Trailer

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!!

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 1

BEM BEM GO - GAME BẮN SÚNG TỌA ĐỘ DÀNH CHO GIỚI TRẺ 2017

 

Chào mừng các bạn đến với thế giới của BEM BEM GO ~

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 21. Sự kiện Quà Online:

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 3 Thời gian:  10:00 ngày 15/07/2017

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 4 Nội dung: Thời gian sự kiện, đăng ký tài khoản, tích lũy đăng nhập 1 phút, 2 phút, 15 phút và 30 phút sẽ nhận quà

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 5 Phần thưởng :Đá Tiến Hóa, Kim Cương, Đá Tẩy, Vàng, Thẻ Auto, Loa

 

 Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 6 2. Sự kiện Quà tặng tân thủ (phát Giftcode qua thư của server mới mở)

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 7 Nội dung: Quà phát lúc 10:00 ngày đầu tiên mở server 15/07/2017. Tặng cho toàn bộ nhân vật có trong server (các nhân vật tạo sau thời gian tặng quà sẽ ko nhận đc quà).

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 8 Phần thưởng:

- 60k Vàng  
- Đá cường hóa  II x30  
- Loa x3 
- Thẻ Auto x10
- Đá chúc phúc II x10
- Đá ma đạo III x 5

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 93. SK đăng nhập 7 ngày

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 10 Thời gian 10:00 ngày 15/07/2017 (7 ngày)

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 11 Nội dung: Thời gian sự kiện, online đủ ngày tương ứng sẽ nhận quà hấp dẫn

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 12 Phần thưởng :

Ngày 1: 200.000 Vàng, thẻ auto x20, Đá cường hóa x5

Ngày 2: 200.000 Vàng, thẻ auto x20, Đá chúc phúc 2 x25

Ngày 3: 400.000 Vàng, thẻ auto x20, Phù công lam x3

Ngày 4: 400.000 Vàng, thẻ auto x20, Trứng truyền kỳ x2

Ngày 5: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, 60 Kim cương, Sổ tay pet x20

Ngày 6: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, mảnh Gatling x10, 100 Kim cương

Ngày 7: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, Phù công tím x2, Búa thánh x10

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 134. Sự kiện Đua Top cấp độ

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 14 Thời gian10:00 ngày 15/07/2017 (7 ngày)

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 15 Nội dung: Thời gian sự kiện, tổng kết BXH " Cấp ", những người chơi có cấp độ cao lọt vào trong top 10 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 16 Phần thưởng:

Hạng 1: Trứng truyền kỳ x20, Bia siêu cấp x40, Thẻ Auto x60

Hạng 2: Trứng truyền kỳ x10, Bia siêu cấp x30, Thẻ Auto x50

Hạng 3: Trứng truyền kỳ x5, Bia siêu cấp x20, Thẻ Auto x40

Hạng 4: Xu may mắn x40, Bia thường x40, Thẻ Auto x30

Hạng 5: Xu may mắn x30, Bia thường x30, Thẻ Auto x30

Hạng 6: Xu may mắn x25, Bia thường x25, Thẻ Auto x30

Hạng 7: Xu may mắn x20, Bia thường x20, Thẻ Auto x30

Hạng 8: Xu may mắn x15, Bia thường x15, Thẻ Auto x30

Hạng 9: Xu may mắn x10, Bia thường x10, Thẻ Auto x30

Hạng 10: Xu may mắn x5, Bia thường x5, Thẻ Auto x30

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 175. Sự kiện Đua top Lực chiến

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 18 Thời gian10:00 ngày 15/07/2017

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 19 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng lực chiến để trao thưởng cho 10 người chơi có lực chiến cao nhất

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 20 Phần thưởng

Hạng 1: Rương vũ khí x30, Phù công cam, Đá cường hóa 8 x20

Hạng 2: Rương vũ khí x25, Phù công tím x4, Đá cường hóa 8 x15

Hạng 3: Rương vũ khí x25, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 4: Rương vũ khí x20, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 5: Rương vũ khí x20, Phù công tím x2, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 6: Rương vũ khí x10, Phù công lam x4, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 7: Rương vũ khí x10, Phù công lam x3, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 8: Rương vũ khí x10, Phù công lam x2, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 9: Rương vũ khí x10, Phù công lam x1, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 10: Rương vũ khí x10, Phù HP lam x1, Đá cường hóa 5x10

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 216. Sự kiện Đua Top Xếp Hạng

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 22 Thời gian10:00 ngày 15/07/2017 (7 ngày)

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 23 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng, ng chơi lọt vào top 10 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 24 Phần thưởng

Hạng 1: Phù công tím x3, Chúc phúc 4 x20, Đá cường hóa 4 x50

Hạng 2: Phù công tím x2, Chúc phúc 4 x10, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 3: Phù công tím x1, Chúc phúc 4 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 4: Phù công lam x4, Chúc phúc 3 x8, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 5: Phù công lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 6: Phù HP lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 7: Phù công lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 8: Phù HP lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 9: Phù công xanh lá x2, Chúc phúc 2 x6, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 10: Phù HP xanh lá x2, Chúc phúc 2 x4, Đá cường hóa 4 x10

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 257. Sự kiện Đua Top Guild

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 26 Thời gian10:00 ngày 15/07/2017 (10 ngày)

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 27 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng " Guild " , những Guild có cấp độ cao lọt vào top 3 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 28 Phần thưởng

Hạng 1: 3000 Cống hiến, 200 KC 
Hạng 2: 2000 Cống hiến, 150 KC 
Hạng 3: 1000 Cống hiến, 100 KC 

 

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 298. Sự kiện mốc nạp đơn

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 30 Thời gian10:00 ngày 15/07/2017

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 31 Nội dung : Thời gian sự kiện, người chơi nạp theo mốc nào thì nhận quà mốc ấy (không nạp hơn hoặc kém).

Khai mở máy chủ mới S20 Despacito - Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 32 Phần thưởng

- Mốc 120: Rương vũ khí x1, 10 Kim cương, Tinh hoa pet x1000.

- Mốc 300: Rương vũ khí x4, 33 Kim cương, Đá cường hóa II x20, Xu may mắn x3

- Mốc 630: Rương vũ khí x8, 55 Kim cương, Đá cường hóa III x20, Xu may mắn x8

- Mốc 1890: Rương vũ khí x12, 250 Kim cương, Đá cường hóa IV x40, Xu may mắn x22

- Mốc 3300: Rương vũ khí x16, 550 Kim cương, Đá cường hóa V x40, Xu may mắn x30

- Mốc 6600: Rương vũ khí x20, 888 Kim cương, Đá cường hóa VI x40, Xu may mắn x40

- Link tải IOS: Tại đây
- Link tải Android: Tại đây

 

Game SG140