Tổng hợp các hàm trong Excel – chinh phục mọi số liệu trong “tích tắc”!

Trong học tập và công việc, bạn thường gặp những dữ liệu với hàng chục trang, thậm chí là hàng trăm trang giấy với rất nhiều số liệu cần xử lý. Việc tính toán những con số bằng phương pháp thủ công là không thể. Và giải pháp tốt nhất chính là sử dụng Excel. các hàm trong ứng dụng này sẽ giúp bạn xử lý số liệu chuẩn xác trong tích tắc. Hãy cùng Tino Group khám phá các hàm trong Excel nhé!

Mục lục bài viết

Các hàm trong Excel – Hàm đếm và hàm tính tổng

#1. Hàm COUNT

Hàm COUNT được sử dụng để đếm số ô có chứa tài liệu kiểu số trong một vùng tài liệu có sẵn nhanh gọn, giúp bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn đếm bằng tay thủ công .

Cú pháp

=COUNT(Giá trị 1, Giá trị 2,…)

Ví dụ: Học sinh trượt ký hiệu “tr”. Hãy đếm số học sinh đậu trong kỳ thi theo hình minh họa bên dưới.

Công thức: C15: =COUNT(C6:C14)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#2. Hàm COUNTA

Đây là hàm sử dụng để đếm các ô chứa tài liệu, không phân biệt tài liệu là số hay ký tự trong một vùng tài liệu / tập giá trị có sẵn .

Cú pháp

=COUNTA(Value 1, value 2,…). Hoặc: =COUNTA(vùng dữ liệu)

Ví dụ: Đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng sau:

Công thức: D10=COUNTA(A4:D9).

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#3.Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm các ô với điều kiện kèm theo đơn cử .

Cú pháp

=COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó:

 • Range: vùng chứa ô dữ liệu bạn muốn đếm.
 • Criteria: điều kiện bạn muốn thiết lập dưới dạng số, ký tự hoặc một logic để chỉ định những giá trị nào sẽ được đếm trong dữ liệu.

Ví dụ: Tính số lần bán Cam 1 theo dữ liệu trong bảng:

Công thức: E4=COUNTIF(B5:B12, “Cam 1”).

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#4. Hàm COUNTIFS

Đây là hàm trả về số lượng các ô nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu một hoặc nhiều điều kiện kèm theo. Hàm COUNTIFS hoàn toàn có thể sử dụng với các phong phú dữ kiện như ngày, số, ký tự, …

Cú pháp

=COUNTIFS(Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2, Criteria2],…)

Trong đó:

 • range1: phạm vi đầu tiên để đánh giá.
 • criteria1: xác định phạm vi đầu tiên sẽ áp dụng điều kiện đầu tiên (bắt buộc).
 • range2: điều kiện bổ sung phạm vi thứ hai để đánh giá.
 • criteria2: điều kiện bổ sung phạm vi sẽ áp dụng điều kiện thứ 2.
Xem thêm  Free Download Manager

Ví dụ: Đếm những học sinh đạt điểm 9 ở cả 3 môn Toán, Văn, Anh.

Công thức: D11=COUNTIFS(D5:D9,9,E5:E9,9,F5:F9,9).

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#5. Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK được sử dụng để đếm số ô trống trong vùng tài liệu đã được xác lập trong bảng .

Cú pháp

=COUNTBLANK(Range)

Trong đó: Range là phạm vi bắt buộc, từ đó bạn sẽ đếm các ô trống trong bảng.

Ví dụ: Đếm số học sinh chưa được tính điểm trong bảng

Công thức: E15=COUNTBLANK(E6:E13)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#6. Hàm RANK

Hàm RANK là hàm trả về thứ hạng, xếp hạng của một số ít trong list các số. Thứ hạng của số lượng đó là vị trí đối sánh tương quan giữa một giá trị với các giá trị còn lại trong list .

Cú pháp

=RANK(Number, Ref, [order])

Trong đó:

 • Number: đối số mà bạn muốn tìm thứ hạng, (bắt buộc).
 • Ref: một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số (bắt buộc).
 • Order: số chỉ rõ cách xếp hạng. Nếu Order = 0 thì xếp hạng theo thứ tự giảm dần còn những số còn lại thì xếp hạng theo thứ tự tăng dần.

