Sử dụng vòng tròn lượng giác trong vật lý 12 – https://bem2.vn

Hôm nay, Toanhoc sẽ hướng dẫn sử dụng vòng tròn lượng giác để giải các bài vật lý 12, một trong những phương pháp hiệu quả để học tốt vật lý. Nếu bạn nào chưa biết hoặc chưa hiểu rõ có thể xem chi tiết dưới đây.

1. Vòng tròn lượng giác là gì?

Theo kim chỉ nan, một giao động điều hòa có phương trình x = Acos ( ωt + φ ) hoàn toàn có thể màn biểu diễn bằng 1 vòng tròn lượng giác. Dựa vào hình học màn biểu diễn trên đường tròn phối hợp với công thức lượng giác ta hoàn toàn có thể suy ra những đại lượng vật lý cần tìm như biên độ A, li độ x, thời hạn t, … tùy theo dữ kiện cho và câu hỏi đặt ra .

Trước tiên bạn cần nhớ lại các bảng giá trị lượng giác ứng với góc đặc biệt đã được học ở bài trước:

Đường tròn lượng giác

2. Đường tròn lượng giác trong vật lý

Một xê dịch điều hòa có

  • Phương trình li độ x = Acos(ωt + φ)
  • Phương trình vận tốc v = – ωAsin(ωt + φ)
  • Phương trình gia tốc a = – ω2x

sẽ được màn biểu diễn trên vòng tròn lượng giác có tâm O, nửa đường kính A = OM

vòng tròn lượng giác vật lý 12

  • Hình chiếu của M lên trục hoành Ox (điểm H) sẽ cho ta giá trị của li độ
  • Hình chiếu của M lên trục tung Oy (điểm K) sẽ cho ta giá trị của vận tốc
Xem thêm  Cách Đưa Ứng Dụng Ra Desktop Win 10 Nhanh Nhất, Cách Đưa Ứng Dụng Ra Màn Hình Desktop Win 10

Vì chất điểm M hoạt động tròn đều trên đường tròn tâm O nửa đường kính A với vận tốc góc ω nên góc quét được xác lập theo công thức :
φ = ω. Δt
Trong đó :

  • Góc quét φ có đơn vị rad
  • Tần số góc ω có đơn vị là rad/s
  • thời gian quét là Δt có đơn vị là s

Lưu ý: Chiều quay của vecto luôn ngược chiều kim đồng hồ.

3. Bài tập minh họa

Bài tập 1. Hãy biểu diễn chất điểm trên vòng tròn lượng giác ứng với thời điểm t = 0, biết phương trình chất điểm là

a ) x = 4 cos ( 2 πt )
b ) x = 4 cos ( 2 πt + π / 4 )
c ) x = 4 cos ( 2 πt – 5 π / 6 )
với x tính bằng cm và t tính bằng s .
Hướng dẫn giải
a ) x = 4 cos ( 2 πt ) => v = – 8 π. sin ( 2 πt )
Tại thời gian USD t = 0 \ Rightarrow \ left \ { \ begin { array } { l } x = 4 \ \ v = 0 \ end { array } \ right. USD
Vật đang đi qua vị trí biên dương ( x = 4 cm ) .

vòng tròn lượng giác lý 12

b ) x = 4 cos ( 2 πt + π / 4 ) => v = – 8 π. sin ( 2 πt + π / 4 )

Tại thời điểm $t = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 4\cos \left( {\frac{\pi }{4}} \right) = 2\sqrt 2 \left( {cm} \right)\\ v = – 8\pi .\sin \left( {\frac{\pi }{4}} \right) < 0 \end{array} \right.$

đường tròn lượng giác là gì

c ) x = 4 cos ( 2 πt – 5 π / 6 ) => v = – 8 π. sin ( 2 πt – 5 π / 6 )
Tại thời gian USD t = 0 \ Rightarrow \ left \ { { \ begin { array } { * { 20 } { l } } { x = 4 \ cos \ left ( { – \ frac { { 5 \ pi } } { 6 } } \ right ) = – 2 \ sqrt 3 \ left ( { cm } \ right ) } \ \ { v = – 8 \ pi. \ sin \ left ( { – \ frac { { 5 \ pi } } { 6 } } \ right ) > 0 } \ end { array } } \ right. USD

đường tròn lượng giác vật lý 12

Chú ý: Từ bài tập này ta đã biết cách biểu diễn chất điểm trên vòng tròn lượng giác ở thời điểm t = 0, với thời điểm t bất kì ta cũng làm tương tự bằng cách thay t vào phương trình li độ x và vận tốc v từ đó ta suy ra vị trí của nó trên đường tròn.

