Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Cập nhật lúc : 09 : 42 08-10-2015 Mục tin : Hóa học lớp 12

Cùng tìm hiểu các các hợp chất quan trọng của kim loại kiềm xem chúng có tính chất gì? Được điều chế như thế nào? Và có ứng dụng gì nhé.

MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

I.NATRI HIĐROXIT(NaOH).

1.Tính chất

a ) Tính chất vật lí :- Chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh, nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp 328 oC .- Tan tốt trong nước và rượu, quy trình tan tỏa nhiều nhiệt .b ) Tính chất hóa học :- Là bazơ mạnh ( hay còn gọi là kiềm hay chất ăn da ), làm đổi màu chất thông tư : làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng .- Phân li trọn vẹn trong nước : NaOHdd → Na + + OH ¯- NaOH có khá đầy đủ đặc thù của một hiđroxit .* Với axit : H + + OH – → H2O* Với oxit axit :CO2 + NaOH → NaHCO3CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2ONaOH + SiO2 → Na2SiO3 ( * )

v Lưu ý:

– Phản ứng ( * ) là phản ứng ăn mòn thủy tinh ( NaOH ở nhiệt độ nóng chảy ) do đó khi nấu chảy NaOH, người ta dùng những dụng cụ bằng sắt, niken hay bạc .- Khi tính năng với axit và oxit axit trung bình, yếu thì tùy theo tỉ lệ mol những chất tham gia mà muối thu được hoàn toàn có thể là muối axit, muối trung hòa hay cả hai .OH ¯ + CO2 → HCO3 ¯2OH ¯ + CO2 → CO32 − + H2O* Với dung dịch muối :CuSO4 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + Na2SO4xanh lamNH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2OAl2 ( SO4 ) 3 + 6N aOH → 2A l ( OH ) 3 ↓ + 3N a2SO4keo trắngAl ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O + CO2NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

* Chú ý :

– Dung dịch NaOH có năng lực hoà tan : Al, Al2O3, Al ( OH ) 3NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 3/2 H22N aOH + Al2O3 → 2N aAlO ­ 2 + H2ONaOH + Al ( OH ) 3 → NaAlO2 + 2H2 O- Tương tự, NaOH hoàn toàn có thể tính năng với kim loại Be, Zn, Sb, Pb, Cr và oxit và hiđroxit tương ứng của chúng* Tác dụng với một số ít phi kim như Si, C, P, S, Halogen :Si + 2OH ¯ + H2O → SiO32 ¯ + 2H2C + NaOHnóng chảy → 2N a + 2N a2CO3 + 3H2 ↑4P trắng + 3N aOH + 3H2 O → PH3 ↑ + 3N aH2PO2Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O3C l2 + 6N aOH → NaCl + NaClO3 + 3H2 O

Xem thêm  Cách đưa ứng dụng ra màn hình desktop win 10, Win 8, Win 7... - Góc Digital

2. Ứng dụng:

Sản xuất xà phòng, giấy, tơ tự tạo, tinh dầu thực vật và những loại sản phẩm chưng cất dầu mỏ, chế phẩm nhuộm và dược phẩm nhuộm, làm khô khí và là thuốc thử rất thông dụng trong phòng thí nghiệm .

3.Điều chế:

– Nếu cần một lượng nhỏ, rất tinh khiết, người ta cho kim loại kiềm tính năng với nước :Na + H2O → NaOH + ½ H2- Trong công nghiệp, người ta dùng chiêu thức điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn .2N aCl + H2O 2N aOH + H2 + Cl2

II. NATRI HIDROCACBONAT VÀ NATRI CACBONAT

Natri hidro cacbonat : NaHCO3

Natri cacbonat : Na2CO3

-Tính tan trong H2O

Tinh thể màu trắng, ít tan Natricacbonat ( hay soda ) là chất bột màu trắng, hút ẩm và tonc = 851 oC, Dễ tan trong nước và tỏa nhiều nhiệt .

– Nhiệt phân

2N aHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O Không bị nhiệt phân

– Với bazơ

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O Không phản ứng

– Với axit

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
ion HCO lưỡng tính .

