Trailer

27/04 BẢO TRÌ NHANH - UPDATE THỜI TRANG

BẢO TRÌ UPDATE MỘT SỐ TÍNH NĂNG TRONG GAME

 

Thời gian dự tính:  từ 15:30 - 16:00 ngày 27/04/2017

Nội dung update: thêm 02 bộ thời trang (nam/ nữ) vào trong game
 

27/04 BẢO TRÌ NHANH - UPDATE THỜI TRANG - 1

Trong thời gian diễn ra bảo trì, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào game. Cũng không được phép nạp Scoin qua web https://bem2.vn/nap-tien vì nạp lúc đó sẽ không nhận được scoin vào game. Sau khi bảo trì xong, BQT sẽ thông báo lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất!

BQT kính bút!

 

Game SG140