Xem thêm  Tải ngay TOP 5 ứng dụng điều khiển điều hòa bằng điện thoại Android, iOS TỐT NHẤT

Bài tập 2. Chất điểm A của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt – π/3), trong đó li độ x tính bằng cm, thời gian t tính bằng s.

a ) Hãy tìm thời gian vật đi qua vị trí x = – USD { \ sqrt 3 } USD cm lần tiên phong .
b ) Hãy tìm khoảng chừng thời hạn ngắn nhất vật đi từ vị trí x = – 1 cm đến x = USD { \ sqrt 3 } USD theo chiều âm
Hướng dẫn giải
Theo đề :

  • Phương trình li độ x = 2cos(πt – π/3)
  • Phương trình vận tốc v = – 2π.sin(πt – π/3)

a ) Thời điểm bắt đầu : USD t = 0 \ Rightarrow \ left \ { { \ begin { array } { * { 20 } { l } } { x = 2 \ cos \ left ( { – \ frac { \ pi } { 3 } } \ right ) = 1 \ left ( { cm } \ right ) } \ \ { v = – 2 \ pi. \ sin \ left ( { – \ frac { \ pi } { 3 } } \ right ) > 0 } \ end { array } } \ right. \ Rightarrow { M_0 } USD

hướng dẫn sử dụng vòng tròn lượng giác

Dựa theo hình vẽ ta thấy thời hạn ngắn nhất ứng với chất điểm hoạt động từ M đến M ’ theo cung M-A-B-M ’ .
Dựa theo vòng tròn lượng giác : β = φMOA + φAOB + φBOM ’ = π / 3 + π / 2 + π / 3 = 7 π / 6
Thời gian ngắn nhất cần tìm là USD t = \ frac { \ beta } { \ omega } = \ frac { { \ frac { { 7 \ pi } } { 6 } } } { \ pi } = \ frac { 7 } { 6 } \ left ( s \ right ) USD
b ) Do chất điểm có li độ x = USD { \ sqrt 3 } USD theo chiều âm nên nó được màn biểu diễn bằng điểm M

cách sử dụng đường tròn lượng giác

Kẻ đường thẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x = – 1, đường thẳng này cắt đường tròn tại hai điểm P. và Q. Ta dễ thấy thời hạn để chất điểm đi từ Q. tới M sẽ ngắn hơn thời hạn chất điểm đi từ P. đến M ( chiều đi theo ngược kim đồng hồ đeo tay như phần chú ý quan tâm đã nói )
Vậy, khoảng chừng thời hạn ngắn nhất vật đi từ vị trí x = – 1 cm đến x = USD { \ sqrt 3 } USD theo chiều âm ứng với góc
Dự theo vòng tròn lượng giác : β = φQOC + φCOA + φAOM = π / 6 + π / 2 + π / 6 = 5 π / 6
Thời gian ngắn nhất cần tìm là USD t = \ frac { \ beta } { \ omega } = \ frac { { \ frac { { 5 \ pi } } { 6 } } } { \ pi } = \ frac { 5 } { 6 } \ left ( s \ right ) USD

Xem thêm  Top 10 phần mềm làm video trên máy tính hỗ trợ miễn phí - Bảng Xếp Hạng

Bài tập 3. Bạn hãy xem bài tập nâng cao ở video sau

Mong rằng, qua bài viết này bạn đã biết cách sử dụng thành thạo phương pháp vòng tròn lượng giác để giải nhanh các dạng bài toán vật lý liên quan tới dao động điều hòa. Phương pháp này này không chỉ giải được các bài dao động cơ mà nó còn giải được bài tập phần sóng cơ, dao động điện từ, hay điện xoay chiều. Nếu bạn quan tâm hãy quay lại Toanhoc để đón xem bài viết tới nhé.

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.