#7. Hàm AVERAGE

Đây là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số trong bảng .

Cú pháp

AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Trong đó:

 • Number1: Bắt buộc.
 • Number2, Number3,…: Tùy chọn.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của các số từ D5 => D8 và số 10.

Công thức: D10=AVERAGE(D5:D8,10).

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#8. Hàm COLUMN

Đây là hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định

Cú pháp

=COLUMN([Reference])

Trong đó: Reference là ô hoặc phạm vi ô muốn trả về số cột, tham số tùy chọn.

Lưu ý

 • Nếu bạn bỏ qua tham số Reference thì hàm sẽ trả về số cột của tham chiếu ở mảng ngang.
 • Nếu đổi số ở tham chiếu phạm vi ô và hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức ngang. Lúc này, hàm sẽ trả về số cột ngoài cùng bên trái.

Ví dụ: Tìm số cột của ô C8

Công thức: =COLUMN(C8)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#9. Hàm DATEDIF

Đây là hàm tính tổng số ngày, tháng, năm với hai mốc thời hạn cho trước trong bảng Excel .

Cú pháp

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

 • start_day: số ngày bắt đầu cần tính toán.
 • end_day: số ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.
 • unit: loại kết quả trả về của việc tính toán, cần viết trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Tính tổng số ngày, tháng, năm theo dữ liệu trong bảng bên dưới.

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#10. Hàm SUM

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng với các phép tính thường thì bằng cách cộng những số lượng ở các cột lại với nhau .

Cú pháp

=SUM(number1,[number2],…)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

Các hàm trong Excel làm việc với chuỗi văn bản

#1.Hàm LEFT

Hàm LEFT là hàm sử dụng để lấy những ký tự bên trái của một chuỗi văn bản .

Cú pháp

=LEFT(ô chứa chuỗi văn bản cần lấy, số ký tự muốn lấy).

#2. Hàm RIGHT

Đây là hàm được sử dụng để lấy những ký tự từ phía bên phải của chuỗi văn bản .

Cú pháp

=RIGHT(ô chứa chuỗi văn bản cần lấy, số ký tự cần lấy).

#3. Hàm MID

Hàm MID được sử dụng để lấy các ký tự nằm ở giữa tính từ vị trí bên trái qua bên phải .

Cú pháp

=MID(ô chứa chuỗi văn bản cần lấy, số ký tự cần lấy)

#4. Hàm FIND

Đây là hàm sử dụng để tìm kiếm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi văn bản .

Cú pháp

=FIND(“chuỗi văn bản con”, ô chứa chuỗi văn bản)

Ví dụ: Tìm vị trí của chuỗi “in” trong chuỗi “minh anh”.

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#5. Hàm LEN

Hàm LEN là hàm đếm ký tự có trong một chuỗi text / chuỗi văn bản để giám sát hoặc phối hợp cùng các hàm khác .

Cú pháp

=LEN(Text)

Trong đó: Text là một chuỗi các chữ, số, ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống (dấu cách) bất kỳ.

Lưu ý: Khi nhập chuỗi Text trực tiếp vào hàm LEN, bạn phải cho chuỗi văn bản này trong dấu ngoặc kép (“ ”).

Ví dụ: Tính độ dài của chuỗi Text “Phạm Hà Anh” trong bảng bên dưới:

Xem thêm  Cách Tạo Tài Khoản Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Công thức: =LEN(B2)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#6. Hàm SUBSTITUTE

Đây là hàm được sử dụng để sửa chữa thay thế văn bản trong chuỗi bằng một văn bản khác .

Cú pháp

=SUBSTITUTE(ô chứa chuỗi ban đầu, “văn bản ban đầu”, “văn bản thay thế”).

#7. Hàm LOWER, UPPER, PROPER

Hàm LOWER được sử dụng để quy đổi tất cả những chữ in hoa trong chuỗi sang chữ thường .

Cú pháp

=LOWER(ô chứa chữ cần chuyển đổi)

tong-hop-cac-ham-trong-excelTrái ngược với hàm LOWER, hàm UPPER sử dụng để chuyển các chữ thường trong chuỗi ký tự thành chữ in hoa .

