SỰ KHáC BIỆT GIỮA ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN Và ĐIỂM ĐẲNG áP | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

Hai thuật ngữ điểm đẳng điện và điểm đẳng tích miêu tả cùng một khái niệm inh hóa về axit amin ; Điểm đẳng điện hay điểm đẳng tích là pH tại đó điện tích

Sự khác biệt chính – Iso điện và Isoionic Điểm
 

Hai thuật ngữ điểm đẳng điện và điểm đẳng tích mô tả cùng một khái niệm sinh hóa về axit amin; Điểm đẳng điện hay điểm đẳng tích là pH tại đó điện tích dương của axit amin bằng điện tích âm của cùng axit amin đó. Vì vậy, có không khác nhau giữa các thuật ngữ điểm đẳng điện và điểm đẳng tích.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Điểm đẳng điện hay điểm đẳng áp là gì
3. Điểm đẳng điện so với điểm Isoionic
4. Tóm tắt

Điểm đẳng điện hay điểm đẳng áp là gì?

Điểm đẳng điện hay điểm đẳng tích của axit amin là độ pH mà điện tích dương của axit amin bằng điện tích âm của cùng axit amin đó. Nó được ký hiệu là pI. Vì không có điện tích thực trong axit amin nên nó không hề vận động và di chuyển trong điện trường. Do đó, điểm đẳng điện là điểm mà axit amin là trung tính .

Xem thêm  5 ứng dụng theo dõi thai kỳ tốt nhất hiện nay

Tại điểm đẳng điện, một zwitterion được hình thành. Zwitterion là một phân tử lưỡng cực có nhiều hơn hai nhóm chức năng mang điện tích dương và âm ( nhóm chức tích điện dương và nhóm chức năng tích điện âm ). Điện tích dương trên những nhóm chức phải bằng điện tích âm trên những nhóm chức của axit amin. Điều này làm cho điện tích thực của zwitterion bằng không .

Ở điểm đẳng tích, zwitterion là dạng axit amin chiếm ưu thế. Giá trị pI có thể thu được bằng cách sử dụng các giá trị pKa của các dạng điện tích dương thuần và điện tích âm thuần của các axit amin trong môi trường axit và môi trường bazơ.

  • Nếu không có nhóm chức mang điện trong chuỗi bên của axit amin,

pI = ½ ( pKa1 + pKa2 ) nơi pKa1 và pKa2 là giá trị pKa của axit amin trong môi trường tự nhiên axit và bazơ .

  • Nếu có các chuỗi bên có tính axit, pI thấp hơn mong đợi.
  • Nếu có các chuỗi bên cơ bản, pI cao hơn mong đợi.

Sự khác biệt giữa điểm đẳng điện và điểm đẳng áp là gì?

  • Điểm đẳng điện, còn được gọi là điểm đẳng tích, của một axit amin là độ pH mà điện tích dương của một axit amin bằng với điện tích âm của cùng một axit amin, ký hiệu là pI.
Xem thêm  Chia Sẻ Cách Tắt Ứng Dụng Chạy Ngầm Trên Win 7 8 10 Tăng Tốc Máy Tính

Tóm lược –Iso điện so với Isoionic Điểm

Không có sự độc lạ giữa thuật ngữ điểm đẳng điện và điểm đẳng tích. Cả hai thuật ngữ được sử dụng để gọi tên độ pH mà tại đó không có điện tích thực trong một axit amin .

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.