Danh sách Smart Tivi tương thích với ứng dụng truyền hình MyTV

STT

Hệ Điều hành

Năm ra đời

Tên TV

Model

Keyword

1

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ6400

UJ6400

2

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJS6000

UJS6000

3

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ6330

UJ6330

4

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ6300

UJ6300

5

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ6240

UJ6240

6

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ6200

UJ6200

7

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ5520

UJ5520

8

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ5510

UJ5510

9

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ5500

UJ5500

10

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

UJ5300

UJ5300

11

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

TE390S

TE390S

12

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

ULS001F

ULS001F

13

Tizen 2.3

năm ngoái

SmartTV Samsung Model năm ngoái

ULS001H

ULS001H

14

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU630D

UKU630D, KU630D

15

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU6300

UKU6300, KU6300

16

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU6000

UKU6000, KU6000

17

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK6300

UK6300, K6300

18

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK6250

UK6250, K6250

19

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK6200

UK6200, K6200

20

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK5600

UK5600, K5600

21

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK5520

UK5520, K5520

22

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK5510

UK5510, K5510

23

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK5500

UK5500, K5500

24

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK5300

UK5300, K5300

25

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UK4300

UK4300, K4300

26

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS9800

UKS9800, KS9800

27

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS9500

UKS9500, KS9500

28

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS9000

UKS9000, KS9000

29

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS8500

UKS8500, KS8500

30

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS8000

UKS8000, KS8000

31

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS7500

UKS7500, KS7500

32

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKS7000

UKS7000, KS7000

33

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU66A0

UKU66A0, KU66A0

34

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU6510

UKU6510, KU6510

35

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU6500

UKU6500, KU6500

36

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU64A0

UKU64A0, KU64A0

37

Tizen 2.4

năm nay

SmartTV Samsung Model năm nay

UKU6400

UKU6400, KU6400

38

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM6300

UM6300, M6300

39

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM5600

UM5600, M5600

40

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM5520

UM5520, M5520

41

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM5510

UM5510, M5510

42

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM5500

UM5500, M5500

43

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM5300

UM5300, M5300

44

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UM4500

UM4500, M4500

45

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA65MU9000

UA65MU9000, MU9000

46

Xem thêm  TOP 5 website ghi âm online trên máy tính đơn giản hiệu quả

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch

UA55MU9000

UA55MU9000, MU9000

47

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA65NU8000

UA65NU8000, NU8000

48

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch

UA75NU8000

UA75NU8000, NU8000

49

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU7500

UMU7500, MU7500

50

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU70A0

UMU70A0, MU70A0

51

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA65MU7000

UA65MU7000, MU7000

52