Cú pháp

=UPPER(ô chứa chuỗi cần chuyển đổi)

Hàm PROPER sử dụng khi bạn muốn viết hoa các chữ cái đầu tiên trong chuỗi.

Cú pháp

=PROPER(ô chứa chuỗi cần chuyển đổi)

#8. Hàm EXACT

Đây là hàm sử dụng để so sánh các cột xem giá trị có trùng nhau hay không .

Cú pháp

=EXACT(ô cần so sánh)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#9. Hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE là hàm có công dụng tích hợp nội dung của hai hay nhiều ô vào chung một ô duy nhất .

Cú pháp

=CONCATENATE(A1,B1,C1,D1)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

Các hàm logic trong Excel

#1. Hàm IF

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra điều kiện kèm theo có cung ứng hay không. Nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo, một giải quyết và xử lý tương ứng sẽ được thực thi. trái lại, một giải quyết và xử lý khác được triển khai .
Tuy nhiên, những giám sát có nhiều điều kiện kèm theo thì hàm IF sẽ không hề phân phối. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm IF lồng .

Cú pháp

=IF(điều kiện,“giá trị đúng”,”giá trị sai”)

Ví dụ: Bảng dưới đây là tổng hợp tỷ số ghi bàn của các cầu thủ. Hãy kiểm tra xem các cầu thủ này có vượt qua kỳ thi kiểm tra hay không, điều kiện là tỷ số ghi bàn >=60 thì “pass” còn dưới mức này là “fail”.

Công thức: =IF(B2>=60, “pass”,”fail”)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#2. Hàm OR

Hàm OR được sử dụng để trả về giá trị “ TRUE ” ( đúng ) nếu có một điều kiện kèm theo là “ TRUE ”. Khi hàm trả về “ FALSE ” ( sai ) khi tất cả điều kiện kèm theo là “ FALSE ” .

Cú pháp

=OR(điều kiện 1, điều kiện 2,…, điều kiện n)

Trong đó:

 • Điều kiện 1: bắt buộc là một giá trị logic.
 • Điều kiện 2: tùy chọn một giá trị logic hoặc có thể là nhiều điều kiện khác.

Ví dụ: Hãy kiểm tra kết quả ghi bàn của cầu thủ trong bảng bên dưới.

Nếu tác dụng ghi bàn Score > = 60 hoặc tác dụng Score 2 > = 60 thì trả về TRUE.

Công thức: =OR(B2>=60,C2>=60)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#3. Hàm AND

Hàm AND được sử dụng để phối hợp nhiều điều kiện kèm theo với nhau .
Nếu tất cả các điều kiện kèm theo đúng, hàm trả về giá trị “ TRUE ”. trái lại, hàm trả về giá trị “ FALSE ” nếu các điều kiện kèm theo là sai .
Hàm AND thường được phối hợp cùng hàm IF để tính tổng thỏa mãn nhu cầu nhiều điều kiện kèm theo .

Cú pháp

=AND([logical1], [logical2], [logical3]…)

Trong đó: Logical là những biểu thức được xem xét TRUE hay FALSE.

Ví dụ: Kiểm tra tên và giới tính của các học sinh đúng hay sai trong bảng bên dưới

Công thức: C6=AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)

Nếu đúng thì hiệu quả trả về là TRUE.

#4. Hàm NOT

Hàm NOT được sử dụng để đảo ngược giá trị của các đối số nhập vào ô. Nếu đối số cho giá trị TRUE thì hàm sẽ trả về giá trị FALSE. trái lại đối số cho giá trị FALSE, hàm trả về TRUE .

Cú pháp

=NOT(logical)

Trong đó: Logical là giá trị/ biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ: Kiểm tra những cầu thủ có Score 1 >= 60 hoặc Score 2 >= 60. Chỉ cần một trong hai điều kiện này đúng thì hàm trả về FALSE, ngược lại trả về TRUE.

Công thức: =NOT(OR(B2>=60,C2>=60))

tong-hop-cac-ham-trong-excel

Các hàm trong Excel – Hàm tra cứu và tham chiếu

#1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm các giá trị tại cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột khác theo bạn chỉ định .

Xem thêm  Vui Tết Trung thu cùng bài hát "Chiếc đèn ông sao" phiên bản tiếng Anh

Cú pháp

=VLOOKUP(ô chứa giá trị tìm kiếm, vùng bảng chứa giá trị tìm kiếm và trả về, cột chứa giá trị trả về)

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#2. Hàm MATCH

Hàm MATCH là hàm trả về vị trí của giá trị trong một dải ký tự nhất định

Ví dụ: Yellow ở vị trí thứ 3 trong dải E4:E7. Đối số thứ 3 là tùy chọn, bạn có thể đặt đối số là 0 để trả về vị trí của giá trị trong ô hoặc trả về #N/A nếu không tìm thấy.

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#3. Hàm INDEX

Hàm INDEX sẽ trả về một giá trị đơn cử trong một khoanh vùng phạm vi hai chiều .

Ví dụ: Trong dải E4:E7, 92 được tìm thấy tại giao điểm của hàng thứ 3 và cột 2. Lúc này, hàm INDEX trả về giá trị đặc biệt trong phạm vi một chiều.

tong-hop-cac-ham-trong-excelGiá trị 97 được tìm thấy tại vị trí thứ 3 của dải E4 : E7 .
tong-hop-cac-ham-trong-excel

#4. Hàm CHOOSE

Đây là hàm trả về giá trị tại list mà bạn chỉ định, dựa trên vị trí được nhu yếu .
tong-hop-cac-ham-trong-excel

Các hàm xác định ngày tháng năm trong Excel

#1. Hàm YEAR

Hàm YEAR được sử dụng để lấy được giá trị số năm từ một đối tượng người tiêu dùng thời hạn đơn cử .

Cú pháp

=YEAR(serial_number)

Trong đó: serial_number là một giá trị về thời gian, dữ liệu ở dạng số.

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#2. Hàm MONTH

Hàm MONTH được sử dụng để lấy giá trị số tháng từ một đối tượng người dùng thời hạn .

Cú pháp

=MONTH(serial_number)

Trong đó: serial_number được xem là một giá trị thời gian dưới dạng dữ liệu số.

tong-hop-cac-ham-trong-excel

#3. Hàm DAY

Hàm DAY được sử dụng để xác lập số ngày từ một giá trị thời hạn .

Cú pháp

=DAY(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị thời gian ở dạng dữ liệu số.

tong-hop-cac-ham-trong-excelTrên đây là tổng hợp các hàm trong Excel mà Tino Group đã tổng hợp để gửi đến bạn. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng san sẻ trong bài viết sẽ hữu dụng, giúp bạn ứng dụng thành thạo những hàm cơ bản trong Excel vào việc làm hiệu suất cao hơn. Chúc các thành công xuất sắc !

FAQs về tổng hợp các hàm trong Excel

Sử dụng Excel có phải trả phí không?

Hiện tại, Excel là một ứng dụng trả phí, bạn cần phải mua bộ Microsoft Office thì mới sử dụng được. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm một số ít cách sử dụng Excel không tính tiền hoặc ngân sách thấp hơn .

Excel có thể ứng dụng vào những ngành nghề nào?

Excel là một ứng dụng tiện ích, hoàn toàn có thể ứng dụng phong phú ngành nghề như :

 • Hành chính
 • Nhân sự
 • Kế toán
 • Kỹ sư.
 • Giáo viên

File Excel có thể chuyển sang định dạng PDF không?

Câu vấn đáp : Có. Bạn hoàn toàn có thể chuyển file Excel sang định dạng PDF thuận tiện mà nội dung không bị đổi khác. Việc quy đổi này sẽ giúp bạn cố định và thắt chặt nội dung, bảo vệ bảo đảm an toàn và thuận tiện san sẻ cho người khác .

Có thể kết hợp hàm Vlookup cùng nhiều hàm khác không?

Câu vấn đáp : Có. Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể phối hợp hàm Vlookup cùng các hàm khác trong Excel để xử lý các yếu tố khó khăn vất vả mà hàm lệnh không triển khai được .

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Văn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0364 333 333
  Tổng đài miễn phí: 1800 6734
 • Email: bem2vnn@gmail.com
 • Website: www.tino.org

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.