Trailer

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!!

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 1

BEM BEM GO - GAME BẮN SÚNG TỌA ĐỘ DÀNH CHO GIỚI TRẺ 2017

 

Chào mừng các bạn đến với thế giới của BEM BEM GO ~

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 21. Sự kiện Quà Online:

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 3 Thời gian:  14:00 ngày 13/4

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 4 Nội dung: Thời gian sự kiện, đăng ký tài khoản, tích lũy đăng nhập 1 phút, 2 phút, 15 phút và 30 phút sẽ nhận quà

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 5 Phần thưởng :Đá Tiến Hóa, Kim Cương, Đá Tẩy, Vàng, Thẻ Auto, Loa

 

 Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 6 2. Sự kiện Quà tặng tân thủ (phát Giftcode qua thư của server mới mở)

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 7 Nội dung: Quà phát lúc 14:00 ngày đầu tiên mở server 13/04. Tặng cho toàn bộ nhân vật có trong server (các nhân vật tạo sau thời gian tặng quà sẽ ko nhận đc quà).

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 8 Phần thưởng:

- 60k Vàng  
- Đá cường hóa  II x30  
- Loa x3 
- Thẻ Auto x10
- Đá chúc phúc II x10
- Đá ma đạo III x 5

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 93. Sự kiện Tích lũy số ngày

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 10 Thời gian:  14:00 ngày 13/04 (10 ngày)

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 11 Nội dung: Thời gian sự kiện, online đủ ngày tương ứng sẽ nhận quà hấp dẫn

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 12 Phần thưởng :

Ngày 1: 200.000 Vàng, thẻ auto x20, Đá cường hóa x5

Ngày 2: 200.000 Vàng, thẻ auto x20, Đá chúc phúc 2 x25

Ngày 3: 400.000 Vàng, thẻ auto x20, Phù công lam x3

Ngày 4: 400.000 Vàng, thẻ auto x20, Trứng truyền kỳ x2

Ngày 5: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, 60 KC, Sổ tay pet x20

Ngày 6: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, mảnh Gatling x10, 100 KC

Ngày 7: 600.000 Vàng, thẻ auto x20, Phù công tím x2, Búa thánh x10

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 134. Sự kiện Đua Top cấp độ

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 14 Thời gian:  14:00 ngày 13/04 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 15 Nội dung: Thời gian sự kiện, tổng kết BXH " Cấp ", những người chơi có cấp độ cao lọt vào trong top 10 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 16 Phần thưởng:

Hạng 1: 20 trứng pet, bia siêu cấp x40, thẻ auto x60

Hạng 2: 10 trứng pet, bia siêu cấp x30, thẻ auto x50

Hạng 3: 5 trứng pet, bia siêu cấp x20, thẻ auto x40

Hạng 4: 40 xu may mắn, bia thường x40, auto x300

Hạng 5: 30 xu may mắn, bia thường x30, auto x30

Hạng 6: 25 xu may mắn, bia thường x25, auto x30

Hạng 7: 20 xu may mắn, bia thường x20, auto x30

Hạng 8: 15 xu may mắn, bia thường x15, auto x30

Hạng 9: 10 xu may mắn, bia thường x10, auto x30

Hạng 10: 5 xu may mắn, bia thường x5, auto x30

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 175. Sự kiện Đua top Lực chiến

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 18 Thời gian:  14:00 ngày 13/04

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 19 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng lực chiến để trao thưởng cho 10 người chơi có lực chiến cao nhất

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 20 Phần thưởng

Hạng 1: Rương vũ khí x30, Phù công cam, Đá cường hóa 8 x20

Hạng 2: Rương vũ khí x25, Phù công tím x4, Đá cường hóa 8 x15

Hạng 3: Rương vũ khí x25, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 4: Rương vũ khí x20, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 5: Rương vũ khí x20, Phù công tím x2, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 6: Rương vũ khí x10, Phù công lam x4, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 7: Rương vũ khí x10, Phù công lam x3, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 8: Rương vũ khí x10, Phù công lam x2, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 9: Rương vũ khí x10, Phù công lam x1, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 10: Rương vũ khí x10, Phù HP lam x1, Đá cường hóa x10

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 216. Sự kiện Đua Top Xếp Hạng

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 22 Thời gian:  14:00 ngày 13/04 (6 ngày)

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 23 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng, ng chơi lọt vào top 10 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 24 Phần thưởng

Hạng 1: Phù công tím x3, Chúc phúc 4 x20, Đá cường hóa 4 x50

Hạng 2: Phù công tím x2, Chúc phúc 4 x10, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 3: Phù công tím x1, Chúc phúc 4 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 4: Phù công lam x4, Chúc phúc 3 x8, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 5: Phù công lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 6: Phù HP lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 7: Phù công lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 8: Phù HP lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 9: Phù công xanh lá x2, Chúc phúc 2 x6, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 10: Phù HP xanh lá x2, Chúc phúc 2 x4, Đá cường hóa 4 x10

 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 257. Sự kiện Đua Top Guild

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 26 Thời gian:  14:00 ngày 13/04 (10 ngày)

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 27 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng " Guild " , những Guild có cấp độ cao lọt vào top 3 sẽ nhận thưởng

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 28 Phần thưởng

Hạng 1: 3000 Cống hiến, 150 KC - Chủ Guild: 500 KC, Mảnh bazoka x40.
Hạng 2: 2000 Cống hiến, 120 KC - Chủ Guild: 400 KC, Mảnh bazoka x40.
Hạng 3: 1000 Cống hiến, 100 KC - Chủ Guild: 300 KC, Mảnh bazoka x40.


 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 298. Sự kiện mốc nạp đơn

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 30 Thời gian:  14:00 ngày 13/04 

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 31 Nội dung : Thời gian sự kiện, người chơi nạp theo mốc nào thì nhận quà mốc ấy (không nạp hơn hoặc kém).

Khai mở máy chủ mới S14: Disney- Đua Top thả ga - Không lo quà về!! - 32 Phần thưởng

- Mốc 120: Trứng siêu cấp x1, Tinh hoa pet x1000

- Mốc 300: Mảnh Lưỡi hái tử thần x4, Đá tẩy III x20, Xu vòng quay may mắn x8

- Mốc 630: Mảnh Lưỡi hái tử thần x8, Đá tẩy V x30, Xu vòng quay may mắn x12

- Mốc 1890: Mảnh Lưỡi hái tử thần x12, Đá tẩy IX x40, Xu vòng quay may mắn x14

- Mốc 3300: Mảnh Lưỡi hái tử thần x16, Đá tẩy X x40, Xu vòng quay may mắn x16

- Mốc 6600: Mảnh Lưỡi hái tử thần x20, Đá tẩy X x50, Xu vòng quay may mắn x20

- Link tải IOS: Tại đây
- Link tải Android: Tại đây

 

 

 
Game SG140