

i) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, hồ sơ chuyển đổi gồm một trong các giấy tờ sau:

– Tờ khai phân phối và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .- Thẻ BHYT- Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ gồm một trong những sách vở sau ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) :+ Sổ hộ khẩu ;+ Sổ tạm trú ;+ Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đối tượng người tiêu dùng cư trú .

k) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)

– Tờ khai cung ứng và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) .

– Thẻ BHYT

– Hồ sơ kèm theo để chứng tỏ ( bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ) :- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đảm nhiệm, quản trị hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của người có công với cách mạng theo lao lý tại Thông tư số 05/2013 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *