Sở KH&CN Kon Tum: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2, năm 2021) và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2021 – 2025 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Cập nhật lần cuối vào 23/03/2021

 

Căn cứ Quyết định số 23/2018 / QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum về việc phát hành Quy định quản trị trách nhiệm khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum ; Căn cứ Quyết định số 890 / QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án khung những trách nhiệm bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh quy trình tiến độ 2021 – 2025 ; Trên cơ sở xu thế yêu cầu, đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ( tại công văn số 2513 / UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc khuynh hướng yêu cầu, đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ thực thi năm 2021 ) và Kế hoạch số 17 / KH-SKHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực thi Đề án khung những trách nhiệm bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh quá trình 2021 – 2025 .
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông tin đến những sở, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố ; những Viện điều tra và nghiên cứu ; Trường Đại học, Cao đẳng ; những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và những tổ chức triển khai, cá thể đề xuất kiến nghị đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ cấp tỉnh ( đợt 2, năm 2021 ) và trách nhiệm bảo tồn nguồn gen quá trình 2021 – 2025, như sau :

Xem thêm  Hướng dẫn kiểm tra chai pin Android bằng AccuBattery – Pin

1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 2)

– Căn cứ yêu cầu đặt hàng trách nhiệm :
+ Định hướng đề xuất kiến nghị đặt hàng của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tại Công văn số 2513 / UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum ( có công văn kèm theo ) .
+ Các yếu tố khoa học và công nghệ đặt ra có tầm quan trọng, cấp thiết và có tính liên vùng, liên ngành nhằm mục đích tiến hành những trách nhiệm được giao tại Kế hoạch số 4661 / KH-UBND, ngày 18/12/2020 về tiến hành thực thi Chương trình hành vi của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; Quyết định số 54 / QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về phát hành chương trình hành vi tiến hành thực thi những Nghị quyết của nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế tài chính – xã hội và dự trù ngân sách nhà nước năm 2021, … ( có văn bản kèm theo ) .
– Việc lựa chọn, yêu cầu đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai theo pháp luật tại những Điều 3, 4, 5, 6 Quyết định số 23 / QĐ-UBND, ngày 31/7/2018. Yêu cầu những trách nhiệm khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, bảo vệ thiết thực, có hiệu suất cao và theo hướng ưu tiên những đề tài, dự án Bất Động Sản nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao những văn minh khoa học và công nghệ ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh, những trách nhiệm gắn với hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng đơn cử và cam kết sử dụng hiệu quả tạo ra khi trách nhiệm khoa học và công nghệ hoàn thành xong ; xác lập đơn cử nguồn kinh phí đầu tư để thực thi trách nhiệm .

Xem thêm  Bật mí mẹo hay làm rõ ảnh bị mờ trên điện thoại

Nhiệm vụ đề xuất đặt hàng thực hiện cấp tỉnh (đợt 2), gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp.

2. Về nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen (theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 14/9/2020, của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025)

2.1. Đối với nhiệm vụ đề nghị thực hiện cấp Nhà nước giai đoạn 2021-2025: Căn cứ các nội dung đề án và nhiệm vụ tại Phụ lục 2, Quyết định số 890/QĐ-UBND để xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia.

2.2. Đối với nhiệm vụ thực hiện cấp tỉnh: Căn cứ nội dung đề án, nhiệm vụ tại Phụ lục 1, Quyết định số 890/QĐ-UBND để xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp.

3. Hồ sơ đề xuất đặt hàng: Công văn đề xuất đặt hàng của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp; Phiếu đề xuất đặt hàng; Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố); Danh mục đề xuất đặt hàng (xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện).

Xem thêm  Top 3 Phần Mềm Ghép Mặt Vào Ảnh Có Sẵn, Top Ứng Dụng Ghép Mặt Người Này Vào Người Khác

Đề xuất, đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ ( theo biểu mẫu kèm theo ) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và gửi quan đại chỉ E-Mail : bem2vnn@gmail.com để tổng hợp, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ( Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn ) .
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị chức năng biết. / .
PHỤ LỤC KÈM THEO

Phòng Quản lý Khoa học.

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.