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

– Thuỷ phân

d2 có tính kiềm yếu
HCO + H2O → H2CO3 + OH –
pH > 7 ( không làm đổi màu quỳ tím )
d2 có tính kiềm mạnh
CO + H2O → HCO + OH
HCO + H2O → H2CO3 + OH –
pH > 7 ( Làm quỳ tím hóa xanh )

– Ứng dụng

– NaHCO3 đượcdùng trong y khoa chữa bệnh dạ dày và ruột do thừa axit, khó tiêu, chữa chứng nôn mữa, giải độc axit .
– Trong công nghiệp thực phẩm làm bột nở gây xốp cho những loại bánh
– Nguyên liệu trong Công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng, giấy dệt và điều chế muối kháC .
– Tẩy sạch vết mỡ bám trên cụ thể máy trước khi sơn, tráng kim loại .
– Công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa

– Điều chế

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2N aHCO3 NaCl + CO2 + NH3 + H2 → NaHCO3 + NH4Cl
2N aHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
Xem thêm  VirtualDJ

III. NATRI CLORUA (NaCl)

1. Trạng thái tự nhiên:

– NaCl là hợp chất rất phổ cập trong vạn vật thiên nhiên ( có trong nước biển, nước của hồ nước mặn, khoáng vật halit gọi là muối mỏ ) .- Người ta thường khai thác muối từ mỏ bằng chiêu thức ngầm, nghĩa là qua những lỗ khoan dùng nước hòa tan muối ngầm ở dưới lòng đất rồi bơm dung dịch lên để kết tinh muối ăn .- Cô đặc nước biển bằng cách đun nóng hoặc phơi nắng tự nhiên, người ta hoàn toàn có thể kết tinh muối ăn .

2. Tính chất:

* Tính chất vật lí :- Là hợp chất ion có dạng mạng lưới lập phương tâm diện. Tinh thể NaCl không có màu và trọn vẹn trong suốt .- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, tonc = 800 oC, tos = 1454 oC .- Dễ tan trong nước và độ tan không biến hóa nhiều theo nhiệt độ nên không dễ tinh chế bằng cách kết tinh lại .- Độ tan của NaCl ở trong nước giảm xuống khi xuất hiện NaOH, HCl, MgCl2, CaCl2, … Lợi dụng đặc thù này người ta sục khí HCl vào dung dịch muối ăn bão hòa để điều chế NaCl tinh khiết .* Tính chất hóa học :- Khác với những muối khác, NaCl không phản ứng với kim loại, axit, bazơ ở điều kiện kèm theo thường. Tuy nhiên, NaCl vẫn phản ứng với một muối :
NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl ↓- Ở trạng thái rắn, NaCl phản ứng với H2SO4 đậm đặc ( phản ứng sản xuất HCl, nhưng lúc bấy giờ rất ít dùng vì chiêu thức tạo ra nhiều khí ô nhiễm, gây nguy hại tới hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường tự nhiên ) .NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl2N aCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HC l- Điện phân dung dịch NaCl :2N aCl + 2H2 O 2N aOH + H2 + Cl2

3. Ứng dụng

Xem thêm  DUNG DỊCH CHẤT ĐỆN LI-Kiến thức lí thuyết | HÓA HỌC PHỔ THÔNG

 Là nguyên liệu để điều chế Na, Cl2, HCl, NaOH và hầu hết các hợp chất quan trọng khác của natri. Ngoài ra, NaCl còn được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như thực phẩm (muối ăn…), nhuộm, thuộc da và luyện kim.

BÀI TẬP

Câu 1: Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

A. LiCl. B. NaNO3. C. KHCO3. D. KBr .

Câu 2: Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là

A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl .

Câu 3: Cho a gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHSO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4

loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba ( OH ) 2 dư thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của a làA. 20. B. 21. C. 22. D. 23 .

Câu 4: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là

A. Li. B. Cs. C. K. D. Rb .

Câu 5: Cho 3,9 gam kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là

A. 0,1 M. B. 0,5 M. C. 1M. D. 0,75 M .

Câu 6: Cho 6,2 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng hết với nước thấy có 2,24 lít H2 (đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 9,4 gam. B. 9,5 gam. C. 9,6 gam. D. 9,7 gam .

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là

A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Rb. D. Rb và Cs .

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7
C B B A C C B

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 – Xem ngay

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.