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch

UA55MU7000

UA55MU7000, MU7000

53

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch

UA75MU7000

UA75MU7000, MU7000

54

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 82 inch

UA82MU7000

UA82MU7000, MU7000

55

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU66A0

UMU66A0, MU66A0

56

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch

UA55MU6500

UA55MU6500, MU6500

57

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch

UA65MU6500

UA65MU6500, MU6500

58

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch

UA49MU6500

UA49MU6500, MU6500

59

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch

UMU64A0

UMU64A0, MU64A0

60

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch

UMU6470

UMU6470, MU6470

61

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch

UA55MU6400

UA55MU6400, MU6400

62

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA65MU6400

UA65MU6400, MU6400

63

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch

UA43MU6400

UA43MU6400, MU6400

64

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 40 inch

UA40MU6400

UA40MU6400, MU6400

65

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch

UA49MU6400

UA49MU6400, MU6400

66

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMQS9

UMQS9, MQS9

67

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMLS003

UMLS003, MLS003

68

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMS9Y

QMS9Y, QMS9Y

69

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMQ9F

QMQ9F, QMQ9F

70

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMQ8C

QMQ8C, QMQ8C

71

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMQ7FD

QMQ7FD, QMQ7FD

72

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMQ7F

QMQ7F, QMQ7F

73

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

QMQ7C

QMQ7C, QMQ7C

74

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMUF31E

UMUF31E, MUF31E

75

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU6000

UMU6000, MU6000

76

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch

UA75MU6100

UA75MU6100, MU6100

77

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch

UA49MU6100

UA49MU6100, MU6100

78

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 40 inch

UA40MU6100

UA40MU6100, MU6100

79

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA65MU6100

UA65MU6100, MU6100

80

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 49 inch

UA49M6300

UA49M6300, M6300

81

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU6310

UMU6310, MU6310

82

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU6320

UMU6320, MU6320

83

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMUF30E

UMUF30E, MUF30E

84

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UNU730D

UA65MU9000, MU9000

85

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch

UNU7300

UA55NU8000, NU8000

86

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch

UNU710D

UA55NU7500, NU7500

87

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UNU7100

UMU70A0, MU70A0

88

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UNU7103

UA65MU7000, MU7000

89

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UNU7120

UMU66A0, MU66A0

90

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch

UNU709D

UA55MU6500, MU6500

91

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

Xem thêm  Agribank hỗ trợ người dân mở tài khoản trực tuyến ngay tại nhà

UA43NU7090

UMU64A0, MU64A0

92

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UNU6950

UMU6470, MU6470

93

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch

UA43N5510

UA65MU6400, MU6400

94

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA49N5510

UMQS9, MQS9

95

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA43N5500

UMLS003, MLS003

96

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UN5350

QMS9Y, QMS9Y

97

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA32N4300

QMQ9F, QMQ9F

98

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UN4500

QMQ8C, QMQ8C

99

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UN4350

QMQ7FD, QMQ7FD

100

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UN4310

QMQ7F, QMQ7F

101

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA32N4300

QMQ7C, QMQ7C

102

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA65MU9000

UMUF31E, MUF31E

103

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA55NU8000

MU6000, MU6000

104

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Samsung 4K 40 inch

UA55NU7500

UA40MU6100, MU6100

105

Tizen 3.0

2017

Smart Tivi Cong Samsung 49 inch

UMU70A0

UA49M6300, M6300

106

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA65MU7000

UMU6310, MU6310

107

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UMU66A0

UMU6320, MU6320

108

Tizen 3.0

2017

SmartTV Samsung Model 2017

UA55MU6500

UMUF30E, MUF30E

109

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMU64A0

UNU730D, NU730D

110

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMU6470

UNU7300, NU7300

111

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UA65MU6400

UNU710D, NU710D

112

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMQS9

UNU7100, NU7100

113

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMLS003

UNU7103, NU7103

114

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

QMS9Y

UNU7120, NU7120

115

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

QMQ9F

UNU709D, NU709D

116

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch

QMQ8C

UA43NU7090, NU7090

117

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

QMQ7FD

UNU6950, NU6950

118

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 43 inch

QMQ7F

UA43N5510, N5510

119

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 49 inch

QMQ7C

UA49N5510, N5510

120

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 43 inch

UMUF31E

UA43N5500, N5500

121

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

MU6000

UN5350, N5350

122

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 32 inch

UA40MU6100

UA32N4300, N4300

123

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UA49M6300

UN4500, N4500

124

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMU6310

UN4350, N4350

125

Tizen 4.0

2018

SmartTV Samsung Model 2018

UMU6320

UN4310, N4310

126

Tizen 4.0

2018

Smart Tivi Samsung 32 inch

UMUF30E

UA32N4300, N4300

127

Tizen 4.0

2018

Samsung QLED 4K TV Q6F

QA49Q6FNAKXXV / QA55Q6FNAKXXV / QA65Q6FNAKXXV

OLED Q6F

128

Tizen 4.0

2018

Samsung QLED 4K TV Q7F

QA55Q7FNAKXXV / QA65Q7FNAKXXV / QA75Q7FNAKXXV

OLED Q7F

129

Tizen 4.0

2018

Samsung QLED 4K TV Q8C

QA55Q8CNAKXXV / QA65Q8CNAKXXV

OLED Q8C

130

Tizen 4.0

2018

Samsung QLED 4K TV Q9F

QA65Q9FNAKXXV / QA75Q9FNAKXXV

OLED Q9F

131

Tizen 4.0

2018

Samsung The Frame TV 2018 LS03NA

UA43LS03NAKXXV / UA49LS03NAKXXV / UA55LS03NAKXXV / UA65LS03NAKXXV

OLED LS03NA

132

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7090

UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV / UA65NU7090KXXV

NU7090

133

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7800

UA43NU7800KXXV / UA50NU7800KXXV

NU7800

134

Tizen 4.0

2018

Sansung 4K UHD TV NU7103

UA58NU7103KXXV

NU7103

135

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7500

UA49NU7500KXXV / UA55NU7500KXXV / UA65NU7500KXXV

NU7500

136

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7400

UA43NU7400KXXV / UA50NU7400KXXV / UA55NU7400KXXV / UA65NU7400KXXV

NU7400

137

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7300

UA49NU7300KXXV / UA55NU7300KXXV / UA65NU7300KXXV

NU7300

138

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU7100

UA43NU7100KXXV / UA49NU7100KXXV / UA55NU7100KXXV / UA65NU7100KXXV / UA75NU7100KXXV

NU7100

139

Tizen 4.0

2018

Samsung 4K UHD TV NU8500

UA65NU8500KXXV / UA55NU8500KXXV

NU8500

140

Tizen 4.0

Xem thêm  Chất lỏng – Wikipedia tiếng Việt

2018

Samsung 4K UHD TV NU8000

UA55NU8000KXXV / UA65NU8000KXXV / UA75NU8000KXXV / UA82NU8000KXXV

NU8000

141

Tizen 4.0

2018

Samssung FHD TV N5510

UA43N5510AKXXV / UA49N5510AKXXV

N5510

142

Tizen 4.0

2018

Samsung HD TV N4300

UA32N4300AKXXV

N4300

143

Tizen 4.0

2018

Samsung FHD TV N5500

UA43N5500AKXXV / UA49N5500AKXXV

N5500

144

Tizen 4.0

2018

Samsung HD TV N4000

UA32N4000AKXXV

N4000

145

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ70

QRQ70, RQ70

146

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ80

QRQ80, RQ80

147

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ90

QRQ90, RQ90

148

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ60

QRQ60, RQ60

149

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ70

QRQ70, RQ70

150

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ80

QRQ80, RQ80

151

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

QRQ90

QRQ90, RQ90

152

Tizen 5.0

2019

SmartTV Samsung Model 2019

RQ750

RQ750, RQ750

153

Tizen 5.0

2019

Samsung The Frame TV 2019 Q68R

QA49LS03RAKXXV / QA55LS03RAKXXV / QA65LS03RAKXXV

QLED Q68R, LS03RA

154

Tizen 5.0

2019

Samsung QLED 4K TV Q75RA

QA49Q75RAKXXV / QA55Q75RAKXXV / QA65Q75RAKXXV / QA75Q75RAKXXV / QA82Q75RAKXXV

QLED Q75RA

155

Tizen 5.0

2019

Samsung QLED 4K TV Q80RA

QA55Q80RAKXXV / QA65Q80RAKXXV

QLED Q80RA

156

Tizen 5.0

2019

Samsung QLED 4K TV Q90RA

QA65Q90RAKXXV / QA75Q90RAKXXV / QA82Q90RAKXXV

QLED Q90RA

157

Tizen 5.0

2019

Samsung QLED 8K TV Q900R

QA55Q900RBKXXV / QA65Q900RBKXXV / QA75Q900RBKXXV / QA82Q900RBKXXV / QA98Q900RBKXXV

QLED Q900R

158

Tizen 5.0

2019

Samsung QLED 4K TV Q65R

QA43Q65RAKXXV / QA49Q65RAKXXV / QA55Q65RAKXXV / QA65Q65RAKXXV / QA75Q65RAKXXV / QA82Q65RAKXXV

QLED Q65R

159

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU7250

UA55RU7250KXXV / UA50RU7250KXXV

RU7250

160

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU8000

UA49RU8000KXXV / UA55RU8000KXXV / UA65RU8000KXXV

RU8000

161

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU7300

UA55RU7300KXXV / UA49RU7300KXXV

RU7300

162

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU7200

UA43RU7200KXXV / UA50RU7200KXXV / UA55RU7200KXXV / UA70RU7200KXXV

RU7200

163

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU7400

UA43RU7400KXXV / UA50RU7400KXXV / UA55RU7400KXXV / UA65RU7400KXXV

RU7400

164

Tizen 5.0

2019

Samsung 4K UHD TV RU7100

UA43RU7100KXXV / UA50RU7100KXXV / UA55RU7100KXXV / UA58RU7100KXXV / UA65RU7100KXXV / UA75RU7100KXXV

RU7100

165

Tizen 5.0

2019

Samsung FHD TV R6000A

UA43R6000AKXXV

R6000A

Tizen 5.5

2020

Smart TV 4K QLED Q95T

QA55Q95TAKXXV / QA65Q95TAKXXV

Q95T

Tizen 5.5

2020

Smart TV 8K QLED Q950TS

QA65Q950TSKXXV / QA75Q950TSKXXV / QA85Q950TSKXXV

Q950TS

Tizen 5.5

2020

Smart TV 8K QLED Q800T

QA65Q800TAKXXV / QA75Q800TAKXXV

Q800T

Tizen 5.5

2020

Smart TV Full HD 43 inch T6000

UA43T6000AKXXV

T6000

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU8100

UA43TU8100KXXV / UA50TU8100KXXV / UA55TU8100KXXV / UA75TU8100KXXV

TU8100

Tizen 5.5

2020

Smart TV 4K QLED Q70T

QA55Q70TAKXXV / QA65Q70TAKXXV / QA75Q70TAKXXV / QA85Q70TAKXXV

Q70T, Q70TA

Tizen 5.5

2020

Smart TV 4K QLED Q65T

QA43Q65TAKXXV / QA50Q65TAKXXV / QA55Q65TAKXXV / QA65Q65TAKXXV

Q65T, Q65TA

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV Full HD T6500

UA43T6500AKXXV

T6500

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV HD T4300

UA32T4300AKXXV

T4300

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV 4K QLED Q80T

QA49Q80TAKXXV / QA55Q80TAKXXV / QA65Q80TAKXXV / QA75Q80TAKXXV / QA85Q80TAKXXV

Q80T, Q80TA

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU8500

UA43TU8500KXXV / UA50TU8500KXXV / UA55TU8500KXXV / UA65TU8500KXXV

TU8500

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV 4K QLED Q60T

QA43Q60TAKXXV / QA50Q60TAKXXV / QA55Q60TAKXXV / QA58Q60TAKXXV / QA65Q60TAKXXV / QA75Q60TAKXXV

Q60T, Q60TA

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU8000

UA43TU8000KXXV / UA50TU8000KXXV / UA55TU8000KXXV / UA65TU8000KXXV

TU8000

 

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU7000

UA43TU7000KXXV / UA50TU7000KXXV / UA55TU7000KXXV / UA58TU7000KXXV / UA65TU7000KXXV / UA70TU7000KXXV / UA75TU7000KXXV

TU7000

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU6900

UA43TU6900KXXV / UA50TU6900KXXV / UA55TU6900KXXV / UA65TU6900KXXV

TU6900

Tizen 5.5

2020

Smart TV Crystal UHD 4K TU8300

UA55TU8300KXXV / UA65TU8300KXXV

TU8300

Tizen 5.5

2020

Smart TV HD 32 inch T4500 2020

UA32T4500AKXXV

T4500

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.